Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

 • Dechrau: 26 Hydref 2018
 • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
 • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

Rôl Ofcom yw cynnal rhestr o sianelau teledu sydd am ddim i’w gwylio ac ar gael yn eang.

Cyhoeddwyd y rhestr gyfredol o wasanaethau sy’n cymhwyso yn 2008. Yng ngoleuni datblygiadau yn y modd mae gwylwyr yn gwylio’r teledu, yn enwedig o ran y cynnydd mewn gwylio drwy IPTV a’r defnydd o ddyfeisiau ar wahân i deledu i wneud hynny, rydym yn ystyried ei bod yn briodol cyhoeddi rhestr wedi’i diweddaru. Felly rydym yn ymgynghori ar y fethodoleg rydym yn bwriadu ei defnyddio i asesu pa wasanaethau sy’n gymwys i fod ar y rhestr.

Nid ydym yn ystyried beth yw’r digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, oherwydd penderfynir ynghylch hynny gan y Llywodraeth. Hefyd nid ydym yn ystyried y rheolau cysylltiedig ar gyfer darlledu'r digwyddiadau hyn neu’r gofyniad bod rhaid i sianelau teledu ar y rhestr fod am ddim i’w gwylio ac ar gael yn eang, gan mai mater i’r Senedd yw hynny.

Diweddariad 23 Tachwedd 2018: cyhoeddi model Digwyddiadau rhestredig

Fel y nodir ym mharagraff 2.11 yn ein hymgynghoriad, rydym heddiw wedi cyhoeddi’r model sy’n dangos ein methodoleg arfaethedig ar gyfer cyfrifo derbyniad gwasanaethau teledu.

Under the listed events regime set out in the Broadcasting Act 1996 (the Act), Ofcom is required to publish, from time to time, a list of services which appear to it to be qualifying services. Qualifying services are those that meet two qualifying conditions under section 98(2) of the Act: “(a) that the service is provided without any consideration being required for reception of the service, and (b) that the service is received by at least 95 per cent. of the population of the United Kingdom”.

On 4 July 2019, we published a statement setting out our methodology for determining which services appear to us to meet the qualifying conditions, assessing this over a range of platforms including IPTV. In relation to IPTV specifically we said that we would expect a broadcaster to ensure it makes its service available on its website and via its own apps on a range of popular platforms and devices. We also published the list of services that appeared to us to qualify at that time.[1] This did not include Channel 5, on the basis that we did not consider that its IPTV service was sufficiently broadly available.

On 22 August 2019, we received an application from Viacom International Media Networks (Viacom) requesting that Channel 5 be added to the list of qualifying services. Viacom provided information about changes to the availability of its service through IPTV streams. On the basis of the information provided, we consider that Channel 5 now appears to meet the qualifying conditions. On that basis, we have decided to add Channel 5 to the list of qualifying services.

As of 4 October 2019, the list of qualifying services consists of:

 • BBC One
 • BBC Two
 • BBC Four
 • CBBC
 • CBeebies
 • BBC News
 • BBC Parliament
 • Channel 3 network (broadcast as ITV, STV, UTV)
 • ITV2
 • ITV3
 • ITV4
 • Channel 4
 • Film 4
 • More 4
 • Channel 5

[1] Listed events – Identifying services that are free-to-view and widely available - https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/listed-events


Prif ddogfennau

Statement: Listed Events
(PDF File, 351.0 KB)
Lawrlwytho

Annex 1 – Listed events model
(MS Excel Document, 915.2 KB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

Consultation: Listed Events model
(MS Excel Document, 938.8 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
BBC (PDF File, 205.0 KB) Organisation
International Olympic Committee (PDF File, 124.6 KB) Organisation
ITV (PDF File, 142.8 KB) Organisation
Sky (PDF File, 254.1 KB) Organisation
STV (PDF File, 181.1 KB) Organisation