Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Ymgynghoriad: Gweithredu’r Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein cynigion ar gyfer y broses o ddynodi Darparwr Gwasanaeth Cyffredinol.

Consultation: Bauer Radio West Midlands & Shropshire stations - Requests to change Format

Ofcom is consulting on whether to approve Format Change Requests relating to three analogue commercial radio licences in the West Midlands and Shropshire which are ultimately owned by Bauer Radio Limited.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Gwahoddiad i fynegi diddordeb: Gweithredu'r Ymrwymiad Gwasanaeth Cyffredinol Band eang

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mehefin 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 20 Awst 2018

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein hamcanion a sut y byddwn ni’n dynodi Darparwr/wyr Gwasanaeth Cyffredinol i ddarparu’r cysylltiadau band eang hynny.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/implementing-broadband-uso

Ymgynghoriad: Gweithredu’r Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Medi 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 15 Hydref 2018

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein cynigion ar gyfer y broses o ddynodi Darparwr Gwasanaeth Cyffredinol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/implementing-broadband-universal-service-obligation

Datganiad: Canllawiau ar gyfer Cyfleusterau Adnabod y Galwr

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Medi 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Tachwedd 2017

Mae Adnabod y Galwr yn rhoi gwybodaeth am y parti sy’n ffonio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/guidelines-for-cli-facilities

Consultation: Bauer Radio West Midlands & Shropshire stations - Requests to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Medi 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 05 Hydref 2018

Ofcom is consulting on whether to approve Format Change Requests relating to three analogue commercial radio licences in the West Midlands and Shropshire which are ultimately owned by Bauer Radio Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bauer-radio-format-change

Ymgynghoriad: Gwella darpariaeth symudol - Cynigion ar gyfer rhwymedigaethau darpariaeth wrth ddyfarnu’r band sbectrwm 700MHz

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Mawrth 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 04 Mai 2018

Er mwyn sicrhau gwelliannau ar raddfa eang yng nghyswllt darpariaeth symudol ar draws y DU, rydym yn bwriadu ychwanegu rhwymedigaethau darpariaeth at rai o'r trwyddedau y byddwn yn eu dyfarnu ar gyfer y band 700 MHz.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/700-mhz-coverage-obligations

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Box Broadband Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Awst 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 27 Medi 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to Box Broadband Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-box-broadband-limited

Consultation: Proposal to apply Code Powers to Integrated Digital Services Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Awst 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 27 Medi 2018

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code to Box Broadband Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-integrated-digital-services

Ymgynghoriad: Sianel BBC Scotland newydd - Amrywiad arfaethedig i Drwydded Weithredu Ofcom ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus y BBC

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Awst 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 10 Hydref 2018

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau am ein cynigion i amrywio telerau Trwydded Weithredu'r BBC er mwyn ystyried Sianel BBC Scotland newydd (“BBC SC ”) a fydd yn cael ei darparu gan y BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/variation-operating-licence-bbc-public-services

Clirio gwneud rhaglenni a digwyddiadau arbennig oddi ar y band 700 MHz: Cefnogaeth i berchnogion offer gwneud rhaglenni a digwyddiadau arbennig

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 20 Ebrill 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 13 Gorffennaf 2017

Government has decided to fund a grant scheme to support PMSE equipment owners that have to vacate the 700 MHz band earlier than expected.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/support-pmse-equipment-owners

Ymgynghoriad: Rhifau personol – Adolygiad o'r ystod rhifau 070

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 06 Rhagfyr 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 28 Chwefror 2018

Ein hasesiad arfaethedig ar y farchnad i roi terfyn ar rifau 070 a cynigion ar gyfer rheoleiddio'r farchnad hon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-070-number-range

Consultation: Satellite filings cost recovery

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Mehefin 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 06 Medi 2018

This consultation provides our analysis of potential options for charging for our satellite filing work, and our proposed charging approach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/satellite-filings-cost-recovery

Consultation: Regulatory Financial Reporting – Consultation on proposed regulatory financial reporting directions for KCOM

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Awst 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Medi 2018

In this document we consult on a new set of directions relating to KCOM’s Regulatory Financial Reporting obligations. These cover all markets in which KCOM is regulated.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/regulatory-financial-reporting-directions-kcom

Ymgynghoriad Pellach: Adolygiad o'r Farchnad Terfynu Galwadau Symudol 2018-2021

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 17 Tachwedd 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 15 Ionawr 2018

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein newidiadau arfaethedig i'r rhestr o ddarparwyr symudol a gyhoeddwyd ym Mehefin a'n cynigion i orfodi amodau SMP ar y darparwyr ychwanegol a nodwyd yn y rhestr hwnnw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/further-consultation-mobile-call-termination-market-review

Ymgynghoriad ar hysbysiadau diwedd contract a gorffen contract

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Gorffennaf 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 09 Hydref 2018

Yn yr ymgynghoriad hwn, rydyn ni wedi cyflwyno cynigion i osod rheolau newydd a fydd yn mynnu bod darparwyr cyfathrebiadau yn anfon hysbysiad at eu cwsmeriaid pan fyddan nhw’n agosáu at ddiwedd cyfnod sylfaenol eu contract.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/end-of-contract-notifications

Datganiad: Adolygiad o'r farchnad mynediad band eang cyfanwerthol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Mehefin 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Medi 2017

This document sets out Ofcom’s assessment of competition within the UK's Wholesale Broadband Access markets.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/wholesale-broadband-access-market-review

Statement: WLA and WBA Market Reviews - Competition in the Hull Area

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Mehefin 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Medi 2017

This document sets out Ofcom’s provisional assessment of competition within the UK's Wholesale Broadband Access markets.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/wholesale-local-broadband-access-market-reviews-hull

Datganiad: Trwyddedu teledu lleol - Penderfyniad i beidio â hysbysebu nac ail-hysbysebu rhai trwyddedau teledu lleol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 20 Ebrill 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 01 Mehefin 2018

Mae’r ddogfen hon yn nodi penderfyniad dros dro Ofcom i beidio â hysbysebu nac ail-hysbysebu trwyddedau mewn 13 ardal benodol, nac mewn ardaloedd eraill yn eu lle, a gafodd eu dynodi ar gyfer cyflwyno gwasanaethau teledu lleol, ond lle nad oes trwyddedau wedi’u dyfarnu hyd yma.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/local-tv-licensing

Ymgynghoriad: Comisiynu ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 30 Gorffennaf 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Medi 2018

Mae'r Siarter a'r Cytundeb yn gosod anghenion bod y BBC yn cynyddu'r nifer o raglenni a deunyddiau mae'n ei gynhyrchu drwy broses gystadleuol rhwng cynhyrchwyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/commissioning-bbc-public-services

Consultation: The BBC’s commercial and trading activities: requirements and guidance

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 30 Gorffennaf 2018
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 24 Medi 2018

Consultation on updates to the requirements around the interaction between the BBC Public Service and its commercial activities.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/bbc-commercial-trading-activities

Ymgynghoriad ar y newidiadau i’r Amodau Hawliau Cyffredinol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 26 Ebrill 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 28 Mai 2018

Newidiadau i Amod Cyffredinol C6, mân newidiadau drafftio eraill a newidiadau i’r canllawiau ar gyfleusterau Adnabod y Galwr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/changes-general-conditions-of-entitlement