Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Proposal to apply Code powers to Solway Communications Limited

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Solway Communications Limited.

Consultation: Proposal to apply Code powers to Gigaair Ltd

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Gigaair Ltd.


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Proposal to apply Code powers to Gigaair Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Ebrill 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 10 Mai 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Gigaair Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-gigaair

Consultation: Proposal to apply Code powers to Solway Communications Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Ebrill 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 10 Mai 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Solway Communications Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-solway-communications

Consultation: Proposal to apply Code powers to Liberty Property Co II Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Ebrill 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 10 Mai 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Liberty Property Co II Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-liberty-property-co-ii

Datganiad a Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig – Rownd Derfynol Cwpan Her Rygbi'r Gynghrair 2020 a 2021

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Hydref 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 13 Tachwedd 2020

Mae Ofcom nawr yn ymgynghori’n gyhoeddus ar roi caniatâd i’r BBC ddarlledu Rownd Derfynol 2021 yn fyw ac egsgliwsif

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/rugby-league-challenge-cup-finals-2020-2021

Datganiad: Iawndal Awtomatig

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 16 Mawrth 2017
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 20 Mawrth 2017

Yn y datganiad hwn, rydym yn nodi ein casgliad bod angen cynllun iawndal awtomatig i ddiogelu defnyddwyr preswyl sy'n dioddef methiannau ansawdd gwasanaeth penodol gyda'u gwasanaethau llinell dir a/neu fand eang.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/automatic-compensation

Ymgynghoriad: Gwasanaethau rhaglenni ar-alw – pwy sydd angen hysbysu Ofcom

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Mawrth 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Mai 2021

The proposed guidance reflects changes to the regulatory framework which came into force on 1 November 2020 and will replace Ofcom’s previous guidance on who needs to notify.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/odps-who-needs-to-notify

Datganiad: Hybu buddsoddi a chystadleuaeth mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telathrebu Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad

We have published our decisions for our regulation of the fixed telecoms markets that underpin broadband, mobile and business connections, for the period from April 2021 to March 2026.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/2021-26-wholesale-fixed-telecoms-market-review

Statement: Wholesale Voice Markets Review 2021–26

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 13 Awst 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 08 Hydref 2020

This statement sets out Ofcom’s decisions on the regulation of the wholesale markets that underpin landline and mobile telephone calls in the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/2021-26-wholesale-voice-markets-review

Ymgynghoriad: Newid sy'n fwy cyflym, hawdd a dibynadwy

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 03 Chwefror 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 31 Mawrth 2021

Mae'r ymgynghoriad hwn yn disgrifio ein cynigion i'w wneud yn fwy hwylus i bobl newid eu darparwr llinell dir a band eang.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/simpler-broadband-switching

Datganiad: Cynllun Gwaith Ofcom 2021/22

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 11 Rhagfyr 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 05 Chwefror 2021

Mae'r cynllun gwaith hwn yn amlinellu'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod 2021/22 i sicrhau bod Ofcom yn chwarae ei ran wrth ymdrin â'r heriau i bobl a busnesau yn y DU heddiw, ac yn y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/plan-of-work-2021-22

Datganiad: Diogelu cwsmeriaid llinell dir llais-yn-unig

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 10 Rhagfyr 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 21 Ionawr 2021

Yn y ddogfen hon, rydym yn disgrifio ein dull arfaethedig o sicrhau diogeliad parhaus i gwsmeriaid llais-yn-unig.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/protecting-voice-only-landline-customers

Statement: Absolute Radio (London) – Request to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 10 Chwefror 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 10 Mawrth 2021

This statement confirms the change to the ‘Character of Service’ proposed by Bauer Radio Limited

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/absolute-radio-london-request-to-change-format

Ymgynghoriad: arweiniad i ddarparwyr VSP ar fesurau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mawrth 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 02 Mehefin 2021

Mae Ofcom yn ymgynghori ar arweiniad drafft i lwyfannau rhannu fideos (VSPs) ar y gofynion rheoleiddio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/guidance-vsp-harmful-material-measures

Consultation: Proposal to apply Code powers to Brsk Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 01 Chwefror 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 17 Mawrth 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Brsk Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-brsk

Consultation: Proposal to apply Code powers to CK Hutchison Networks (UK) Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 01 Chwefror 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 17 Mawrth 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to CK Hutchison Networks (UK) Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-ck-hutchison

Cais am fewnbwn: Adolygiad o reoleiddio'r post

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Mawrth 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 20 Mai 2021

Mae Ofcom yn gwahodd barn ar y prif themâu yr ydym yn eu hystyried fel rhan o'n hadolygiad o reoleiddio'r post.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/postal-regulation-review

Datganiad: Llwyfannau rhannu fideos – pwy sydd angen hysbysu Ofcom?

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Tachwedd 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 14 Ionawr 2021

Rydym wedi cyhoeddi arweiniad i helpu darparwyr i ddeall a ydynt yn dod o dan gwmpas y diffiniad o lwyfan rhannu fideos at ddibenion Deddf Cyfathrebiadau 2003.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/video-sharing-platforms-notifying-ofcom

Consultation: Proposal to apply Code powers to Connexin Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Rhagfyr 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 22 Ionawr 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Connexin Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-connexin

Consultation: Proposal to apply Code powers to Fibre Me Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Rhagfyr 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 22 Ionawr 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Fibre Me Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-fibre-me

Consultation: Proposal to apply Code powers to Exponential-e Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Rhagfyr 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 22 Ionawr 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Exponential-e Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-exponential-e