Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Ymgynghoriad: Adolygiad Ofcom o'r sianel deledu BBC Three arfaethedig

Rydym wedi cyhoeddi ein casgliadau dros dros y dylid caniatáu i'r BBC ail-lansio BBC Three fel sianel deledu ddarlledu.

Ymgynghoriad: Adolygiad o'r rheolau o ran amlygrwydd BBC Three

Mae Ofcom wedi cychwyn adolygiad o sut mae'r fframwaith niwtraliaeth y we'n gweithredu yn y DU.


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Proposed annual licence fees for 2100 MHz spectrum

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Gorffennaf 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 22 Medi 2021

In this consultation, we set out our proposals for the level of annual licence fees for 2100 MHz spectrum, and on draft regulations to implement them.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/proposed-annual-licence-fees-2100-mhz-spectrum

Datganiad: Cais am newid amodau trwydded mewn perthynas â darparu allbwn newyddion ar Channel 5

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 30 Mehefin 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 30 Gorffennaf 2021

Rydym yn bwriadu derbyn yr amrywiad trwydded y mae Channel 5 wedi gofyn amdano mewn perthynas â'i gofynion darpariaeth newyddion.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/licence-change-request-for-news-output-on-channel-5

Update: Ofcom to advise Secretary of State on News Corp UK and Ireland Limited's application to be released from newspapers Undertakings

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Awst 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 16 Awst 2021

The Secretary of State has asked Ofcom to provide advice on the application by News UK to remove the Undertakings pertaining to The Times and the Sunday Times newspapers.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/advice-to-secretary-of-state-news-corp-newspaper-undertakings

Consultation: Proposal to apply Code powers to AJ Technology Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 25 Hydref 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to AJ Technology Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-proposal-to-apply-code-powers-to-aj-technology-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to BAI Communications Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 25 Hydref 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to BAI Communications Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-proposal-to-apply-code-powers-to-bai-communications-ltd

Consultation: Proposal to apply Code powers to Affinity Systems Limited (trading as Rymote)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 17 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 18 Hydref 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Affinity Systems Limited (Trading as Rymote).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-to-affinity-systems-limited

Ymgynghoriad: Adolygiad o'r rheolau o ran amlygrwydd BBC Three

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 14 Hydref 2021

Mae Ofcom wedi cyhoeddi ei phenderfyniad dros dro i ganiatáu i'r BBC fwrw 'mlaen â'i chynnig i ddod â BBC Three yn ôl fel sianel deledu ddarlledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bbc-three-review-epg-rules

Ymgynghoriad: Sut mae Ofcom yn rheoleiddio’r BBC

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Gorffennaf 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 15 Medi 2021

Rydyn ni'n gwahodd safbwyntiau ynghylch sut gallwn ni ddweddaru ein gwaith yn rheoleiddio'r BBC, er mwyn iddo barhau i fod yn addas i'r diben yn yr oes ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/how-ofcom-regulates-the-bbc

Ymgynghoriad: Adolygiad Ofcom o'r sianel deledu BBC Three arfaethedig

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 14 Hydref 2021

Rydym wedi cyhoeddi ein casgliadau dros dros y dylid caniatáu i'r BBC ail-lansio BBC Three fel sianel deledu ddarlledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/review-bbc-three-television-channel

Consultation: Recovering consumer advocacy costs

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Gorffennaf 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Awst 2021

This short consultation follows on from our 2019 statements on the cost recovery mechanism for the work of the consumer advocacy bodies (“CABs”) on post.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/recovering-consumer-advocacy-costs

Ymgynghoriad: arweiniad i ddarparwyr ODPS ar fesurau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 20 Gorffennaf 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 14 Medi 2021

Mae Ofcom yn ymgynghori ar arweiniad drafft ar gyfrifoldebau darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS) o ran deunydd niweidiol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/guidance-odps-measures-to-protect-users-from-harmful-material

Consultation: Proposal to apply Code powers to euNetworks The Loop Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 14 Hydref 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to euNetworks The Loop Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-eunetworks-loop

Ymgynghoriad: Ymagwedd at gostau dros ben o dan y rhwymedigaeth gwasanaeth band eang cyffredinol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Gorffennaf 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 10 Medi 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/approach-to-high-excess-costs-under-the-broadband-universal-service

Datganiad: Gwasanaethau rhaglenni ar-alw – pwy sydd angen hysbysu Ofcom

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 31 Mawrth 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 26 Mai 2021

Mae'r arweiniad terfynol yn adlewyrchu newidiadau i'r fframwaith rheoleiddio a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd 2020 ac a fydd yn disodli arweiniad blaenorol Ofcom ar bwy sydd angen hysbysu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/odps-who-needs-to-notify

Consultation: Ofcom’s proposals to update the technical conditions of mobile licences in the 800 MHz band

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Gorffennaf 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Medi 2021

Now that we have awarded the adjacent 700MHz band for mobile use, we think there are changes we could make to our Spectrum Access 800 MHz licences which would enable mobile network operators to improve their network coverage and increase capacity.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/technical-conditions-of-mobile-licences-in-800-mhz

Ymgynghoriad: Hysbysebu trwydded Gwasanaethau Ychwanegol radio cenedlaethol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 06 Hydref 2021

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud ag agweddau ar drwydded Gwasanaethau Ychwanegol newydd y mae Ofcom yn bwriadu gwahodd ceisiadau ar ei chyfer yn nes ymlaen yn 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/additional-services-licence-advertisement

Cais am dystiolaeth: Adolygiad o niwtraliaeth y we

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 02 Tachwedd 2021

Mae Ofcom wedi cychwyn adolygiad o sut mae'r fframwaith niwtraliaeth y we'n gweithredu yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/call-for-evidence-net-neutrality-review

Consultation: Proposal to apply Code powers to Hampstead Fibre Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Medi 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 03 Hydref 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Hampstead Fibre Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-hampstead-fibre-ltd

Ymgynghoriad: Troswyr ffonau symudol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mai 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 28 Gorffennaf 2021

Rydym yn bwriadu estyn amrediad y troswyr sydd ar gael i bobl eu prynu a'u gosod eu hunain heb orfod cael eu trwyddedu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/mobile-phone-repeaters-extended-range

Consultation: Proposal to apply Code powers to Simwood Networks Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Awst 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Medi 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Simwood Networks Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-simwood-networks-limited