Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Datganiad ac ymgynghoriad: Lleolrwydd ar radio masnachol

Mae Ofcom wedi cymeradwyo rhoi mwy o hyblygrwydd i orsafoedd radio analog masnachol yng Nghymru a’r Alban ynglŷn â ble maen nhw’n cynhyrchu eu horiau angenrheidiol o raglenni a ‘gynhyrchwyd yn lleol’.

Consultation: Notice of proposal to make the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2019

Ofcom proposes to make an amendment to the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2013.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Statws
Sector

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Love Sport and Panjab Radio - Requests to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Chwefror 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 08 Mawrth 2019

Ofcom is proposing to approve the Format Change Requests submitted by ASSL, which holds an AM commercial radio licence for Greater London broadcasting as ‘Love Sport’, and PRRL, which holds an AM commercial radio licence for North London broadcasting as ‘Panjab Radio’.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/love-sport-and-panjab-radio

Consultation: Proposal to apply Code powers to Full Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Chwefror 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Mawrth 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to NATS (En Route) PLC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-full-fibre-limited

Ymgynghoriad: Galluogi cyfleoedd ar gyfer arloesi

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Ymgynhoriad ar gynigion i rannu sbectrwm ar draws amrywiaeth o fandiau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/enabling-opportunities-for-innovation

Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Yn y ddogfen hon, rydyn ni'n nodi ein cynigion ar gyfer dyfarnu sbectrwm 700MHz a 3.6-3.8 GHz i alluogi'r diwydiant i ddarparu gwasanaethau gyda mwy o gapasiti a darpariaeth.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/award-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum

Consultation: Notice of Ofcom’s proposal to make regulations in connection with the award of the 700 MHz and 3.6-3.8 GHz spectrum

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Ionawr 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

This document provides notice of, and invites stakeholders’ views on, Ofcom’s proposals to make four statutory instruments in connection with the award of spectrum in the 700 MHz and 3.6–3.8 GHz bands.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/regulations-award-700-mhz-3.6-3.8-ghz

Consultation: Notice of Ofcom’s proposal to make regulations for the award of the 700 MHz and 3.6-3.8 GHz spectrum bands

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Ionawr 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

This document provides notice of, and invites stakeholders’ views on, Ofcom’s proposals to make four statutory instruments in connection with the award of spectrum in the 700 MHz and 3.6–3.8 GHz bands.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/proposal-auction-regulations-700mhz-3.6-3.8-ghz

Consultation: Coverage obligations in the 700 MHz and 3.6-3.8 GHz spectrum award - Ofcom’s approach to verifying compliance

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 31 Ionawr 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 12 Mawrth 2019

In this document, we set out for stakeholders the criteria and methodology we propose to impose for assessing compliance with the proposed coverage obligations, including the coverage model we intend to use.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/coverage-obligations-in-the-700-mhz-and-3.6-3.8-ghz-spectrum-award

Statement: Satellite filings cost recovery

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 14 Mehefin 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 06 Medi 2018

Ofcom consulted on proposals for satellite filing charges in June 2018, and received support for our preferred charging option, with some refinements suggested. This statement sets out the charges that we are now introducing, and serves as our Notice of Charges for 2019/20.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/satellite-filings-cost-recovery

Consultation: Proposal to apply Code Powers to toob Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 01 Chwefror 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 01 Mawrth 2019

We are proposing to apply the electronic communications code (“the Code”) to toob Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-toob-limited

Consultation: Radio Faza - Request to change Key Commitments

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Mawrth 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 15 Ebrill 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-radio-faza-request-to-change-key-commitments

Statement: ‘Specially restricted material’ and Age Verification Guidance for Providers of On-Demand Programme Services

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Hydref 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 03 Rhagfyr 2018

This document sets out our proposed amendments to the Guidance for Rule 11 of the rules for on-demand programme services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/restricted-material-age-verification-odps-guidance

Consultation: Promoting investment and competition in fibre networks

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 26 Chwefror 2019

We are consulting on our strategy for promoting investment and competition in fibre networks, and our approach to geographic markets.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/promoting-investment-competition-fibre-networks

Consultation: Review of regulatory financial reporting for Royal Mail - Phase II

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 27 Chwefror 2019

This document sets out our proposed amendments to regulatory financial reporting requirements for Royal Mail.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-regulatory-financial-reporting-royal-mail

Ymgynghoriad: Adolygiad o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Rhagfyr 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 27 Chwefror 2019

Mae Ofcom yn adolygu'r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau Rhanbarthol a Rhaglenni (‘ Y Canllawiau’) a’r drefn gysylltiedig wrth adrodd yn ôl a chydymffurfio i sicrhau bod y fframwaith rheoleiddio yn effeithiol mewn maes cynhyrchu sy'n esblygu’n sydyn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/review-regional-tv-production-programming-guidance

Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/listed-events

Statement: Global Radio stations in the west of England

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 15 Ionawr 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 11 Chwefror 2019

Following consultation, Ofcom has approved the creation of a new approved area, which it has called the ‘South West and Westcountry’, for a number of FM local radio licences it owns in the area.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/global-radio-stations-west-of-england

Statement: Global Radio stations in the south of England

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 15 Ionawr 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 11 Chwefror 2019

Following consultation, Ofcom has approved the creation of a new approved area, which it has called the ‘Meridian’, for a number of FM local radio licences it owns in the area.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-global-radio-stations-in-the-south-of-england

Statement: Global Radio stations in the east of England

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 15 Ionawr 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 11 Chwefror 2019

Following consultation, Ofcom has approved the creation of a new approved area, which it has called ‘Anglia’, for a number of FM local radio licences it owns in the area.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-global-radio-stations-in-the-east-of-england

Consultation: Proposed Changes to the General Conditions and Numbering Plan

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Chwefror 2019
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 15 Mawrth 2019

We are consulting on proposed changes that will need to be made to two Ofcom regulatory instruments in the event that the United Kingdom leaves the European Union on 29 March 2019 without a withdrawal agreement being in place.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/proposed-changes-general-conditions-numbering-plan

Consultation: Notice of proposal to make the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2019

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 21 Chwefror 2019
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 22 Mawrth 2019

Ofcom proposes to make an amendment to the Wireless Telegraphy (Automotive Short Range Radar) (Exemption) Regulations 2013.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/consultation-wireless-telegraphy-automotive-short-range-radar-exemption-regs-2019