Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Telesat LEO Inc – application for non-geostationary orbit earth station (network) licence

We are consulting on Telesat LEO Inc's application for a non-geostationary satellite earth station network licence.

Call for input: UK preparations for the World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)

This document sets out the key issues that will be considered at this conference and explains why they matter to the UK.


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Telesat LEO Inc – application for non-geostationary orbit earth station (network) licence

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 22 Gorffennaf 2022

We are consulting on Telesat LEO Inc's application for a non-geostationary satellite earth station network licence.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/telesat-network-licence-application

Call for input: UK preparations for the World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 29 Medi 2022

This document sets out the key issues that will be considered at this conference and explains why they matter to the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/call-for-input-uk-preparations-for-wrc23

Consultation: Proposal to apply Code powers to Fibrus Networks GB Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 10 Mai 2022
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 10 Mehefin 2022

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Fibrus Networks GB Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-fibrus-networks-gb-ltd

Datganiad: Cyfnewid fideo brys

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 16 Chwefror 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 30 Mawrth 2021

Mae Ofcom eisiau sicrhau y gall pobl anabl gysylltu â'r gwasanaethau brys yn hwylus. Rydym wedi penderfynu i fynnu darpariaeth gwasanaeth cyfnewid fideo brys.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/further-consultation-emergency-video-relay

Datganiad: Sut mae Ofcom yn rheoleiddio’r BBC

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 21 Gorffennaf 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 15 Medi 2021

Rydym yn gwahodd barn am sut y gallwn ddweddaru ein dull o reoleiddio'r BBC, er mwyn iddo barhau i fod yn addas i'r diben yn yr oes ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/how-ofcom-regulates-the-bbc

Ymgynghoriad: Moderneiddio Trwydded Weithredu'r BBC

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 22 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 14 Medi 2022

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ystyried sut mae angen diweddaru Trwydded Weithredu’r BBC i sicrhau ei bod yn dal yn effeithiol, nawr ac yn y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/modernising-bbc-operating-licence

Canfyddiadau: Adolygiad o'r rhyngweithio rhwng BBC Studios a Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 09 Hydref 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Canfyddiadau ein hadolygiad o’r rhyngweithio rhwng gwasanaeth cyhoeddus y BBC a'i brif isgwmni masnachol, BBC Studios.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/review-of-interaction-bbc-studios-and-bbc-public-service

Ymgynghoriad: Diweddaru ac egluro hawliau cwsmeriaid i adael eu contract ar gyfer gwasanaethau band eang

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Mai 2022
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 22 Mehefin 2022

Mae Ofcom yn ymgynghori ar ddiweddaru'r codau ymarfer gwirfoddol ar gyflymder band eang ar gyfer cwsmeriaid band eang a busnes fel bod yr hawl i adael yn cyfateb i Amodau Hawl Cyffredinol diwygiedig Ofcom ('AC diwygiedig').

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/updating-and-clarifying-customers-right-to-exit-contracts-for-broadband-services

Consultation: More spectrum for satellite connectivity – extending access in the Ku band (14.25-14.5 GHz)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 31 Awst 2022

We are proposing to allow satellite operators to access additional capacity for a range of broadband services in hard-to-reach areas.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/extending-access-in-ku-band

Consultation: Starlink Internet Services Limited – applications for six non-geostationary orbit earth station (gateway) licences

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 19 Gorffennaf 2022

We have assessed Starlink Internet Services Limited's application for six non-geostationary orbiting satellite earth station licences.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/starlink-gateway-licence-applications

Statement: Proposal to apply Code powers to Latos Data Centre Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 29 Mawrth 2022
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 29 Ebrill 2022

This final direction confirms Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Latos Data Centre Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-latos-data-centre-ltd

Consultation: Proposal to apply Code powers to Last Mile Telecom Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 22 Gorffennaf 2022

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Last Mile Telecom Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-last-mile-telecom-limited

Statement: Proposal to apply Code powers to Cellnex Newco 1 Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 10 Mai 2022
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 10 Mehefin 2022

This final direction applying Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Cellnex Newco 1 Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-cellnex-newco-1-limited

Map Ffordd Sbectrwm: Cyflawni Strategaeth Rheoli Sbectrwm Ofcom

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Mawrth 2022
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 20 Mai 2022

Yn y Map Ffordd Sbectrwm hwn rydym yn amlinellu'r gwaith rydym yn bwriadu ei gyflawni ar y strategaeth rheoli sbectrwm.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/delivering-ofcoms-spectrum-management-strategy

Consultation: Spectrum for Unmanned Aircraft Systems (UAS)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 10 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 05 Medi 2022

We are proposing to introduce a new spectrum licence for drone operators, especially those looking to fly beyond visual line of sight using mobile or satellite technologies.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/spectrum-for-unmanned-aircraft-systems

Statement: Proposal to apply Code powers to Broadband for Rural Kent Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 03 Mai 2022
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 03 Mehefin 2022

This final direction confirms Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Broadband for Rural Kent Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-broadband-for-rural-kent-ltd

Statement: Proposal to apply Code powers to Complete Technology Group Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 03 Mai 2022
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 03 Mehefin 2022

This final direction confirms Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Complete Technology Group Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-complete-technology-group-limited

Cais am fewnbwn i adolygu ein harolygon Amrywiaeth yn y Gweithlu Darlledu

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Ebrill 2022
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 19 Mai 2022

Cais am fewnbwn i adolygu ein harolygon gweithluoedd Amrywiaeth mewn Darlledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/call-for-inputs-updating-ofcoms-workforce-data-collection

Ymgynghoriad: Adnewyddu trwyddedau amlblecs radio cenedlaethol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Mehefin 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 21 Gorffennaf 2022

Mae'r ymgynghoriad hwn yn nodi ein cynigion ar gyfer y penderfyniadau y bwriadwn eu gwneud wrth adnewyddu'r trwyddedau amlblecs radio cenedlaethol a ddelir gan Digital One a Sound Digital.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/national-radio-multiplex-licence-renewals

Datganiad: Adolygiad o’r rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol teleffoni

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 09 Tachwedd 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 11 Ionawr 2022

Mae Ofcom yn cynnig caniatáu i BT a KCOM i dynnu ymaith blychau galwadau cyhoeddus nad oes eu hangen mwyach o dan set drwyadl o feini prawf, a fydd yn diogelu'r blychau hynny y mae pobl yn dal i ddibynnu arnynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-of-the-telephony-universal-service-obligation