Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Secklow Sounds (Milton Keynes) – Request to change Key Commitments

Ofcom is considering a Key Commitments change request submitted by Secklow Sounds CIC, which broadcasts to the urban area of Milton Keynes as ‘Secklow Sounds’.

Ymgynghoriad: Adolygiad o drwyddedu gwasanaethau cyfyngedig tymor byr

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â dwy agwedd o bolisi Ofcom ar drwyddedu trwyddedau gwasanaethau cyfyngedig tymor byr (SRSLs).


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Secklow Sounds (Milton Keynes) – Request to change Key Commitments

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Hydref 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 08 Tachwedd 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/secklow-sounds-key-commitments-change-request

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/listed-events

Trwyddedu DAB ar raddfa fach - Sut byddai Ofcom yn defnyddio swyddogaethau newydd a gynigir gan Lywodraeth y DU

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Hydref 2019

Mae DAB ar raddfa fach yn ffordd newydd o drawsyrru radio digidol. Mae’n defnyddio datblygiadau mewn meddalwedd a thechnoleg gyfrifiadurol rad i ddarparu dull gweithredu hyblyg a fforddiadwy i ddarlledu gwasanaethau radio digidol yn diriogaethol i ardal ddaearyddol gymharol fach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/licensing-small-scale-dab-new-powers-and-duties-proposed-by-government

Ymgynghoriad: Adolygiad o drwyddedu gwasanaethau cyfyngedig tymor byr

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 03 Hydref 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 31 Hydref 2019

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â dwy agwedd o bolisi Ofcom ar drwyddedu trwyddedau gwasanaethau cyfyngedig tymor byr (SRSLs).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/short-term-restricted-service-licensing-review

Statement: Proposed extension of the remit of the Advertising Advisory Committee

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 27 Mehefin 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 08 Awst 2019

Following a consultation, we have agreed changes to the MoU which will allow the remit of the AAC to be extended so that it is able to provide a consumer perspective on issues impacting both broadcast and non-broadcast advertising.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/proposed-extension-to-the-remit-of-advertising-advisory-committee

Consultation: Request to change Format – Banbury Sound, Rugby FM and Touch FM

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Hydref 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 30 Hydref 2019

We are consulting on a format change request for Banbury Sound, Rugby FM and Touch FM.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-format-change-request-banbury-sound-rugby-fm-touch-fm

Consultation: Proposal to apply Code powers to Fibrenation Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 30 Awst 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 30 Medi 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Fibrenation Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-fibrenation

Consultation: Proposal to apply Code powers to F & W Networks Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 30 Awst 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 30 Medi 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Swish Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-f-and-w-networks

Consultation: Proposal to apply Code powers to Vorboss Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Medi 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 28 Hydref 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Vorboss Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-vorboss-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Railsite Telecom Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Medi 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 28 Hydref 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Railsite Telecom Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-railsite-telecom

Consultation: Proposal to apply Code powers to Netomnia Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Medi 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 28 Hydref 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Vorboss Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-netomnia-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Internetty Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Medi 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 28 Hydref 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Vorboss Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-internetty-limited

Ymgynghoriad: Treialu atebion i ddefnyddwyr

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 25 Medi 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

To help us assess the likely effectiveness of potential new measures, we are proposing a new rule which would enable us to require providers to participate in trials of customer engagement remedies.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/trialling-consumer-remedies

Consultation: Proposal to apply Code powers to Swish Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Awst 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 09 Medi 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Swish Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-swish-fibre-limited

Ymgynghoriad: Trin defnyddwyr agored i niwed yn deg

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 25 Medi 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn awgrymu mesurau y gallai darparwyr eu mabwysiadu er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn trin pobl sy'n agored i niwed yn deg a’u bod yn darparu’r cymorth, y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/treating-vulnerable-consumers-fairly

Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: Datganiad ar hysbysiadau diwedd contract a gwybodaeth flynyddol am dariffau gorau

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Rhagfyr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 01 Chwefror 2019

Rhaid i gwmnïau band eang, ffonau symudol, ffonau cartref a theledu drwy dalu hysbysu eu cwsmeriaid preswyl a busnes ynghylch pryd mae cyfnod sylfaenol eu contract yn dod i ben

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/helping-consumers-get-better-deals

Ymgynghoriad: Diogelu'r rhai sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 23 Medi 2019

Mae’r ddogfen hon yn cynnig rheolau newydd i fynnu bod darlledwyr yn sicrhau eu bod yn rhoi ‘gofal dyladwy’ i bobl1 sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio, gan ymestyn y mesurau amddiffyn a oedd eisoes mewn grym.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/protecting-tv-radio-participants

Consultation: Proposal to apply Code powers to Jurassic Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 20 Medi 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 21 Hydref 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Jurassic Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-jurassic-fibre

Datganiad: Asesiad o sylwedd y newid yn sgil BritBox

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Gorffennaf 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 12 Awst 2019

Mae’r ddogfen hon yn esbonio ein penderfyniad dros dro ynghylch a yw rhan y BBC yn BritBox, sef gwasanaeth fideo ar-alw drwy danysgrifio ar y cyd ag ITV, yn cael ei ystyried yn ‘newid sylweddol’ yn ei weithgareddau masnachol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/britbox-materiality-assessment

Datganiad: Twrnamaint Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 09 Awst 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 06 Medi 2019

1.1 Mae Ofcom wedi cael cais gan ITV am ganiatâd i ddarlledu Gêm Derfynol Cwpan Rygbi'r Byd a phob gêm arall yn Nhwrnamaint Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 (‘y Twrnamaint’) yn fyw ac yn ecsgliwsif. Cynhelir y Twrnamaint yn Japan rhwng dydd Gwener 20 Medi a dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/rugby-world-cup-finals-tournament-2019