Ymgynghoriadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Adolygiad Ofcom o sianel deledu arfaethedig BBC Scotland

Mae Ofcom wedi cyhoeddi ymgynghoriad heddiw ynghylch ein penderfyniad dros dro i gymeradwyo lansio sianel BBC newydd ar gyfer cynulleidfaoedd yn yr Alban.

Ymgynghoriad: Trwyddedu teledu lleol - Ymgynghoriad ar y penderfyniad dros dro i beidio â hysbysebu nac ail-hysbysebu rhai trwyddedau teledu lleol

Mae’r ddogfen hon yn nodi penderfyniad dros dro Ofcom i beidio â hysbysebu nac ail-hysbysebu trwyddedau mewn 13 ardal benodol, nac mewn ardaloedd eraill yn eu lle, a gafodd eu dynodi ar gyfer cyflwyno gwasanaethau teledu lleol, ond lle nad oes trwyddedau wedi’u dyfarnu hyd yma.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ymgynghoriad: Trwyddedu teledu lleol - Ymgynghoriad ar y penderfyniad dros dro i beidio â hysbysebu nac ail-hysbysebu rhai trwyddedau teledu lleol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 20 Ebrill 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 01 Mehefin 2018

Mae’r ddogfen hon yn nodi penderfyniad dros dro Ofcom i beidio â hysbysebu nac ail-hysbysebu trwyddedau mewn 13 ardal benodol, nac mewn ardaloedd eraill yn eu lle, a gafodd eu dynodi ar gyfer cyflwyno gwasanaethau teledu lleol, ond lle nad oes trwyddedau wedi’u dyfarnu hyd yma.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/local-tv-licensing

Listed Events - FIFA World Cup 2018

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 20 Ebrill 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 18 Mai 2018

Ofcom has received requests from the BBC and ITV for consent to broadcast exclusive live coverage of the FIFA World Cup 2018 (“the Event”) which is taking place in Russia from 14 June to 15 July 2018 and consists of 64 football matches.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/fifa-world-cup-2018

Adolygiad Ofcom o sianel deledu arfaethedig BBC Scotland

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 30 Tachwedd 2017
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 14 Rhagfyr 2017

Mae'r BBC wedi cyhoeddi ei gais i sefydlu sianel deledu newydd ar gyfer yr Alban.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bbc-scotland-television-channel

Statement: Absolute Radio – proposals to reduce AM coverage

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 09 Chwefror 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 02 Mawrth 2018

Following consultation, Ofcom has decided to approve proposals from Absolute Radio to reduce by 5% the transmission coverage of its AM national commercial licence.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/absolute-radio-proposals-to-reduce-am-coverage

Statement: Dark fibre

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 23 Tachwedd 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 29 Rhagfyr 2017

This statement sets out our decision not to introduce a temporary remedy requiring BT to provide a restricted form of dark fibre in the leased lines markets for the period until March 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/dark-fibre

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Telent Technology Services Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Ebrill 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 10 Mai 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to Telent Technology Services Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-telent

Consultation: Proposal to apply Code Powers to ITS Technology Group Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Ebrill 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 10 Mai 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to ITS Technology Group Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-its-technology

Datganiad ac ymgynghoriad: Adennill costau am wasanaethau eiriolaeth defnyddwyr a rheoleiddio'r post

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Mawrth 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Mai 2018

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein penderfyniad terfynol ynghylch y ffordd byddwn yn adennill ein costau wrth reoleiddio’r sector post yn y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/recovering-postal-regulation-costs

Datganiad: Digwyddiadau Rhestredig – Gemau'r Gymanwlad 2018

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 21 Chwefror 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 21 Mawrth 2018

Mae Ofcom wedi cymeradwyo cais gan y BBC i ddarlledu’n fyw ac yn ecsgliwsif o Gemau’r Gymanwlad 2018 (“y Gemau”).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/listed-events-commonwealth-games-2018

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig – Gemau'r Gymanwlad 2018

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Chwefror 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 21 Mawrth 2018

Mae Ofcom wedi cael cais gan y BBC am ganiatâd i ddarlledu darpariaeth fyw ecsgliwsif o Gemau’r Gymanwlad 2018 (“y Gemau”). Mae’r rhain i fod i gael eu cynnal yn ninas Gold Coast, Awstralia rhwng 4 ac 15 Ebrill 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/listed-events-commonwealth-games-2018/consultation

Datganiad: Rhaglen Amrywiaeth a Chynhwysiad Ofcom 2018-2022

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 23 Ionawr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 23 Chwefror 2018

Mae Rhaglen Amrywiaeth a Chynhwysiant Ofcom yn egluro sut mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol i’r ffordd rydym ni’n gweithredu, fel cyflogwr ac fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/diversity-inclusion-programme-2018-2022

Datganiad: Ansawdd Gwasanaeth ar gyfer WLR, MPF a GEA

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 31 Mawrth 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 09 Mehefin 2017

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein penderfyniadau ar gyfer rheoleiddio ansawdd gwasanaethau cyfanwerthu Openreach sy'n cael eu defnyddio gan ddarparwyr telegyfathrebiadau i ddarparu gwasanaethau ffôn a band eang adwerthol i gwsmeriaid a busnesau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/quality-of-service

Datganiad: Cynllun Blynyddol Arfaethedig 2018/19

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 01 Rhagfyr 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 09 Chwefror 2018

Mae ein Cynllun Blynyddol arfaethedig yn tynnu sylw at rai o'n prif ddiddordebau gwaith er mwyn i ni gyflawni ein hamcanion.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/proposed-annual-plan-2018-19

Wholesale local access market review

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 31 Mawrth 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 09 Mehefin 2017

Consultation on proposals for regulation of the wholesale market – the Wholesale Local Access market – for services that use this fixed connection between the local telephony exchange to a home or business premises to deliver broadband or landlines.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/wholesale-local-access-market-review

Datganiad: Adolygiad o'r Farchnad Terfynu Galwadau Symudol 2018-2021

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 27 Mehefin 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 05 Medi 2017

Gwasanaeth cyfanwerthol y mae darparwr gwasanaeth ffôn symudol yn ei gynnig i gysylltu cwsmer (h.y. derbynnydd galwadau) ar ei rwydwaith yw gwasanaeth terfynu galwadau symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/mobile-call-termination-market-review

Ymgynghoriad Pellach: Adolygiad o'r Farchnad Terfynu Galwadau Symudol 2018-2021

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 17 Tachwedd 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 15 Ionawr 2018

This document sets out our proposed changes to the list of mobile providers published in June and our proposals to impose SMP conditions on the additional providers included on that list.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/further-consultation-mobile-call-termination-market-review

Statement: Review of mobile donor conveyance charges for the period 2018 to 2021

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Gorffennaf 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 30 Awst 2017

This document concerns the level of wholesale porting charges that mobile communications providers charge each other in order to recover certain costs associated with the provision of mobile number portability.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/review-of-mobile-donor-conveyance-charges-for-the-period-2018-to-2021

Ymgynghoriad: Diffiniad cerddoriaeth newydd ar Radio 1 a Radio 2

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 23 Ionawr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 20 Chwefror 2018

The New Music conditions for Radio 1 and Radio 2 will come into force, using the new definition, on 1 April 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/definition-new-music-bbc-radio

Cais am Dystiolaeth: Adolygiad o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau teledu a Rhaglenni Rhanbarthol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Mawrth 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 10 Mai 2018

Fel rhan o’r ymgynghoriad ym mis Mawrth 2017 ar Drwydded Weithredu’r BBC, fe wnaethom gyhoeddi ein bwriad i adolygu’r canllawiau i ddarlledwyr gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol a rhaglenni rhanbarthol. Y Cais hwn am Dystiolaeth yw cam cyntaf ein hadolygiad.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/regional-production-programming-guidance-review

Statements: Implementing the Commission Decision on Short Range Devices and Ofcom’s Decision on mobile phone repeaters

 • Rheoleiddio
 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 23 Tachwedd 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 24 Rhagfyr 2017

Decisions on proposals to make regulations that would amend the existing Wireless Telegraphy licence exemption criteria for short range devices (SRDs) and certain low powered mobile phone repeaters.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/regulations-short-range-devices-mobile-repeaters