Ymgynghoriad pellach: Sicrhau bod gwasanaethau ar-alw yn hygyrch

  • Dechrau: 08 Gorffennaf 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 16 Medi 2020

Mae gwasanaethau dal i fyny ac ar-alw yn gynyddol boblogaidd, ond yn aml nid yw'r gwasanaethau hyn yn gwbl hygyrch i bobl gyda nam ar y clyw a'r golwg, oherwydd dydyn nhw ddim yn darparu nodweddion fel is-deitlau, disgrifiadau sain ac arwyddo.

Yn 2018, gwnaeth Ofcom argymhellion i Lywodraeth y DU am reoliadau newydd i wella hygyrchedd gwasanaethau fideo ar-alw ("ODPS"). Yn dilyn cais swyddogol gan y Llywodraeth, rydyn ni nawr yn ymgynghori ar fanylion pellach, yn edrych ar sut byddai'r rheoliadau yn gweithio yn ymarferol gan gynnwys eithriadau.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgyngoriadau .

Rydyn ni hefyd yn croesawu ymatebion yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
A+E Networks (PDF File, 157.2 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 200.8 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 134.0 KB) Sefydliad
British Sign Language Broadcasting Trust (PDF File, 249.1 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 179.6 KB) Sefydliad