Ar wasanaeth ar alwad arall

Rydyn ni’n annog darparwyr gwasanaethau fideo ar alwad i wneud eu gwasanaethau’n fwy hygyrch i bobl sydd â nam ar eu synhwyrau.

Ar hyn o bryd nid yw’r ddeddfwriaeth sy’n mynnu bod darlledwyr yn darparu symiau penodol o wasanaethau mynediad yn cynnwys gwasanaethau fideo ar alwad ac rydyn ni’n annog defnyddwyr i gysylltu â'r darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad perthnasol i roi gwybod iddynt bod galw am y gwasanaethau hyn.

Mae rhestr o’r darparwyr gwasanaethau rhaglenni fideo ar alwad (PDF, 471.4 KB) rydyn ni’n eu rheoleiddio ar gael ar ein gwefan. Nid yw darparwyr gwasanaethau radio ar alwad yn cael eu rheoleiddio.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?