Datganiad: Darparu'r Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

  • Dechrau: 05 Rhagfyr 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 13 Chwefror 2019

Rydym ni eisiau i bobl ledled y Deyrnas Unedig gael mynediad at wasanaethau band eang a symudol gwell, fel bod pawb yn elwa o'r gwasanaethau y maen nhw'n eu cynnig. Mae hynny'n golygu hybu buddsoddiad mewn rhwydweithiau gwell a gwneud yn siŵr bod darpariaeth rhwydweithiau'n ymestyn cyn belled â phosib - hyd yn oed i'r ardaloedd anodd eu cyrraedd.

Ym mis Mawrth 2018, cyflwynodd y Llywodraeth ddeddfwriaeth ar 'rwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol' (USO) band eang sy'n rhoi hawl i gartrefi a busnesau ofyn am gysylltiad band eang teilwng a fforddiadwy. Rydym ni’n croesawu'r USO band eang, rhan bwysig o'r gwaith o wella mynediad at wasanaethau band eang ledled y Deyrnas Unedig. Rydym ni wedi gweithio'n gyflym i'w roi ar waith, fel bod pobl yn gallu gofyn am gysylltiad ac yn gallu derbyn y gwasanaethau hyn cyn gynted â phosib.

Ar hyn o bryd rydym yn penodi BT a KCOM yn Ddarparwyr Gwasanaeth Cyffredinol ac yn gosod yr amodau perthnasol wrth iddyn nhw ddarparu'r cysylltiadau a'r gwasanaethau USO.


Prif ddogfennau

Trosolwyg Cymru
(PDF File, 143.3 KB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

BT's pricing commitment
(PDF File, 724.9 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Adam, Mr G. (PDF File, 71.8 KB) Individual
BT (PDF File, 871.4 KB) Organisation
CISAS (PDF File, 91.7 KB) Organisation
CityFibre (PDF File, 246.8 KB) Organisation
Communications Consumer Panel (CCP) (PDF File, 299.6 KB) Organisation