Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Proposal to apply Code powers to Exponential-e Limited

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Exponential-e Limited.

Consultation: Proposal to apply Code powers to Connexin Limited

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Connexin Limited.


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Proposal to apply Code powers to Digital Infrastructure Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 12 Tachwedd 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Rhagfyr 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Digital Infrastructure Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-digital-infrastructure

Ymgynghoriad: Diogelu cwsmeriaid llinell dir llais-yn-unig

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 10 Rhagfyr 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 21 Ionawr 2021

Yn y ddogfen hon, rydym yn disgrifio ein dull arfaethedig o sicrhau diogeliad parhaus i gwsmeriaid llais-yn-unig.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/protecting-voice-only-landline-customers

Consultation: Modifications of the USP Access Condition for regulating access to Royal Mail’s postal network

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Tachwedd 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 23 Rhagfyr 2020

We are proposing to extend the Universal Service Provider Access condition to cover a new suite of access services Royal Mail intends to introduce in January 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/modifications-of-usp-access-condition

Ymgynghoriad: Llwyfannau rhannu fideos – pwy sydd angen hysbysu Ofcom?

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Tachwedd 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 14 Ionawr 2021

We have proposed guidance to help providers understand whether they fall within the scope of the definition of a video-sharing platform for the purposes of the Communications Act 2003.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/video-sharing-platforms-notifying-ofcom

Cais am dystiolaeth: Adolygu’r rhyngweithio rhwng BBC Studios a Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Hydref 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Mae’r ddogfen hon yn lansio ein hadolygiad o’r rhyngweithio rhwng BBC Studios a’r Gwasanaeth Cyhoeddus.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/review-of-interaction-bbc-studios-and-bbc-public-service

Adroddiad: Dyfodol Technoleg – sbotolau ar y technolegau a fydd yn siapio cyfathrebiadau yn y dyfodol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad

Mae pobl ar draws y byd yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu at ystod eang o ddibenion, ac mae'r dechnoleg sy'n gyrru'r gwasanaethau hyn yn esblygu'n gyson.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/emerging-technologies

Consultation: Proposal to apply Code powers to Vispa Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 12 Tachwedd 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Rhagfyr 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Vispa Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-vispa

Consultation: Proposal to apply Code powers to Nynet Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 13 Tachwedd 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Rhagfyr 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Nynet Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-nynet

Consultation: Proposal to apply Code powers to Delambre Infrastructure Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 13 Tachwedd 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Rhagfyr 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Delambre Infrastructure Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-delambre

Datganiad: Diwygiadau arfaethedig i'r Cod Darlledu a'r Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 24 Tachwedd 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 23 Rhagfyr 2020

Mae’r datganiad hwn yn cynnwys diwygiadau y mae Ofcom yn eu gwneud i’r Cod Darlledu a’r Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu (“COSTA”) yn dilyn newidiadau deddfwriaethol diweddar.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/amendments-broadcasting-code-and-costa

Consultation: Proposal to apply Code powers to Connexin Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 22 Rhagfyr 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 22 Ionawr 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Connexin Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-connexin

Consultation: Proposal to apply Code powers to Fibre Me Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 22 Rhagfyr 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 22 Ionawr 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Fibre Me Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-fibre-me

Consultation: Proposal to apply Code powers to Exponential-e Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 22 Rhagfyr 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 22 Ionawr 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Exponential-e Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-exponential-e

Statement: Notice of proposals to make the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2020

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 12 Tachwedd 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Rhagfyr 2020

We have decided to proceed with making an amendment to the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2013 (the “SRR Regulations”).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/wireless-telegraphy-asrr-exemption-regulations

Ymgynghoriad: Cefnogi dyfodol di-wifr y DU – Ein strategaeth rheoli sbectrwm ar gyfer y 2020au

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 04 Rhagfyr 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Chwefror 2021

Mae'r ddogfen hon yn cynnig sut y byddwn yn rheoli'r defnydd o'r sbectrwm radio - y tonnau anweledig a ddefnyddir ar gyfer pob cyfathrebiad di-wifr - er budd pawb yn y DU dros y degawd nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/supporting-uk-wireless-future

Datganiad: Diogelu cyfranogwyr mewn rhaglenni teledu a radio

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 13 Mawrth 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 07 Gorffennaf 2020

Bydd Ofcom yn sicrhau bod darlledwyr yn rhoi 'gofal dyladwy' i bobl sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio, gan estyn mesurau diogelu presennol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/protecting-tv-radio-participants

Datganiad: Gweithredu'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 27 Hydref 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 30 Tachwedd 2020

Rydym yn rhoi pecyn o fesurau ar waith sy'n diogelu cwsmeriaid band eang, gwasanaethau symudol, teledu drwy dalu a ffôn llinell dir i helpu sicrhau eu bod yn cael bargen deg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/proposals-to-implement-new-eecc

Ymgynghoriad: Llinellau Busnes BBC Studios

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Hydref 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn crynhoi ein barn ar y newidiadau i linellau busnes BBC Studios ac yn cynnig rhai newidiadau i Ofynion Masnachu a Gwahanu BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/bbc-studios-lines-of-business

Ymgynghoriad: Ansawdd gwasanaeth Openreach – newidiadau i gynigion a wnaed fel rhan o’r adolygiad o’r farchnad telegyfathrebiadau sefydlog cyfanwerthol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 23 Hydref 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi rhai newidiadau i’r cynigion hyn, ac rydym wedi’u gwneud yn dilyn ymatebion i’n hymgynghoriad ym mis Ionawr, yn ogystal â newidiadau i arferion adrodd am namau ers hynny, ac ystyried Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/revised-quality-of-service-proposals

Ymgynghoriad: Cynllun Gwaith Ofcom 2021/22

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Rhagfyr 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 05 Chwefror 2021

Heddiw rydym wedi cyflwyno ein blaenoriaethau a rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/plan-of-work-2021-22