Adolygiad o’r Farchnad Band Cul

  • Dechrau: 01 Rhagfyr 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 28 Chwefror 2017

Cyhoeddwyd y datganiad 30 Tachwedd 2017

Mae Adolygiad 2017 o’r Farchnad Band Cul yn berthnasol i bum marchnad gyfanwerthol sy’n sylfaen ar gyfer darparu gwasanaethau ffôn llais sefydlog. Mae’r adolygiad hwn yn edrych ar effeithiolrwydd cystadleuaeth a pha reoleiddio, os o gwbl, sy’n briodol i sicrhau cystadleuaeth effeithiol a hyrwyddo buddiannau defnyddwyr preswyl a busnes.

Yng ngoleuni’r adolygiad hwnnw, rydyn ni wedi penderfynu rheoleiddio BT a (yn Ardal Hull) KCOM mewn tair marchnad mynediad cyfanwerthol; llinellau ffôn sefydlog analog cyfanwerthol (y llinellau safonol sy’n cael eu defnyddio gan gwsmeriaid preswyl a busnes) a dwy farchnad sy’n galluogi darparu gwasanaethau ffôn digidol i fusnesau. Byddwn yn parhau i reoleiddio darpariaeth gyfanwerthol BT a KCOM o alwadau dros y llinellau hynny. Wrth ystyried y dadansoddiad o'r farchnad a wnaed yn yr adolygiad hwn, rydyn ni wedi penderfynu lleihau’r rheoleiddio cyfanwerthol rydyn ni’n ei wneud yn y marchnadoedd hyn ar hyn o bryd yn sylweddol.

Rydyn ni hefyd wedi penderfynu rheoleiddio terfynu galwadau sefydlog cyfanwerthol, trefniant pan fydd un darparwr telegyfathrebu yn codi ar ddarparwr arall am derfynu galwadau ar ei rwydwaith. Mae’r rheoliad hwn yn berthnasol i bawb sy’n darparu galwadau i rifau daearyddol yn y DU (rhifau sy’n dechrau gyda 01 a 02).

Datganiad: Adolygiad o’r Farchnad Band Cul (PDF, 691.6 KB)

Ewch i lawr y dudalen ar gyfer dogfennau allweddol eraill.

Related consultations and statements

Review of the market for standalone landline telephone services 25 Oct 2017

Quality of Service for WLR, MPF and GEA (further consultation) 14 September 2017

Further consultation: Narrowband Market Review 6 July 2017

Wholesale local access market review 31 March 2017

Quality of service for WLR, MPF and GEA 31 March 2017

Review of fixed call origination and termination markets 2016-19: Call for inputs 2 Apr 2015


Final statement: Narrowband market review


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ATT Global Network Services UK BV (PDF File, 387.5 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 1.1 MB) Sefydliad
Colt (PDF File, 663.4 KB) Sefydliad
KCOM (PDF File, 327.9 KB) Sefydliad
Magrathea (first response) (PDF File, 161.3 KB) Sefydliad