Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Ymgynghoriad: Cod Ymarfer Cyfathrebiadau Electronig

Rydym yn cynnig rheolau a chanllawiau newydd i ddiogelu cwsmeriaid wrth grwydro.

Statement: Electronic Communications Code - proposed amendments to Template Notices

Rydym yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i'r fframwaith mesur perfformiad (FfRhP) a ddefnyddiwn i asesu perfformiad y BBC wrth gyflawni ei Chenhadaeth a hyrwyddo ei Dibenion Cyhoeddus.


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Community Voice FM

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 09 Ionawr 2024

Ofcom is considering the Key Commitments change request submitted by Community Voice FM Ltd., which holds a community radio licence for Middlesborough broadcasting as ‘Community Voice FM’

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/community-voice-fm

Call for Input: Potential spectrum bands to support utilities sector transformation

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Mehefin 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Medi 2023

Ofcom is seeking views on five potential candidate spectrum bands that might be suitable to support the future operational communications needs of the utilities sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/potential-spectrum-bands-to-support-utilities

Ymgynghoriad: Cefnogi'r defnydd cynyddol o sbectrwm a rennir

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 23 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 02 Chwefror 2024

Mae rhannu sbectrwm yn rhan allweddol o strategaeth Ofcom ar gyfer rheoli sbectrwm. Mae'r fframwaith Mynediad a Rennir yn darparu mecanwaith i gyrchu amleddau gydag ecosystemau offer symudol sefydledig neu ddatblygol, ar sail leol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/consultation-supporting-increased-use-of-shared-spectrum

Ymgynghoriad: Cynigion y BBC ar gyfer BBC Radio Cymru 2

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 14 Rhagfyr 2023

The BBC has proposed to extend the number of originated Welsh-language hours offered by BBC Radio Cymru 2 so that it becomes a new UK Public Service. We are consulting on our provisional conclusion that the BBC may proceed with its proposal.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/statement-bbcs-proposals-for-welsh-language-radio

Ymgynghoriad: Dyfodol rheoleiddio gwasanaethau y telir amdanynt drwy'r ffôn

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 23 Ionawr 2024

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/the-future-regulation-of-phone-paid-services

Ymgynghoriad: Amddiffyn pobl rhag niwed anghyfreithlon ar-lein

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 23 Chwefror 2024

Mae'r ymgynghoriad hwn yn canolbwyntio ar ein cynigion ar gyfer sut y dylai gwasanaethau rhyngrwyd sy'n galluogi rhannu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ('gwasanaethau defnyddiwr-i-ddefnyddiwr') a gwasanaethau chwilio ymdrin â'u dyletswyddau newydd yn ymwneud â chynnwys anghyfreithlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/protecting-people-from-illegal-content-online

Galluogi sbectrwm mmWave ar gyfer defnyddiau newydd: Datganiad ac ymgynghoriad ar ddyluniad yr arwerthiant

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 09 Ionawr 2024

Rydym wedi nodi sut y byddwn yn dyrannu sbectrwm tonfedd milimetr (mmWave) ar draws y wlad ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau. Rydym hefyd yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer dyluniad yr arwerthiant, yr amodau trwydded a sut y byddwn yn cydlynu defnyddwyr y sbectrwm hwn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/mmwave-spectrum-for-new-uses

Statement: Electronic Communications Code - proposed amendments to Template Notices

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 12 Medi 2023
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 10 Hydref 2023

Electronic Communications Code: In response to our consultation we have decided to make the proposed amendments to the template notices without any further changes.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-ecc-proposed-amendments-template-notices

Cais am fewnbwn: Egwyddorion ar gyfer ymwybyddiaeth o'r cyfryngau drwy ddylunio

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Hydref 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 18 Rhagfyr 2023

Helpwch ni i ddeall sut beth y dylai ymwybyddiaeth o'r cyfryngau da drwy ddyluniad fod ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, rhannu fideos a gwasanaethau chwarae gemau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/principles-for-media-literacy-by-design

Datganiad: Ansawdd gwasanaeth ar gyfer ether-rwyd a ffeibr tywyll

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Gorffennaf 2023
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 24 Awst 2023

Rydym yn bwriadu diwygio'r safon ansawdd gwasanaeth ar gyfer atgyweirio cynhyrchion ethernet a Ffeibr Tywyll a'r gofynion tryloywder cysylltiedig. Gallwch ddarllen am y newidiadau arfaethedig ac ymateb iddynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/quality-of-service-for-ethernet-and-dark-fibre

Datganiad: Adolygiad o Niwtraliaeth y Rhyngrwyd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 21 Hydref 2022
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 13 Ionawr 2023

Last year, we started a review of the UK’s net neutrality framework. In this consultation, we set out our assessment of the issues that have been raised with us and propose revised guidance on how the rules should apply.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/net-neutrality-review

Call for input: Review of the use of fixed wireless links and spectrum implications

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 25 Hydref 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 17 Ionawr 2024

We are seeking input from stakeholders on their potential use of fixed wireless links (fixed links), and the decision factors that lead to selecting a fixed wireless link instead of an alternative technology.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/call-for-input-review-of-the-use-of-fixed-wireless-links-and-spectrum-implications

Consultation: Mobile phone repeaters: Proposed changes to the Wireless Telegraphy Regulations 2022

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Hydref 2023
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2023

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/mobile-phone-repeaters

Statement: Spectrum access for Enhanced Long-Range Navigation (eLoran) systems at 90-110 kHz

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Mai 2023
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Gorffennaf 2023

Having carefully considered all responses to the consultation we have decided to proceed with our proposals to introduce a new licence product authorising eLoran in the 90-110 kHz spectrum band.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/spectrum-access-for-eloran-systems-at-90-110-khz

Consultation: Rivada Space Networks GmbH - application for non-geostationary earth station network licence

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Hydref 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 16 Tachwedd 2023

This consultation sets out Ofcom’s proposal to grant a NGSO network licence to Rivada for their Rivada Networks constellation. Details of the application (reference: RIVADA-NET-1) can be found under the “Applications received” section of our website.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/rivada-space-networks-gmbh

Consultation: Hybrid sharing: enabling both licensed mobile and Wi-Fi users to access the upper 6 GHz band

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 06 Mehefin 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 15 Medi 2023

We are exploring options that would enable both licensed mobile and Wi-Fi users to access the upper 6 GHz band (6425-7125 MHz).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/hybrid-sharing-to-access-the-upper-6-ghz-band

Datganiad: Niferoedd hysbysebion teledu a'u hamserlennu ar sianeli gwasanaeth cyhoeddus

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 15 Gorffennaf 2022
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 07 Hydref 2022

Mae Ofcom yn ceisio tystiolaeth a gwybodaeth am sut y gallai dileu'r rheolau llymach hyn effeithio ar gynulleidfaoedd, hysbysebwyr a'r broses gystadlu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/regulating-quantity-and-scheduling-of-tv-advertising-on-public-service-channels

Datganiad: Trwyddedau Rhwydwaith Gorsafoedd Daearol Lloeren

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 12 Mai 2023
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 07 Gorffennaf 2023

Rydyn ni'n cynnig newidiadau i drwydded y Rhwydwaith Gorsafoedd Lloerenni Daearol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/satellite-earth-station-network-licences

Ymgynghoriad:Cymeradwyo Cod Ymarfer yr Awdurdod Gwasanaethau Ffôn â Thâl (pymthegfed rhifyn)

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 30 Ebrill 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 11 Mehefin 2021

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu ein hasesiad o'r Cod drafft yng ngoleuni'r profion cyfreithiol statudol y mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth gymeradwyo'r Cod drafft.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/approval-of-psa-code-of-practice-15

Ymgynghoriad: Cod Ymarfer Cyfathrebiadau Electronig

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Medi 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Tachwedd 2023

Ofcom has decided to review the Code of Practice and invited the NCA to contribute to its review by proposing a set of draft revisions to the Code of Practice.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/electronic-communications-code-of-practice