Ymgynghoriad: Darparu'r Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

  • Dechrau: 05 Rhagfyr 2018
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 13 Chwefror 2019

Mae sicrhau bod pobl ar draws pob rhan o’r DU - yng nghefn gwlad, mewn trefi a dinasoedd - yn gallu elwa o gysylltiad band eang teilwng yn flaenoriaeth i Ofcom. Ym mis Mawrth 2018, fe wnaeth y Llywodraeth gyflwyno deddfwriaeth ar ymrwymiad gwasanaeth cyffredinol (USO) band eang, a fydd yn rhoi hawl i gartrefi a busnesau cymwys ofyn am gysylltiad band eang teilwng. Er mwyn cael gwasanaeth band eang USO, rhaid i bobl fodloni rhai meini prawf cymhwysedd a bennir gan y Llywodraeth.

Mae Ofcom yn croesawu penderfyniad y Llywodraeth i gyflwyno’r USO ac ef sy’n gyfrifol nawr am ei weithredu. Ym mis Mehefin, gofynasom i ddarparwyr telegyfathrebu gynnig eu hunain fel darpar Ddarparwyr Gwasanaeth Cyffredinol, ac ym mis Medi buom yn ymgynghori ar y rheoliadau ar gyfer dynodi Darparwyr Gwasanaeth Cyffredinol.

Mae’r ddogfen hon yn nodi pwy rydyn ni’n bwriadu’i ddynodi’n Ddarparwyr Gwasanaeth Cyffredinol, a’r amodau a ddylai fod yn berthnasol wrth iddynt ddarparu cysylltiadau a gwasanaethau USO.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Cyflwynwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (RTF, 741.0 KB).


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.