Ymgynghoriad: Darparu'r Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

  • Dechrau: 05 Rhagfyr 2018
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 13 Chwefror 2019

Mae sicrhau bod pobl ar draws pob rhan o’r DU - yng nghefn gwlad, mewn trefi a dinasoedd - yn gallu elwa o gysylltiad band eang teilwng yn flaenoriaeth i Ofcom. Ym mis Mawrth 2018, fe wnaeth y Llywodraeth gyflwyno deddfwriaeth ar ymrwymiad gwasanaeth cyffredinol (USO) band eang, a fydd yn rhoi hawl i gartrefi a busnesau cymwys ofyn am gysylltiad band eang teilwng. Er mwyn cael gwasanaeth band eang USO, rhaid i bobl fodloni rhai meini prawf cymhwysedd a bennir gan y Llywodraeth.

Mae Ofcom yn croesawu penderfyniad y Llywodraeth i gyflwyno’r USO ac ef sy’n gyfrifol nawr am ei weithredu. Ym mis Mehefin, gofynasom i ddarparwyr telegyfathrebu gynnig eu hunain fel darpar Ddarparwyr Gwasanaeth Cyffredinol, ac ym mis Medi buom yn ymgynghori ar y rheoliadau ar gyfer dynodi Darparwyr Gwasanaeth Cyffredinol.

Mae’r ddogfen hon yn nodi pwy rydyn ni’n bwriadu’i ddynodi’n Ddarparwyr Gwasanaeth Cyffredinol, a’r amodau a ddylai fod yn berthnasol wrth iddynt ddarparu cysylltiadau a gwasanaethau USO.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Adam, Mr G. (PDF File, 71.8 KB) Individual
BT (PDF File, 871.4 KB) Organisation
CISAS (PDF File, 91.7 KB) Organisation
CityFibre (PDF File, 246.8 KB) Organisation
Communications Consumer Panel (CCP) (PDF File, 299.6 KB) Organisation