Ymgynghoriadau a datganiadau


Consultation: Tackling scam calls – expecting providers to block more calls with spoofed numbers

We are proposing to update our Calling Line Identification guidance to confirm that providers are expected to identify and block scam calls.

Consultation: NSLComm Ltd application for non-geostationary earth station network licence

Ofcom has received an application from NSLComm Ltd for a non-geostationary satellite earth station network licence.


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Cais am fewnbwn - Adolygiad o ddulliau Datrys Anghydfod Amgen (ADR) yn y sector telathrebu

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 10 Ionawr 2024

Rydym yn gwahodd sylwadau rhanddeiliaid ar ein hadolygiad er mwyn ystyried a yw defnyddwyr a busnesau bach yn cael deilliannau hygyrch, teg a chyson gan y gweithdrefnau datrys anghydfod amgen a sefydlwyd o dan y Ddeddf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/review-of-adr-in-the-telecoms-sector

Consultation: Hybrid sharing: enabling both licensed mobile and Wi-Fi users to access the upper 6 GHz band

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 06 Mehefin 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 15 Medi 2023

We are exploring options that would enable both licensed mobile and Wi-Fi users to access the upper 6 GHz band (6425-7125 MHz).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/hybrid-sharing-to-access-the-upper-6-ghz-band

Consultation: Optimal use of 3.9 GHz spectrum

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 20 Mai 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 15 Gorffennaf 2024

UK Broadband’s application for licence variation and proposals to promote efficient use of 3.9 GHz spectrum

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/consultation-optimal-use-of-3.9-ghz-spectrum

Trin defnyddwyr agored i niwed yn deg: canllaw i ddarparwyr ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 25 Medi 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

Rydym yn cynnig mesurau y gallai darparwyr band eang, ffôn a theledu-drwy-dalu eu mabwysiadu er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn trin pobl sy'n agored i niwed yn deg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/treating-vulnerable-consumers-fairly

Enabling mmWave spectrum for new uses: Statement and consultation on auction design

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Tachwedd 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 09 Ionawr 2024

Rydym wedi nodi sut y byddwn yn dyrannu sbectrwm tonfedd milimetr (mmWave) ar draws y wlad ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau. Rydym hefyd yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer dyluniad yr arwerthiant, yr amodau trwydded a sut y byddwn yn cydlynu defnyddwyr y sbectrwm hwn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/mmwave-spectrum-for-new-uses

Consultation: Proposals to make auction regulations for the mmWave award

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Mai 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 08 Gorffennaf 2024

This consultation provides notice of, and invites stakeholders’ views on, Ofcom’s proposals to make regulations for the award by auction of radio spectrum licences in the 26 GHz and 40 GHz bands.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/proposals-to-make-auction-regulations-for-the-mmwave-award

Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: adolygiad o hysbysiadau diwedd contract ac ymrwymiadau prisio gan ddarparwyr band eang a symudol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Rhagfyr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 01 Chwefror 2019

Rhaid i gwmnïau band eang, ffonau symudol, ffonau cartref a theledu drwy dalu hysbysu eu cwsmeriaid preswyl a busnes ynghylch pryd mae cyfnod sylfaenol eu contract yn dod i ben

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/helping-consumers-get-better-deals

Ymgynghoriad: Diogelu plant rhag niwed ar-lein

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Mai 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 17 Gorffennaf 2024

Our proposals for how internet services should approach their new duties relating to content that is harmful to children.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/protecting-children-from-harms-online

Consultation: Inmarsat Global Limited - application for non-geostationary earth station network licence

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Ebrill 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 31 Mai 2024

Ofcom received an application from Inmarsat Global Limited (“Inmarsat”) for an NGSO network licence for their NGSO system.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/inmarsat-global-limited-application-NSGO-earth-station-network-licence

Ymgynghoriad: Darpariaeth newyddion BBC Scotland

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 03 Mai 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 04 Mehefin 2024

Mae Ofcom yn cynnig cymeradwyo cais y BBC i leihau nifer yr oriau o newyddion oriau brig sydd eu hangen ar sianel BBC Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bbc-scotland-news-provision

Ymgynghoriad: strategaeth tair blynedd Ofcom ar gyfer ymwybyddiaeth o’r cyfryngau

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Ebrill 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Mehefin 2024

Ofcom’s mission is to make communications work for everyone. Since its inception in 2003, researching and promoting media literacy has been an integral part of this mission. In 2019, we reinvigorated our approach creating the Making Sense of Media programme, with an increased focus on online media. In December 2021, we published our Approach to Media Literacy.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/ofcoms-three-year-media-literacy-strategy

Consultation: Starlink Internet Services Limited (SpaceX) - application for a variation of gateway licence

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Ebrill 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 31 Mai 2024

Ofcom's initial assessment of SpaceX's request to vary four of its NGSO gateway licences to increase the number of antennas, and our proposal to grant the variation on the basis of this assessment

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/spacex-application-variation-non-geostationary-gateway-licence

Consultation: Proposal to apply Code powers to Sunningdale Solutions Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 22 Ebrill 2024
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 23 Mai 2024

We are proposing to apply the electronic communications code to Sunningdale Solutions Limited, whose registered company number is 12680541, for the purposes of the provision by it of an electronic communications network.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/sunningdale-solutions-limited

Datganiad: Egwyddorion ar gyfer ymwybyddiaeth o'r cyfryngau drwy ddylunio

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 31 Hydref 2023
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Rhagfyr 2023

Gwnaethom wahodd rhanddeiliaid i'n helpu deall beth yw ymwybyddiaeth dda o'r cyfryngau 'trwy ddylunio' ar gyfer gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol, chwilio, rhannu fideos a chwarae gemau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/principles-for-media-literacy-by-design

Datganiad: Cod Ymarfer Cyfathrebiadau Electronig

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Medi 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Tachwedd 2023

Mae Ofcom wedi penderfynu adolygu'r Cod Ymarfer ac wedi gwahodd yr NCA i gyfrannu at ei hadolygiad drwy gynnig cyfres o ddiwygiadau drafft i'r Cod Ymarfer.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/electronic-communications-code-of-practice

Datganiad: Sicrhau ansawdd gwasanaethau mynediad teledu ac ar-alw

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 13 Gorffennaf 2023
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 21 Medi 2023

Rydym yn cynnig rhai newidiadau i'n cod gwasanaethau mynediad teledu a'n canllawiau arfer gorau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/ensuring-the-quality-of-tv-and-on-demand-access-services

Ymgynghoriad: Twrnamaint Rowndiau Terfynol Pencampwriaeth Pêl-droed Ewropeaidd UEFA 2024 ac 2028

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Ebrill 2024
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 10 Mai 2024

Ofcom has received requests from the BBC and ITV to broadcast exclusive live coverage of the UEFA European Football Championship Finals Tournament in 2024 and 2028.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/uefa-european-football-championship-finals-tournament-2024-and-2028

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig - Rownd Derfynol Cwpan Her Rygbi'r Gynghrair 2024-26

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Ebrill 2024
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 06 Mai 2024

Mae Ofcom wedi cael cais gan y BBC am ganiatâd i ddarlledu darpariaeth fyw egsgliwsif o Rownd Derfynol Cwpan Her Rygbi’r Gynghrair yn 2024, 2025 a 2026 (“y Rowndiau Terfynol”). Mae Rownd Derfynol 2024 yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 8 Mehefin 2024.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/rugby-league-challenge-cup-final-2024-26

Consultation: Proposal to apply Code powers to UK Fibre Networks (York) Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Mai 2024
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 02 Mehefin 2024

We are proposing to apply the electronic communications code to UK Fibre Networks (York) Ltd and invite comments before reaching a final decision.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposal-to-apply-code-powers-to-uk-fibre-networks-york-ltd

Categoreiddio - ymchwil a chyngor

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Gorffennaf 2023
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 12 Medi 2023

Dyma gais am dystiolaeth ynghylch yr ymchwil y mae angemn i ni ei wneud i helpu paratoi ein cyngor ar gyfer categoreiddio gwasanaethau wedi'u rheoleiddio o dan y gyfundrefn Diogelwch Ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/categorisation-research-and-advice