Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Ymgynghoriadau a datganiadau


Cyhoeddiadau diweddaraf

Ymgynghoriad: Ansawdd gwasanaeth Openreach – newidiadau i gynigion a wnaed fel rhan o’r adolygiad o’r farchnad telegyfathrebiadau sefydlog cyfanwerthol

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi rhai newidiadau i’r cynigion hyn, ac rydym wedi’u gwneud yn dilyn ymatebion i’n hymgynghoriad ym mis Ionawr, yn ogystal â newidiadau i arferion adrodd am namau ers hynny, ac ystyried Covid-19.

Consultation: Sam FM (Bristol) – Request to change Format

CRB Audio Limited wishes to amend its Format such that the character of service applying to its Bristol licence, which broadcasts as ‘Sam FM’, would change.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Statws

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ymgynghoriad: Ansawdd gwasanaeth Openreach – newidiadau i gynigion a wnaed fel rhan o’r adolygiad o’r farchnad telegyfathrebiadau sefydlog cyfanwerthol

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 23 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi rhai newidiadau i’r cynigion hyn, ac rydym wedi’u gwneud yn dilyn ymatebion i’n hymgynghoriad ym mis Ionawr, yn ogystal â newidiadau i arferion adrodd am namau ers hynny, ac ystyried Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/revised-quality-of-service-proposals

Ymgynghoriad: Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telegyfathrebiadau Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 08 Ionawr 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 22 Mai 2020

We have published our detailed plans for regulation from April 2021 of the fixed telecoms markets that underpin broadband, mobile and business connections.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/2021-26-wholesale-fixed-telecoms-market-review

Consultation: Sam FM (Bristol) – Request to change Format

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 13 Tachwedd 2020

CRB Audio Limited wishes to amend its Format such that the character of service applying to its Bristol licence, which broadcasts as ‘Sam FM’, would change.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/sam-fm-bristol-format-change

Datganiad a Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig – Rownd Derfynol Cwpan Her Rygbi'r Gynghrair 2020 a 2021

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 16 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 13 Tachwedd 2020

Mae Ofcom nawr yn ymgynghori’n gyhoeddus ar roi caniatâd i’r BBC ddarlledu Rownd Derfynol 2021 yn fyw ac egsgliwsif

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/rugby-league-challenge-cup-finals-2020-2021

Consultation: Copper retirement – conditions under which copper regulation could be completely withdrawn in ultrafast exchanges

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 15 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 26 Tachwedd 2020

We are proposing to revise our WFTMR proposals to allow for the withdrawal of copper regulation where fibre services are available, where certain conditions in completed exchanges are met.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/copper-regulation-withdrawal-conditions

Cais am dystiolaeth: Lleoliad BBC Sounds yn y Farchnad

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 11 Tachwedd 2020

Mae Ofcom yn chwilio am dystiolaeth a gwybodaeth ynglŷn ag effaith BBC Sounds a’i leoliad yn y farchnad drwy Gais am Dystiolaeth.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/bbc-sounds-market-position

Consultation: Proposal to apply Code powers to Simply Fibre Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 13 Tachwedd 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Simply Fibre Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-simply-fibre

Consultation: Proposal to apply Code powers to Wessex Internet Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 13 Tachwedd 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Wessex Internet Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-wessex-internet

Consultation: Proposal to apply Code powers to Wildanet Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 12 Tachwedd 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Wildanet Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-wildanet

Consultation: Proposal to apply Code powers to Broadreach Networks Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 12 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 12 Tachwedd 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Broadreach Networks Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-broadreach-networks

Ymgynghoriad: Llinellau Busnes BBC Studios

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn crynhoi ein barn ar y newidiadau i linellau busnes BBC Studios ac yn cynnig rhai newidiadau i Ofynion Masnachu a Gwahanu BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/bbc-studios-lines-of-business

Consultation: Wholesale Voice Markets Review 2021–26

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 13 Awst 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 08 Hydref 2020

This consultation explains how Ofcom proposes to regulate the wholesale markets that underpin landline and mobile telephone calls in the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/2021-26-wholesale-voice-markets-review

Ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i amodau trwyddedau darlledu

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 10 Medi 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 08 Hydref 2020

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r newidiadau mae Ofcom yn bwriadu eu gwneud i amodau’r trwyddedau darlledu teledu a radio a gyhoeddir o dan Ddeddfau Darlledu 1990 ac 1996, ac yn rhoi cyfle i drwyddedeion wneud sylwadau arnynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/proposed-changes-to-broadcast-licence-conditions

Cais am dystiolaeth: Adolygu’r rhyngweithio rhwng BBC Studios a Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 09 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Mae’r ddogfen hon yn lansio ein hadolygiad o’r rhyngweithio rhwng BBC Studios a’r Gwasanaeth Cyhoeddus.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/review-of-interaction-bbc-studios-and-bbc-public-service

Consultation: Proposal to apply Code powers to Yesfibre Ltd

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 03 Medi 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 05 Hydref 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Yesfibre Ltd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-yesfibre

Consultation: Proposal to apply Code powers to Commsworld Limited

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 03 Medi 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 05 Hydref 2020

This document sets out Ofcom’s proposal to apply the electronic communications code (“the Code”) to Commsworld Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/code-powers-commsworld

Datganiad ac Ymgynghoriad pellach: Mesurau arfaethedig i’w gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â chanllawiau rhyngwladol ar gyfyngu cysylltiad â meysydd electromagnetig (EMF)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 05 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 16 Tachwedd 2020

This Statement sets out Ofcom’s decision to incorporate the limits in the ICNIRP Guidelines for the protection of the general public into spectrum licences and into authorisations of licence-exempt spectrum. We are also consulting on the specific drafting changes we have made to the wording of the EMF licence condition and our ‘Guidance on EMF Compliance and Enforcement’, as well as a trial version of our EMF calculator.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/limiting-exposure-to-emf

Ymgynghoriad:Adolygiad o reolau cystadleuaeth yn y Cod Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG)

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 14 Awst 2020
 • Statws: Ar gau
 • Diwedd: 25 Medi 2020

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein cynigion i gadw rheolau cystadleuaeth ar ddarparwyr cyfeiryddion rhaglenni electronig (EPG) er mwyn parhau i gefnogi cystadleuaeth deg ac effeithiol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-2/review-competition-rules-in-epg-code

Statement: Notice of proposals to make the Wireless Telegraphy (Licence Charges) Regulations 2020

 • Ymgynghoriad
 • Datganiad
 • Dechrau: 25 Mehefin 2020
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 31 Gorffennaf 2020

This Statement sets out Ofcom’s decision to make new regulations which consolidate older regulations on the fees payable for Wireless Telegraphy Act 2006 (WT Act) licences.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/wireless-telegraphy-regulations-2020

Consultation: Proposal to grant an exception to Royal Mail’s universal service obligations

 • Ymgynghoriad
 • Dechrau: 02 Hydref 2020
 • Statws: Ar agor
 • Diwedd: 02 Tachwedd 2020

We are seeking views on Royal Mail's request for Ofcom to issue a direction which makes 2 January an ‘exception’ in Scotland, when this date falls on a Saturday.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-3/royal-mail-2-jan-uso-exception