Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Business connectivity market review

Ofcom’s Business Connectivity Market Review (BCMR) examines the markets for the provision of leased lines in the UK.

Consultation: Physical infrastructure market review

Consultation on proposals for regulation that will allow all telecoms providers access to the largest network of suitable telecoms infrastructure, the ducts and poles owned by BT.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Cais am ddatganiadau o ddiddordeb: DAB ar raddfa fach (DAB bach)

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 27 Gorffennaf 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 21 Medi 2018

Ofcom yn awr yn gofyn am ddatganiadau o ddiddordeb gan bartïon sydd am weithredu amlblecsau DAB bach a/neu sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaethau ar yr amlblecsau hyn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/small-scale-dab-interest

Statement: Amendments to the Universal Service Provider Access Condition in relation to the margin squeeze control

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 24 Mai 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 19 Gorffennaf 2018

Statement setting out amendments to the margin squeeze control set out in Ofcom’s Universal Service Provider Access (USPA) condition, a control which is intended to ensure fair competition between access operators and Royal Mail.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/post-uspac-margin-squeeze

Statement: Decision to implement technical and regulatory changes to the 57 – 71 GHz band

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 05 Gorffennaf 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 06 Awst 2018

This document sets out Ofcom’s decision to make new regulations by statutory instrument. The new regulations change and extend the existing technical conditions and exemptions from the requirement to obtain a Wireless Telegraphy Act licence for short range wideband data transmission systems and fixed wireless systems.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/implementing-decisions-57-71-ghz-band

Datganiad: Adolygiad o’r rheolau yng Nghod Darlledu Ofcom ar gyfer gwarchodaeth orfodol yn ystod y dydd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Mawrth 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 09 Mai 2018

Mae gwarchodaeth orfodol yn ystod y dydd yn fesur diogelu effeithiol sy'n bodoli ar hyn o bryd. Mae’n ategu’r trothwy 9pm er mwyn gwarchod plant rhag cynnwys darlledu a allai fod yn anaddas iddynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/mandatory-daytime-protection

Consultation: Business connectivity market review

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Tachwedd 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Ofcom’s Business Connectivity Market Review (BCMR) examines the markets for the provision of leased lines in the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/business-connectivity-market-review

Consultation: Physical infrastructure market review

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Tachwedd 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

This document is a consultation on proposals for regulation that will allow all telecoms providers access to the largest network of suitable telecoms infrastructure: the ducts and poles owned by BT.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/physical-infrastructure-market-review

Statement: Bauer Radio West Midlands & Shropshire stations - Requests to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Medi 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 05 Hydref 2018

Ofcom is consulting on whether to approve Format Change Requests relating to three analogue commercial radio licences in the West Midlands and Shropshire which are ultimately owned by Bauer Radio Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bauer-radio-format-change

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/listed-events

Datganiad ac ymgynghoriad: Lleolrwydd ar radio masnachol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 30 Tachwedd 2018

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys datganiad ac ymgynghoriad pellach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/guidelines-localness-commercial-radio

Consultation: ‘Specially restricted material’ and Age Verification Guidance for Providers of On-Demand Programme Services

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 22 Hydref 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 03 Rhagfyr 2018

This document sets out our proposed amendments to the Guidance for Rule 11 of the rules for on-demand programme services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/restricted-material-age-verification-odps-guidance

Canllawiau: Amddiffyn mynediad at sefydliadau brys pan fo toriad yn y pŵer ar safle’r cwsmer

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mai 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 05 Gorffennaf 2018

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae'r ddogfen hon yn cadarnhau canllawiau terfynol Ofcom ynghylch sut gall darparwyr gyflawni eu rhwymedigaethau wrth i gwsmeriaid symud o wasanaethau band eang llinell sefydlog traddodiadol i wasanaethau ffôn drwy gysylltiad band eang.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/access-emergency-organisations-power-cut

Consultation: Proposal to apply Code Powers to PCCW Global Networks (UK) plc

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Hydref 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 05 Tachwedd 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to PCCW Global Networks (UK) plc.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-pccw-global-networks

Ymgynghoriad: Rhifau personol – Adolygiad o'r ystod rhifau 070

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 06 Rhagfyr 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 28 Chwefror 2018

Yn y datganiad hwn rydym yn nodi ein penderfyniad terfynol ar sut y byddwn yn rheoleiddio rhifau 070.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-070-number-range

Ymgynghoriad: Helpu defnyddwyr i gael bargen well mewn marchnadoedd cyfathrebiadau - ffonau llaw symudol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Medi 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Tachwedd 2018

Mae Ofcom wedi bod yn asesu maint y broblem hon ac yn awr yn gofyn barn am nifer o atebion posibl i sicrhau bod wasanaethau amser-ar-yr-awyr symudol a’r ffonau eu hunain yn cael eu gwerthu i gwsmeriaid mewn ffordd deg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/consumers-communications-markets-mobile-handsets

Gwahoddiad i fynegi diddordeb: Gweithredu'r Ymrwymiad Gwasanaeth Cyffredinol Band eang

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mehefin 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 20 Awst 2018

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein hamcanion a sut y byddwn ni’n dynodi Darparwr/wyr Gwasanaeth Cyffredinol i ddarparu’r cysylltiadau band eang hynny.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/implementing-broadband-uso

Ymgynghoriad: Gweithredu’r Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Medi 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 15 Hydref 2018

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein cynigion ar gyfer y broses o ddynodi Darparwr Gwasanaeth Cyffredinol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/implementing-broadband-universal-service-obligation

Datganiad: Canllawiau ar gyfer Cyfleusterau Adnabod y Galwr

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Medi 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Tachwedd 2017

Mae Adnabod y Galwr yn rhoi gwybodaeth am y parti sy’n ffonio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/guidelines-for-cli-facilities

Ymgynghoriad: Gwella darpariaeth symudol - Cynigion ar gyfer rhwymedigaethau darpariaeth wrth ddyfarnu’r band sbectrwm 700MHz

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Mawrth 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Mai 2018

Er mwyn sicrhau gwelliannau ar raddfa eang yng nghyswllt darpariaeth symudol ar draws y DU, rydym yn bwriadu ychwanegu rhwymedigaethau darpariaeth at rai o'r trwyddedau y byddwn yn eu dyfarnu ar gyfer y band 700 MHz.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/700-mhz-coverage-obligations

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Box Broadband Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Awst 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 27 Medi 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to Box Broadband Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-box-broadband-limited

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Integrated Digital Services Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Awst 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 27 Medi 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to Box Broadband Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-integrated-digital-services