Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Ymgynghoriad: Cynigion ar gyfer rheoleiddio hysbysebu ar lwyfannau rhannu fideos

Ym mis Tachwedd 2020 rhoddwyd pwerau newydd i Ofcom reoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP) a sefydlir yn y DU.

Consultation: Proposal to apply Code powers to Tiger Fibre Limited

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Tiger Fibre Limited.


O:

I:

Sector

Statws


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Consultation: Proposal to apply Administered Incentive Pricing for the 412–414 MHz, paired with 422–424 MHz, frequency bands

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 03 Mehefin 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 16 Gorffennaf 2021

This consultation details our proposed annual licence fee for the 2 x 2 MHz of spectrum at 412– 414 MHz paired with 422–424 MHz, which is currently held by Arqiva and Airwave.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/annual-licence-fees-for-412-mhz

Ymgynghoriad:Cymeradwyo Cod Ymarfer yr Awdurdod Gwasanaethau Ffôn â Thâl (pymthegfed rhifyn)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 30 Ebrill 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 11 Mehefin 2021

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu ein hasesiad o'r Cod drafft yng ngoleuni'r profion cyfreithiol statudol y mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth gymeradwyo'r Cod drafft.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/approval-of-psa-code-of-practice-15

Statement: Listed Events – Euro 2020

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 20 Ebrill 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Mai 2021

Ofcom has received requests from the BBC and ITV for consent to broadcast exclusive live coverage of the UEFA European Football Championship Finals Tournament 2020.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/statement-euro-2020-consent

Datganiad: Gweithredu'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 27 Hydref 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 30 Tachwedd 2020

Rydym yn rhoi pecyn o fesurau ar waith sy'n diogelu cwsmeriaid band eang, gwasanaethau symudol, teledu drwy dalu a ffôn llinell dir i helpu sicrhau eu bod yn cael bargen deg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/proposals-to-implement-new-eecc

Ymgynghoriad: arweiniad i ddarparwyr VSP ar fesurau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 24 Mawrth 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 02 Mehefin 2021

Mae Ofcom yn ymgynghori ar arweiniad drafft i lwyfannau rhannu fideos (VSPs) ar y gofynion rheoleiddio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/guidance-vsp-harmful-material-measures

Consultation: Lyca Dilse Radio – Request to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 30 Ebrill 2021
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 28 Mai 2021

Lyca Media II Ltd wishes to change the ‘Character of Service’ of one of its Greater London licences, which broadcasts as ‘Lyca Dilse Radio’

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/lyca-dilse-radio-format-change

Consultation: Proposal to apply Code powers to Spring Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Ebrill 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 23 Mai 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Spring Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-spring-fibre

Consultation: Proposal to apply Code powers to Stix Internet Limited

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Ebrill 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 23 Mai 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Stix Internet Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-stix-internet

Consultation: Proposal to apply Code powers to Briant Broadband Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 22 Ebrill 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 23 Mai 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Briant Broadband Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-briant-broadband

Statement: Proposed extension of the remit of the Advertising Advisory Committee

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 27 Mehefin 2019
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 08 Awst 2019

Following a consultation, we have agreed changes to the MoU which will allow the remit of the AAC to be extended so that it is able to provide a consumer perspective on issues impacting both broadcast and non-broadcast advertising.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/proposed-extension-to-the-remit-of-advertising-advisory-committee

Consultation: Proposal to apply Code powers to Pine Media Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Mehefin 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 03 Gorffennaf 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Pine Media Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-pine-media-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Tiger Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Mai 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Mehefin 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Tiger Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-tiger-fibre-limited

Ymgynghoriad: Cynigion ar gyfer rheoleiddio hysbysebu ar lwyfannau rhannu fideos

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Mai 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 28 Gorffennaf 2021

Ym mis Tachwedd 2020 rhoddwyd pwerau newydd i Ofcom reoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP) a sefydlir yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/regulation-of-advertising-on-vsp

Consultation: Proposal to apply Code powers to Grayshott Gigabit Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Mehefin 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 12 Gorffennaf 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Grayshott Gigabit Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-grayshott-gigabit-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Ark Data Centres Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Mai 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Mehefin 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Ark Data Centres Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-ark-data-centres-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Borderlink Broadband Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Mehefin 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 03 Gorffennaf 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Borderlink Broadband Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-borderlink-broadband-limited

Consultation: Proposal to modify the terms on which the Code is applied to Jurassic Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 11 Mehefin 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 12 Gorffennaf 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to amend the terms on which the electronic communications code (the "Code") applies to Jurassic Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-modification-jurassic-fibre-limited

Consultation: Proposal to apply Code powers to Suez Advanced Solutions UK Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 26 Mai 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Mehefin 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Suez Advanced Solutions UK Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-suez-advanced-solutions-uk-limited

Ymgynghoriad: Troswyr ffonau symudol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 19 Mai 2021
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 28 Gorffennaf 2021

Rydym yn bwriadu estyn amrediad y troswyr sydd ar gael i bobl eu prynu a'u gosod eu hunain heb orfod cael eu trwyddedu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/mobile-phone-repeaters-extended-range

Consultation: Proposal to apply Code powers to Gigaair Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 09 Ebrill 2021
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 10 Mai 2021

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Gigaair Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-gigaair