Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Love Sport (North London) – Request to change Format

We are consulting on a request from A Spokesman Said Limited to change the ‘Character of Service’ of its North London licence, which broadcasts as ‘Love Sport’.

Ymgynghoriad: Cyfathrebu Agored: Galluogi pobl i rannu data â gwasanaethau arloesol

Yn yr ymgynghoriad hwn, rydyn ni'n archwilio Cyfathrebu Agored, menter i bobl a busnesau yn y marchnadoedd telathrebu a theledu drwy dalu.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Yn y ddogfen hon, rydyn ni'n nodi ein cynigion ar gyfer dyfarnu sbectrwm 700MHz a 3.6-3.8 GHz i alluogi'r diwydiant i ddarparu gwasanaethau gyda mwy o gapasiti a darpariaeth.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/award-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum

Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: adolygiad o'r arferion prisio ar gyfer band eang sefydlog

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Rhagfyr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 01 Chwefror 2019

Rhaid i gwmnïau band eang, ffonau symudol, ffonau cartref a theledu drwy dalu hysbysu eu cwsmeriaid preswyl a busnes ynghylch pryd mae cyfnod sylfaenol eu contract yn dod i ben

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/helping-consumers-get-better-deals

Ymgynghoriad: Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telegyfathrebiadau Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Gorffennaf 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 16 Medi 2020

Ers cyhoeddi ein cynigion ym mis Ionawr 2020, mae Openreach wedi ymrwymo i ymestyn ei rwydwaith ffeibr i 3.2 miliwn eiddo yn Ardal 3. Mae’r ddogfen hon yn nodi ein dull arfaethedig o reoleiddio yn Ardal 3, yng ngoleuni’r ymrwymiad hwn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/bt-commitment-area-3-fibre-network

Ymgynghoriad: Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telegyfathrebiadau Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Ionawr 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 22 Mai 2020

We have published our detailed plans for regulation from April 2021 of the fixed telecoms markets that underpin broadband, mobile and business connections.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/2021-26-wholesale-fixed-telecoms-market-review

Consultation: Proposal to apply Code powers to MGMT Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mehefin 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 20 Gorffennaf 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to MGMT Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-mgmt

Consultation: Proposal to apply Code powers to Orbital Net Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mehefin 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 20 Gorffennaf 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Orbital Net Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-orbital-net

Consultation: Proposal to apply Code powers to Secure Web Services Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mehefin 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 20 Gorffennaf 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Secure Web Services Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-secure-web-services

Datganiad: Newyddion plant y BBC a rhaglenni gwreiddiol sy'n cael eu darlledu am y tro cyntaf yn y DU

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 15 Tachwedd 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 13 Rhagfyr 2019

Mae'r ddogfen hon yn egluro safbwyntiau cychwynnol Ofcom ynghylch cais gan y BBC i wneud newidiadau i’w Drwydded Weithredu er mwyn darparu mwy o newyddion i blant drwy'r wefan Newsround, ac i ddarparu mwy o gynnwys newydd i blant ar BBC iPlayer.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bbc-childrens-change-operating-licence

Statement: Consent for KCOM to defer its 2019/20 and 2020/21 Regulatory Financial Statements

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 04 Mehefin 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 06 Gorffennaf 2020

We are granting consent for KCOM to change the deadline for publishing its regulatory financial statements.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/kcom-to-defer-regulatory-financial-statements

Ymgynghoriad: Triniaeth deg i gwsmeriaid gwasanaethau symudol a band eang, a’i gwneud yn haws iddyn nhw newid darparwr

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 17 Rhagfyr 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 03 Mawrth 2020

We are proposing a new package of measures to protect broadband, mobile, pay TV and landline phone customers and help ensure they get a fair deal.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/proposals-to-implement-new-eecc

Gwella mynediad sbectrwm ar gyfer Wi-Fi – Defnyddio sbectrwm yn y bandiau 5 a 6 GHz

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 17 Ionawr 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 20 Mawrth 2020

We are proposing to make the lower 6 GHz band available for wifi, to improve the wifi experience for people and businesses.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/improving-spectrum-access-for-wi-fi

Call for inputs: Emerging technologies and their potential impact on the communications industry

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 23 Gorffennaf 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 03 Medi 2020

We are interested in hearing about any emerging technologies that could change the shape of the communications industry in the coming years.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/emerging-technologies

Consultation: Proposal to apply Code powers to 5ibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 23 Gorffennaf 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Awst 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to 5ibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-5ibre-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Neutralone Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 23 Gorffennaf 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Awst 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Neutralone Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-neutralone-limited

Ymgynghoriad: Trin defnyddwyr agored i niwed yn deg

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 25 Medi 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn awgrymu mesurau y gallai darparwyr eu mabwysiadu er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn trin pobl sy'n agored i niwed yn deg a’u bod yn darparu’r cymorth, y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/treating-vulnerable-consumers-fairly

Cynllun Gwaith 2020-2021

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 07 Ionawr 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 25 Chwefror 2020

Heddiw rydyn ni wedi cyflwyno ein cynllun gwaith arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/plan-of-work-2020-21

Statement: Bauer Radio stations in the west of England

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 07 Mai 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 04 Mehefin 2020

Ofcom has approved two new approved areas which Bauer Radio has asked Ofcom to create for FM local radio licences it owns.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bauer-radio-stations-west

Statement: Bauer Radio stations in the south of England

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 07 Mai 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 04 Mehefin 2020

Ofcom has approved two new approved areas which Bauer Radio has asked Ofcom to create for FM local radio licences it owns.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bauer-radio-stations-south

Rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos: Cais am Dystiolaeth

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Gorffennaf 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Medi 2020

Rydyn ni’n gofyn am dystiolaeth a gwybodaeth ynghylch y gofynion newydd a fydd yn berthnasol i lwyfannau rhannu fideos.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/video-sharing-platform-regulation

Consultation: Promoting competition in fibre networks – Hull Area Wholesale Fixed Telecoms Market Review 2021-26

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Gorffennaf 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Medi 2020

We are proposing to create conditions to improve retail competition in the fixed telecoms markets in the Hull Area, through our wholesale regulation of KCOM.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/2021-26-hull-area-wholesale-fixed-telecoms-market-review