Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

Yn y ddogfen hon, rydym yn cyflwyno cynigion i ddyfarnu sbectrwm i alluogi’r diwydiant i ddarparu gwasanaethau sydd â mwy o gapasiti a darpariaeth ehangach, a pharatoi'r ffordd i gwmnïau fanteisio ar dechnolegau di-wifr newydd, yn cynnwys 5G - y genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol.

Ymgynghoriad: Galluogi cyfleoedd ar gyfer arloesi

Mae'r ddogfen hon yn ymgynghori ar gynigion i wneud sbectrwm ar gael mewn amrywiaeth o fandiau sbectrwm ar sail a rennir.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/listed-events

Datganiad: Adolygiad o Gapiau Diogelu Ailddosbarth ar gyfer 2019

 • Ymgynghoriad
 • Data
 • Datganiad
 • Dechrau: 26 Gorffennaf 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 04 Hydref 2018

Ymgynghoriad am gynigion ar gyfer y rheoleiddio parhaus o brisiau stampiau ail ddosbarth y Post Brenhinol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-second-class-stamp-safeguard-cap

Consultation: Global Radio stations in the west of England

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Ionawr 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 11 Chwefror 2019

Global Radio has asked Ofcom to approve the creation of a new approved area, which it has called the ‘South West and West Country’, for a number of FM local radio licences it owns in the area.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/global-radio-stations-west-of-england

Consultation: Global Radio stations in the south of England

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Ionawr 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 11 Chwefror 2019

Global Radio has asked Ofcom to approve the creation of a new approved area, which it has called ‘Meridian’, for a number of FM local radio licences it owns in the area.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-global-radio-stations-in-the-south-of-england

Consultation: Global Radio stations in the east of England

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Ionawr 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 11 Chwefror 2019

Global Radio has asked Ofcom to approve the creation of a new approved area, which it has called ‘Anglia’, for a number of FM local radio licences it owns in the area.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-global-radio-stations-in-the-east-of-england

Statement: Amendments to the Universal Service Provider Access Condition in relation to the margin squeeze control

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 24 Mai 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 19 Gorffennaf 2018

Statement setting out amendments to the margin squeeze control set out in Ofcom’s Universal Service Provider Access (USPA) condition, a control which is intended to ensure fair competition between access operators and Royal Mail.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/post-uspac-margin-squeeze

Consultation: Physical infrastructure market review

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Tachwedd 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 01 Chwefror 2019

This document is a consultation on proposals for regulation that will allow all telecoms providers access to the largest network of suitable telecoms infrastructure: the ducts and poles owned by BT.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/physical-infrastructure-market-review

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Atlas Tower Group Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Ionawr 2019

Proposal to apply the electronic communications Code (“the Code”) to Atlas Tower Group Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/atlas-tower-group-limited-code-powers

Datganiad: Penderfyniad ar ddiwygio newid rhwng gwasanaethau cyfathrebiadau symudol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Mai 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 30 Mehefin 2017

Rydym eisiau sicrhau nad yw defnyddwyr yn profi trafferthion diangen wrth newid rhwng darparwyr symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/consumer-switching-proposals-to-reform-switching-of-mobile-communications-services

Consultation: Business connectivity market review

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Tachwedd 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Ofcom’s Business Connectivity Market Review (BCMR) examines the markets for the provision of leased lines in the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/business-connectivity-market-review

Ymgynghoriad: Adolygiad o’r Amod Gwasanaethau Cyfradd Premiwm

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Gorffennaf 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 21 Medi 2018

Mae Ofcom yn ymgynghori ynghylch cynnig atgyfnerthu’r diogelwch i ddefnyddwyr rhag gwasanaethau gwybodaeth, cysylltu a chyfeirio galwadau (ICSS).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/review-premium-rate-services-condition

Consultation: Review of regulatory financial reporting for Royal Mail - Phase II

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 27 Chwefror 2019

This document sets out our proposed amendments to regulatory financial reporting requirements for Royal Mail.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-regulatory-financial-reporting-royal-mail

Ymgynghoriad: Adolygiad o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 27 Chwefror 2019

Mae Ofcom yn adolygu'r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau Rhanbarthol a Rhaglenni (‘ Y Canllawiau’) a’r drefn gysylltiedig wrth adrodd yn ôl a chydymffurfio i sicrhau bod y fframwaith rheoleiddio yn effeithiol mewn maes cynhyrchu sy'n esblygu’n sydyn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-regional-tv-production-programming-guidance

Ymgynghoriad: Galluogi cyfleoedd ar gyfer arloesi

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Consultation on proposals to make spectrum available in a range of spectrum bands on a shared basis.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/enabling-opportunities-for-innovation

Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

In this document, we set out proposals for an award of the 700 MHz and 3.6-3.8 GHz spectrum to enable the industry to provide services with greater capacity and wider coverage.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/award-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum

Statement: Annual Licence Fees for 900 MHz and 1800 MHz frequency bands

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Mehefin 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 03 Awst 2018

This document consults on the level of annual licence fees we should set for 900 MHz and 1800 MHz spectrum, and on draft regulations to achieve that.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/annual-licence-fees-900-1800-mhz

Consultation: Annual Licence Fees for UK Broadband’s 3.4 GHz and 3.6 GHz spectrum

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 17 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 11 Chwefror 2019

This document consults on the level of annual licence fees (ALF) we should set for UK Broadband’s 3.4 and 3.6 GHz spectrum, and on draft regulations to give effect to the proposed fees.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/annual-licence-fees-3.4-ghz-3.6-ghz-spectrum

Ymgynghoriad: Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell - Ymgynghoriad ar hysbysiadau diwedd contract a’r tariff gorau, a chwmpas arfaethedig adolygiad o arferion prisio mewn band eang sefydlog

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 01 Chwefror 2019

We are examining the scale of any harm resulting from pricing practices in the fixed broadband market, and setting out our proposals to help consumers get better deals.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/helping-consumers-get-better-deals

Statement: Variation of UK Broadband’s spectrum access licence for 3.6 GHz spectrum

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Mehefin 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 08 Awst 2018

Ofcom’s consideration of a request to vary the permitted lower frequency block.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/variation-uk-broadbands-spectrum-access-licence-3.6-ghz

Datganiad: Clirio gwneud rhaglenni a digwyddiadau arbennig oddi ar y band 700 MHz

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 20 Ebrill 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 13 Gorffennaf 2017

Government has decided to fund a grant scheme to support PMSE equipment owners that have to vacate the 700 MHz band earlier than expected.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/support-pmse-equipment-owners