Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Datganiad ac ymgynghoriad: Lleolrwydd ar radio masnachol

Mae Ofcom wedi cymeradwyo rhoi mwy o hyblygrwydd i orsafoedd radio analog masnachol yng Nghymru a’r Alban ynglŷn â ble maen nhw’n cynhyrchu eu horiau angenrheidiol o raglenni a ‘gynhyrchwyd yn lleol’.

Consultation: Notice of proposal to make the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2019

Ofcom proposes to make an amendment to the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2013.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Statement: Making of certain regulations in connection with the award of 700 MHz and 3.6-3.8 GHz spectrum - Notice of making a limitation order and amending the mobile trading and the register regulations

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 31 Ionawr 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

This document provides notice of, and invites stakeholders’ views on, Ofcom’s proposals to make four statutory instruments in connection with the award of spectrum in the 700 MHz and 3.6–3.8 GHz bands.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/regulations-award-700-mhz-3.6-3.8-ghz

Consultation: Proposal to apply Code powers to Zzoomm PLC

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 18 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 17 Mai 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Zzoomm plc.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-zzoomm-plc

Consultation: Proposal to apply Code powers to Broadway Partners Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Mai 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Ontix Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-broadway-partners-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Lightning Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Chwefror 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Mawrth 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to NATS (En Route) PLC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-lightning-fibre

Ymgynghoriad ar hysbysiadau diwedd contract a gorffen contract

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Gorffennaf 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 09 Hydref 2018

Yn yr ymgynghoriad hwn, rydyn ni wedi cyflwyno cynigion i osod rheolau newydd a fydd yn mynnu bod darparwyr cyfathrebiadau yn anfon hysbysiad at eu cwsmeriaid pan fyddan nhw’n agosáu at ddiwedd cyfnod sylfaenol eu contract.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/end-of-contract-notifications

Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: Datganiad ar hysbysiadau diwedd contract a gwybodaeth flynyddol am dariffau gorau

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Rhagfyr 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 01 Chwefror 2019

Rhaid i gwmnïau band eang, ffonau symudol, ffonau cartref a theledu drwy dalu hysbysu eu cwsmeriaid preswyl a busnes ynghylch pryd mae cyfnod sylfaenol eu contract yn dod i ben

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/helping-consumers-get-better-deals

First consultation: Promoting trust in telephone numbers

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Ebrill 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 06 Mehefin 2019

This document sets out our proposal for a key change in the way numbers are used by networks, which we believe is necessary to tackle nuisance and scam calls.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/promoting-trust-in-telephone-numbers

Consultation: Proposal to apply Code powers to Lothian Broadband Networks Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 13 Mai 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Lothian Broadband Networks Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-lothian-broadband-networks

Consultation: Proposal to modify the terms of the direction applying Code powers to IX Wireless Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Chwefror 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Mawrth 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to NATS (En Route) PLC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/modify-code-powers-ix-wireless-limited

Ymgynghoriad: Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr – Cynigion cychwynnol – Dull gweithredu ar gyfer atebion

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 29 Mawrth 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 07 Mehefin 2019

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein cynigion cychwynnol ar y rhwymedïau allweddol y bydd angen eu gosod ar y marchnadoedd telathrebu sefydlog cyfanwerthu o 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/promoting-investment-competition-fibre-networks-approach-remedies

Ymgynghoriad: Nation Radio (Ceredigion) - Cais i newid Fformat

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 10 Mai 2019

Mae Ofcom o blaid cymeradwyo'r Cais am Newid Fformat a gyflwynwyd gan Radio Ceredigion Limited ('RCL').

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/nation-radio-ceredigion

Consultation: Proposal to apply Code powers to Ontix Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Mai 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Ontix Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-ontix-limited

Ymgynghoriad: Galluogi cyfleoedd ar gyfer arloesi

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Ymgynhoriad ar gynigion i rannu sbectrwm ar draws amrywiaeth o fandiau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/enabling-opportunities-for-innovation

Consultation: Proposal to apply Code powers to Ranston Farm Partnership

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 07 Mai 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Ontix Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-ranston-farm-partnership

Statement: Love Sport and Panjab Radio - Requests to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 08 Chwefror 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 08 Mawrth 2019

Ofcom has decided to approve the Format change requests concerning the AM commercial radio licence for Greater London and the AM commercial radio licence for North London held by ASSL (Love Sport) and PRLL (Panjab Radio), respectively.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/love-sport-and-panjab-radio

Consultation: Promoting investment and competition in fibre networks

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 26 Chwefror 2019

We are consulting on our strategy for promoting investment and competition in fibre networks, and our approach to geographic markets.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/promoting-investment-competition-fibre-networks

Ymgynghoriad cyntaf: newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer – cais am dystiolaeth

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 25 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 10 Mai 2019

Rydym yn agor Asesiad Cystadleuaeth BBC i benderfynu a yw gwerth cyhoeddus y newidiadau y mae’r BBC yn bwriadu’u gwneud i BBC iPlayer yn cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposed-changes-bbc-iplayer

Ymgynghoriad: Amrywio Trwyddedau Mynediad i Sbectrwm yn y band 3400 i 3680 MHz

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 18 Ebrill 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 19 Mai 2019

Mae’r ddogfen hon yn ymgynghori ar y cynigion a wnaed gan y pedwar trwyddedai i ddiwygio amodau technegol pedair trwydded Mynediad i Sbectrwm 3.4 GHz, un drwydded Mynediad i Sbectrwm 3.5 GHz ac un drwydded Mynediad i Sbectrwm 3.6 GHz.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposal-vary-3.4ghz-radio-spectrum-licences

Consultation: Proposal to apply Code powers to Full Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Mawrth 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 15 Ebrill 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to Full Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-full-fibre-limited

First consultation: Future of interconnection and call termination

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Ebrill 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 06 Mehefin 2019

In this consultation we discuss the factors that may influence future regulation, and potential options for the future regulatory framework.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/future-of-interconnection-and-call-termination