Ymgynghoriadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Ymgynghoriad: Lleolrwydd ar radio masnachol

Mae’r ddogfen hon yn gofyn am sylwadau ar rai newidiadau sy’n cael eu cynnig i ganllawiau Ofcom ar leolrwydd ar gyfer gorsafoedd radio masnachol lleol.

Gwahoddiad i fynegi diddordeb: Gweithredu'r Ymrwymiad Gwasanaeth Cyffredinol Band eang

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein hamcanion a sut y byddwn ni’n dynodi Darparwr/wyr Gwasanaeth Cyffredinol i ddarparu’r cysylltiadau band eang hynny.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ymgynghoriad: Gwella darpariaeth symudol - Cynigion ar gyfer rhwymedigaethau darpariaeth wrth ddyfarnu’r band sbectrwm 700MHz

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Mawrth 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Mai 2018

Er mwyn sicrhau gwelliannau ar raddfa eang yng nghyswllt darpariaeth symudol ar draws y DU, rydym yn bwriadu ychwanegu rhwymedigaethau darpariaeth at rai o'r trwyddedau y byddwn yn eu dyfarnu ar gyfer y band 700 MHz.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/700-mhz-coverage-obligations

Ymgynghoriad: Lleolrwydd ar radio masnachol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 22 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 03 Awst 2018

Mae’r ddogfen hon yn gofyn am sylwadau ar rai newidiadau sy’n cael eu cynnig i ganllawiau Ofcom ar leolrwydd ar gyfer gorsafoedd radio masnachol lleol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/guidelines-localness-commercial-radio

Datganiad drafft: Adolygiad o'r farchnad mynediad band eang cyfanwerthol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Mehefin 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Medi 2017

This document sets out Ofcom’s provisional assessment of competition within the UK's Wholesale Broadband Access markets.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/wholesale-broadband-access-market-review

Draft statement: WLA and WBA Market Reviews - Competition in the Hull area

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Mehefin 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Medi 2017

This document sets out Ofcom’s provisional assessment of competition within the UK's Wholesale Broadband Access markets.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/wholesale-local-broadband-access-market-reviews-hull

Gwahoddiad i roi sylwadau ar gyfer prawf lles y cyhoedd ar ôl i Trinity Mirror plc lwyddo i brynu rhai o asedau Northern and Shell Media Group Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Mai 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 08 Mai 2018

On 10 April 2018, Trinity Mirror plc submitted a merger notice to the CMA in respect of its acquisition of certain publishing assets of Northern and Shell Media Group Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/public-interest-test-trinity-mirror-plc

Gwahoddiad i fynegi diddordeb: Gweithredu'r Ymrwymiad Gwasanaeth Cyffredinol Band eang

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 20 Awst 2018

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein hamcanion a sut y byddwn ni’n dynodi Darparwr/wyr Gwasanaeth Cyffredinol i ddarparu’r cysylltiadau band eang hynny.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/implementing-broadband-uso

Consultation: Satellite filings cost recovery

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 23 Awst 2018

This consultation provides our analysis of potential options for charging for our satellite filing work, and our proposed charging approach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/satellite-filings-cost-recovery

Ymgynghoriad: Rifau gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn (118)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 22 Awst 2018

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi ein cynnig i newid y modd y caiff rhifau 118 eu rheoleiddio er mwyn cyflwyno cap ar y pris y gall darparwyr DQ ei godi ar ddefnyddwyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/directory-enquiries-118-review

Statement: Love Sport – Request to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 04 Mai 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 01 Mehefin 2018

A request from Love Sport to change the station’s published Format has been approved by Ofcom, following a public consultation.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/love-sport-request-to-change-format

Consultation: Annual Licence Fees for 900 MHz and 1800 MHz frequency bands

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 03 Awst 2018

This document consults on the level of annual licence fees we should set for 900 MHz and 1800 MHz spectrum, and on draft regulations to achieve that.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/annual-licence-fees-900-1800-mhz

Consultation: UK preparations for the World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 13 Medi 2018

This document sets out the key issues that will be considered at the World Radiocommunication Conference 2019 and explains why they matter to the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/uk-preparations-wrc-19

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Ulstercom Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 06 Gorffennaf 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to Ulstercom Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-ulstercom-ltd

Consultation: Proposal to modify the direction applied to Code Powers to Arqiva Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 06 Gorffennaf 2018

Proposal to modify the terms on which the electronic communications code (“the Code”) applies to Arqiva Limited by virtue of an existing direction from Ofcom, dated 10 March 2005 applying the Code to Arqiva Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/arqiva-limited-code-powers

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Britannia Towers II Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 06 Gorffennaf 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to Ulstercom Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-britannia-towers

Consultation: Proposal to modify the direction applied to Code Powers to Arqiva Services Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Mehefin 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 06 Gorffennaf 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to modify the terms on which the electronic communications code (“the Code”) applies to Arqiva Services Limited by virtue of an existing direction from Ofcom, dated 10 March 2005 applying the Code to Arqiva Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/arqiva-services-limited-code-powers

Datganiad ac ymgynghoriad: Adennill costau am wasanaethau eiriolaeth defnyddwyr a rheoleiddio'r post

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Mawrth 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 24 Mai 2018

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein penderfyniad terfynol ynghylch y ffordd byddwn yn adennill ein costau wrth reoleiddio’r sector post yn y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/recovering-postal-regulation-costs

Statement: Listed Events - FIFA World Cup 2018

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 20 Ebrill 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Mai 2018

Ofcom has given its consent to the requests from the BBC and ITV to broadcast exclusive live coverage of the FIFA World Cup 2018

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/fifa-world-cup-2018

Ymgynghoriad: Canllawiau arfaethedig ar amddiffyn mynediad at sefydliadau brys pan fo toriad yn y pŵer ar safle’r cwsmer

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mai 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 05 Gorffennaf 2018

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cynnig canllawiau ar y mesurau y dylai darparwyr cyfathrebiadau eu sefydlu i sicrhau bod cwsmeriaid sy’n gwneud galwadau dros fand eang yn gallu gwneud galwadau brys os oes toriad yn y pŵer ar eu safle.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/access-emergency-organisations-power-cut

Consultation: Amendments to the Universal Service Provider Access Condition in relation to the margin squeeze control

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mai 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 19 Gorffennaf 2018

We have revised our proposals for the margin squeeze condition in the light of the concerns that respondents raised as well as our own analysis of additional information received.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/post-uspac-margin-squeeze

Consultation: Request to change Format - Original 106

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mai 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 21 Mehefin 2018

Ofcom is consulting on whether to approve a Format Change Request from Original Aberdeen FM Limited, which holds an FM commercial radio licence for Aberdeen and the surrounding areas, broadcasting as Original 106.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/original-106-format-change