Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

  • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Ni sy’n rheoli’r tonnau awyr - neu’r sbectrwm - a ddefnyddir gan bob dyfais ddi-wifr, yn cynnwys ffonau symudol. Mae gwasanaethau symudol wedi dod yn hanfodol i’r ffordd y mae pobl yn byw ac yn gweithio ar draws y DU, a rhaid i rwydweithiau ffonau symudol gadw i fyny â’r angen cynyddol am gapasiti a darpariaeth. Mae hyn yn flaenoriaeth i ni.  Rydym am weld darpariaeth band eang symudol o ansawdd da, gan amryw o ddarparwyr, ble bynnag mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn teithio.

Yn y ddogfen hon, rydym yn cyflwyno cynigion i ddyfarnu sbectrwm i alluogi’r diwydiant i ddarparu gwasanaethau sydd â mwy o gapasiti a darpariaeth ehangach, a pharatoi'r ffordd i gwmnïau fanteisio ar dechnolegau di-wifr newydd, yn cynnwys 5G - y genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol. Yn bwysig, rydym yn cynnig darparu cymhellion cryf i’r cwmnïau sy’n cymryd rhan yn y cynllun dyfarnu i fuddsoddi er darparu gwell gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig, gan hyrwyddo’n huchelgais o sicrhau darpariaeth symudol gynhwysfawr i bobl ar draws y DU.

Gwella darpariaeth symudol

Ochr yn ochr â'r ymgynghoriad yma, rydyn ni wedi cyhoeddi dogfen sy'n rhoi trosolwg o'r camau rydyn ni wedi eu cymryd i wella darpariaeth symudol.

Diweddariad 1 Mawrth 2019: ychwanegu troednodiadau colledig

Roedd nifer o droednodiadau ar goll ar dudalen 172 o'r ddogfen ymgynghoriad. Rydyn ni wedi diweddaru'r ddogfen i gynnwys rhain.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

A number of footnotes were missing on page 172 of the consultation document. We have updated the document to include these.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Letter from DCMS to Ofcom
(PDF File, 190.7 KB)
Lawrlwytho
Letter from Ofcom to DCMS
(PDF File, 144.4 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Arqiva (PDF File, 1.2 MB) Organisation
BBC (PDF File, 210.4 KB) Organisation
BT-EE (PDF File, 1.4 MB) Organisation
Communications Consumer Panel (PDF File, 134.3 KB) Organisation
Consumer Council for Northern Ireland (PDF File, 468.7 KB) Organisation