Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

  • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Cyhoeddwyd y datganiad: 3 Awst 2020

Rydym yn paratoi i ddyfarnu sbectrwm yn y band 700 MHz a 3.6-3.8 GHz. Bydd y sbectrwm yn galluogi'r diwydiant i ddarparu gwasanaethau â mwy o gapasiti a chwmpas ehangach, ac i gefnogi technolegau di-wifr newydd, gan gynnwys 5G – y genhedlaeth ddiweddaraf o wasanaethau symudol.

Ar 13 Mawrth 2020, yn dilyn sawl ymgynghoriad, cyhoeddwyd datganiad gennym yn nodi ein casgliadau ar ddyfarnu'r sbectrwm hwn drwy arwerthiant. Rydym yn cadarnhau'r casgliadau hynny yn y ddogfen hon, ar ôl ystyried yr ymatebion a gawsom i ymgynghoriad pellach a gyhoeddwyd gennym ar 15 Mai 2020.

Byddwn yn awr yn bwrw ymlaen â'n paratoadau i gynnal yr arwerthiant cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol i wneud hynny yng ngoleuni pandemig Covid-19. Byddwn yn gweithio gyda phob cynigydd sydd â diddordeb i sicrhau y gall yr arwerthiant fynd rhagddo mewn ffordd ddiogel. Oherwydd y camau ymarferol y mae angen inni eu cymryd yn y cyswllt hwn, yr ydym yn anelu at ddechrau ffurfiol ar y broses arwerthu ddiwedd mis Tachwedd gyda'r bwriad o ddechrau'r bidio yng nghanol mis Ionawr 2021.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Letter from DCMS to Ofcom
(PDF File, 190.7 KB)
Lawrlwytho
Letter from Ofcom to DCMS
(PDF File, 144.4 KB)
Lawrlwytho

Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Letter from DCMS to Ofcom
(PDF File, 190.7 KB)
Lawrlwytho
Letter from Ofcom to DCMS
(PDF File, 144.4 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
[Response to 2018 consultation] Arqiva (PDF File, 1.2 MB) Organisation
[Response to 2018 consultation] BBC (PDF File, 210.4 KB) Organisation
[Response to 2018 consultation] BT-EE (PDF File, 1.4 MB) Organisation
[Response to 2018 consultation] Communications Consumer Panel (PDF File, 134.3 KB) Organisation
[Response to 2018 consultation] Consumer Council for Northern Ireland (PDF File, 468.7 KB) Organisation