Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

  • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Datganiad ar y rheoliadau terfynol a gyhoeddwyd 4 Tachwedd 2020

Rydym yn paratoi i ddyfarnu sbectrwm yn y band 700 MHz a 3.6-3.8 GHz. Bydd y sbectrwm yn galluogi'r diwydiant i ddarparu gwasanaethau â mwy o gapasiti a chwmpas ehangach, ac i gefnogi technolegau di-wifr newydd, gan gynnwys 5G – y genhedlaeth ddiweddaraf o wasanaethau symudol.

Ar 13 Mawrth 2020, gwnaethon ni gyhoeddi datganiad yn nodi ein casgliadau ar ddyfarnu'r sbectrwm yn y bandiau amledd 700MHz a 3.6-3.8 GHz. Ar yr un pryd, gwnaethon ni gyhoeddi drafft terfynol o'r rheoliadau fydd yn gweithredu'r penderfyniadau hyn. Rydyn ni nawr wedi creu'r rheoliadau fydd yn gweithredu'r penderfyniadau hyn.

Byddwn yn nawr yn bwrw ymlaen â'n paratoadau i gynnal yr arwerthiant cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol i wneud hynny yng ngoleuni pandemig Covid-19. Byddwn yn gweithio gyda phob cynigydd sydd â diddordeb i sicrhau y gall yr arwerthiant fynd rhagddo mewn ffordd ddiogel. Oherwydd y camau ymarferol y mae angen inni eu cymryd yn y cyswllt hwn, yr ydym yn anelu at ddechrau ffurfiol ar y broses arwerthu ddiwedd mis Tachwedd gyda'r bwriad o ddechrau'r bidio yng nghanol mis Ionawr 2021.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
[Response to 2018 consultation] Arqiva (PDF File, 1.2 MB) Sefydliad
[Response to 2018 consultation] BBC (PDF File, 210.4 KB) Sefydliad
[Response to 2018 consultation] BT-EE (PDF File, 1.4 MB) Sefydliad
[Response to 2018 consultation] Communications Consumer Panel (PDF File, 134.3 KB) Sefydliad
[Response to 2018 consultation] Consumer Council for Northern Ireland (PDF File, 468.7 KB) Sefydliad