Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Consultation: Guidance for ODPS providers on obligations relating to European works

We are consulting on how on-demand programme service providers should comply with new requirements with respect to European works.

Consultation: Listed Events - 2022 and 2024 Paralympic Games

Ofcom has received a request from Channel 4 for consent to broadcast exclusive live coverage of the 2022 Winter Paralympic Games in Beijing and the 2024 Summer Paralympic Games in Paris (‘the Paralympic Games’).


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Guidance for ODPS providers on obligations relating to European works

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 25 Ionawr 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 22 Mawrth 2022

We are consulting on how on-demand programme service providers should comply with new requirements with respect to European works.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/odps-obligations-european-works

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/listed-events

Datganiad: Digwyddiadau Rhestredig – Chwe Gwlad 2022-2024

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 07 Rhagfyr 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 07 Ionawr 2022

Mae Ofcom wedi derbyn ceisiadau gan y BBC ac ITV am ganiatâd i ddarparu darllediadau o Bencampwriaeth Undeb Rygbi'r Chwe Gwlad yn fyw ar eu sianeli hwy yn unig ar gyfer 2022, 2023 a 2024

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-listed-events-six-nations-2021-2024

Datganiad ac ymgynghoriad: Newid sy'n fwy cyflym, hawdd a dibynadwy

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 03 Chwefror 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 31 Mawrth 2021

Rydym yn ymgynghori ar ddiwygiadau arfaethedig i roi'r penderfyniadau hyn ar waith o 3 Ebrill 2023.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/simpler-broadband-switching

Ymgynghoriad: Cynllun Gwaith Ofcom 2022/23

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Rhagfyr 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 09 Chwefror 2022

Mae'r cynllun gwaith hwn yn amlinellu'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod 2022/23 i sicrhau bod Ofcom yn chwarae ei ran wrth ymdrin â'r heriau i bobl a busnesau yn y DU heddiw, ac yn y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/plan-of-work-2022-23

Consultation: Listed Events - 2022 and 2024 Paralympic Games

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Ionawr 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 11 Chwefror 2022

Ofcom has received a request from Channel 4 for consent to broadcast exclusive live coverage of the 2022 Winter Paralympic Games in Beijing and the 2024 Summer Paralympic Games in Paris (‘the Paralympic Games’).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-2022-and-2024-paralympic-games

Statement: Proposal to apply Code powers to Radius BTS Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 16 Tachwedd 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 17 Rhagfyr 2021

This final direction confirms Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Radius BTS Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-to-radius-bts-limited

Statement: Proposal to apply Code powers to APC Communications Solutions Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 16 Tachwedd 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 17 Rhagfyr 2021

This final direction confirms Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to APC Communications Solutions Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-to-apc-communications-solutions-ltd

Consultation: Proposal to apply Code powers to 1310 Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Ionawr 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 14 Chwefror 2022

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to 1310 Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposal-to-apply-code-powers-to-1310-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to 3itee Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Ionawr 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 14 Chwefror 2022

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to 3itee Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposal-to-apply-code-powers-to-3itee-limited

Consultation: Proposal to revoke Code powers

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Ionawr 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 11 Chwefror 2022

Ofcom are proposing to revoke the directions applying the Code to the following companies who have notified us that they no longer require Code powers and wish for their Code powers to be revoked.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposal-to-revoke-code-powers-jan-2022

Ymgynghoriad: Troswyr ffonau symudol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 19 Mai 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 28 Gorffennaf 2021

Rydym yn bwriadu estyn amrediad y troswyr sydd ar gael i bobl eu prynu a'u gosod eu hunain heb orfod cael eu trwyddedu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/mobile-phone-repeaters-extended-range

Consultation: Proposed Disability Action Plan for Northern Ireland

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Ionawr 2022
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 04 Mawrth 2022

This document sets out Ofcom’s proposals for our Disability Action Plan, reflecting the measures we have already implemented, and outlining those we propose to take over the period to December 2026.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/proposed-disability-action-plan-for-ni

Datganiad: penderfyniad i roi eithriad i rwymedigaethau gwasanaeth cyffredinol y Post Brenhinol

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 12 Tachwedd 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 13 Rhagfyr 2021

Cyflwyno'n penderfyniad ar gais y Post Brenhinol i wneud eithriad i'r gwasanaeth cyffredinol ledled y Deyrnas Unedig ar 1 Ionawr 2022.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/2022-royal-mail-uso-exception

Cais am dystiolaeth: Adolygiad o niwtraliaeth y we

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 07 Medi 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 02 Tachwedd 2021

Mae Ofcom wedi cychwyn adolygiad o sut mae'r fframwaith niwtraliaeth y we'n gweithredu yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/call-for-evidence-net-neutrality-review

Consultation: Proposal to apply Code powers to 4 Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Rhagfyr 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 13 Ionawr 2022

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to 4 Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-4-fibre-limited

Statement: Annual licence fees for 2100 MHz spectrum

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Gorffennaf 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 22 Medi 2021

In this statement, we set out our decision on the level of annual licence fees for the paired 2100 MHz spectrum.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/annual-licence-fees-2100-mhz-spectrum

Consultation: Proposal to apply Code powers to Converged Communication Solutions Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Rhagfyr 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 13 Ionawr 2022

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Converged Communication Solutions Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-converged-communication-solutions-limited

Statement: Non-geostationary satellite systems – licensing updates

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 26 Gorffennaf 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 20 Medi 2021

How we will update our licensing approach for non-geostationary satellite earth stations.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/non-geostationary-satellite-systems

Ymgynghoriad: arweiniad i ddarparwyr ODPS ar fesurau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 20 Gorffennaf 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 14 Medi 2021

Mae Ofcom yn ymgynghori ar arweiniad drafft ar gyfrifoldebau darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS) o ran deunydd niweidiol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/guidance-odps-measures-to-protect-users-from-harmful-material