Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig

  • Dechrau: 26 Hydref 2018
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 18 Ionawr 2019

Bwriad y rheolau ‘digwyddiadau rhestredig’ yw sicrhau bod rhai digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, fel cystadlaethau chwaraeon o bwys, ar gael i’w gweld yn fyw, ac am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosib.

Rôl Ofcom yw cynnal rhestr o sianelau teledu sydd am ddim i’w gwylio ac ar gael yn eang.

Cyhoeddwyd y rhestr gyfredol o wasanaethau sy’n cymhwyso yn 2008. Yng ngoleuni datblygiadau yn y modd mae gwylwyr yn gwylio’r teledu, yn enwedig o ran y cynnydd mewn gwylio drwy IPTV a’r defnydd o ddyfeisiau ar wahân i deledu i wneud hynny, rydym yn ystyried ei bod yn briodol cyhoeddi rhestr wedi’i diweddaru. Felly rydym yn ymgynghori ar y fethodoleg rydym yn bwriadu ei defnyddio i asesu pa wasanaethau sy’n gymwys i fod ar y rhestr.

Nid ydym yn ystyried beth yw’r digwyddiadau o ddiddordeb cenedlaethol, oherwydd penderfynir ynghylch hynny gan y Llywodraeth. Hefyd nid ydym yn ystyried y rheolau cysylltiedig ar gyfer darlledu'r digwyddiadau hyn neu’r gofyniad bod rhaid i sianelau teledu ar y rhestr fod am ddim i’w gwylio ac ar gael yn eang, gan mai mater i’r Senedd yw hynny.

Ymateb i’r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio’r ffurflen ymatebion ymgynghoriadau (RTF, 715.7 KB).

Diweddariad 23 Tachwedd 2018: cyhoeddi model Digwyddiadau rhestredig

Fel y nodir ym mharagraff 2.11 yn ein hymgynghoriad, rydym heddiw wedi cyhoeddi’r model sy’n dangos ein methodoleg arfaethedig ar gyfer cyfrifo derbyniad gwasanaethau teledu.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Listed Events model
(MS Excel Document, 937.4 KB)
Lawrlwytho

Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.