Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Use of the 700 MHz guard band for PMSE

  • Dechrau: 20 Ebrill 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 13 Gorffennaf 2017

This statement sets out our decision to allow Programme Making and Special Events (PMSE) users to continue to access the 700 MHz guard band (694 to 703 MHz) beyond 1 May 2020.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Autograph Sound Ltd (PDF File, 30.5 KB) Organisation
BBC (PDF File, 284.2 KB) Organisation
BEIRG (PDF File, 123.8 KB) Organisation
Better Sound Ltd (PDF File, 39.1 KB) Organisation
Copsey, Mr. B (PDF File, 74.5 KB) Individual