Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Local Television Network – Variation Requests on behalf of 17 local TV licensees

Consultation on the proposed change to programming commitments of 17 local TV licensees.

Consultation: Sheffield Live – Variation request

Consultation on the proposed change to the programming commitments of Sheffield Live!


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ymgynghoriad: Asesiad o sylwedd y newid yn sgil BritBox

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 12 Awst 2019

Mae’r ddogfen hon yn esbonio ein penderfyniad dros dro ynghylch a yw rhan y BBC yn BritBox, sef gwasanaeth fideo ar-alw drwy danysgrifio ar y cyd ag ITV, yn cael ei ystyried yn ‘newid sylweddol’ yn ei weithgareddau masnachol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/britbox-materiality-assessment

Asesiad Cystadleuaeth BBC iPlayer: Ymgynghoriad ynghylch penderfyniad dros dro Ofcom

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Mehefin 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 10 Gorffennaf 2019

Mae Ofcom wedi penderfynu am y tro y caiff y BBC fwrw ymlaen â’i newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer, yn amodol ar amodau a chanllawiau penodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposed-changes-bbc-iplayer

Statement: BT regulatory financial reporting

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 04 Rhagfyr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

We have proposed a new set of directions relating to BT’s regulatory financial reporting obligations.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/bt-regulatory-financial-reporting

Consultation: Notice of proposal to make the Wireless Telegraphy (Mobile Repeater) (Exemption) (Amendment) Regulations 2019

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 05 Medi 2019

We are proposing proposes to make a slight change to the technical parameters allowed for licence exempt in-vehicle low gain mobile phone repeaters.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/proposal-wireless-telegraphy-regulations

Consultation: Proposal to apply Code powers to My Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 09 Awst 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to My Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-my-fibre-limited

Consultation: Sheffield Live – Variation request

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 07 Awst 2019

Consultation on the proposed change to the programming commitments of Sheffield Live!

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/sheffield-live

Consultation: Local Television Network – Variation Requests on behalf of 17 local TV licensees

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 07 Awst 2019

Consultation on the proposed change to programming commitments of 17 local TV licensees.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/local-tv-variations

Trwyddedu DAB ar raddfa fach - Sut byddai Ofcom yn defnyddio swyddogaethau newydd a gynigir gan Lywodraeth y DU

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Gorffennaf 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 04 Hydref 2019

Mae DAB ar raddfa fach yn ffordd newydd o drawsyrru radio digidol. Mae’n defnyddio datblygiadau mewn meddalwedd a thechnoleg gyfrifiadurol rad i ddarparu dull gweithredu hyblyg a fforddiadwy i ddarlledu gwasanaethau radio digidol yn diriogaethol i ardal ddaearyddol gymharol fach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/licensing-small-scale-dab-new-powers-and-duties-proposed-by-government

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/listed-events

Ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i’r Cod EPG llinol a dyfodol y drefn

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 25 Gorffennaf 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 05 Hydref 2018

Mae'r ymgynghoriad hwn yn esbonio canfyddiadau ein hadolygiad o adran amlygrwydd y Cod EPG a'n newidiadau arfaethedig.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/epg-code-prominence-regime

Adolygiad o’r cynnwys i blant

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 29 Tachwedd 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 31 Ionawr 2018

Mae’r ddogfen hon yn egluro cynlluniau Ofcom i gynnal adolygiad o’r cynnwys i blant sydd ar gael ar y teledu ac ar wasanaethau ar-alwad a ffrydio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/childrens-content-review

Statement: Promoting competition and investment in fibre networks – review of the physical infrastructure and business connectivity markets

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 02 Tachwedd 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

We have carried out reviews of the market for physical infrastructure, and the market for high-speed business services (’leased lines’).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-physical-infrastructure-and-business-connectivity-markets

Datganiad: Gwell Gwybodaeth am Gyflymder Band Eang - Codau Ymarfer Gwirfoddol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 06 Hydref 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 10 Tachwedd 2017

Rydym yn cynnig cryfhau'r codau presennol i wella'r amcangyfrifon cyflymderau band eang a gyflwynir pan caiff gwasanaeth ei brynu, wedi'r pryniad ac yng nghytundebau'r cwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/broadband-speeds-codes-practice

Consultation: Proposal to apply Code powers to InTechnology Wi-Fi Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Mehefin 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Gorffennaf 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to InTechnology Wi-Fi Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-intechnology-wifi-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Michael Aubrey Partnership Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Mehefin 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Gorffennaf 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Ontix Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-michael-aubrey-partnership-limited

Consultation: Proposed extension to the remit of the Advertising Advisory Committee

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 27 Mehefin 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 08 Awst 2019

Ofcom’s duties include a requirement to set broadcasting standards in advertising and prevent the inclusion of advertising in licensed services that may be misleading, harmful or offensive. We have, since 2004, contracted out certain functions relating to the regulation of broadcast advertising content to two co-regulatory bodies: the Broadcast Committee of Advertising Practice and the AAC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/proposed-extension-to-the-remit-of-advertising-advisory-committee

Datganiad: Amrywio Trwyddedau Mynediad i Sbectrwm yn y band 3400 i 3680 MHz

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 18 Ebrill 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 19 Mai 2019

Mae’r ddogfen hon yn ymgynghori ar y cynigion a wnaed gan y pedwar trwyddedai i ddiwygio amodau technegol pedair trwydded Mynediad i Sbectrwm 3.4 GHz, un drwydded Mynediad i Sbectrwm 3.5 GHz ac un drwydded Mynediad i Sbectrwm 3.6 GHz.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposal-vary-3.4ghz-radio-spectrum-licences

Yr Ymgynghoriad Cyntaf: Dyfodol rhifau ffôn

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 20 Mehefin 2019

Rydym yn cynnig adolygu ein llyfr rheolau ar rifau ffôn yn y DU – sef y Cynllun Rhifau Ffôn Cenedlaethol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/first-consultation-future-of-telephone-numbers

Consultation: Promoting competition and investment in fibre networks – Initial consultation on the approach to modelling the costs of a fibre network

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Mehefin 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 02 Awst 2019

Initial proposals on our approach to modelling the costs of services provided over a fibre network.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/investment-competition-fibre-networks-approach-model

Datganiad: Adolygiad o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Rhagfyr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 27 Chwefror 2019

Mae'r datganiad hwn yn nodi ein penderfyniadau terfynol ynghylch y newidiadau rydym yn eu gwneud i'n Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau Rhanbarthol a Rhaglenni Rhanbarthol, a'r prosesau cydymffurfio ac adrodd cysylltiedig.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-regional-tv-production-programming-guidance