Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Accessibility of on-demand programme services

  • Dechrau: 03 Awst 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 25 Hydref 2016

Mae Ofcom yn credu’n gryf y dylai defnyddwyr sydd â nam ar eu clyw a/neu nam ar eu golwg allu cael gafael ar raglenni teledu – boed hynny ar deledu sy’n cael ei ddarlledu neu “ar-alwad”. Mae teledu’n gallu bod yn hollbwysig o ran cymryd rhan a chael eich cynnwys mewn bywyd cymdeithasol a diwylliannol, ond er mwyn i nifer o bobl sydd â nam ar eu clyw a/neu nam ar eu golwg allu gwneud hynny mae’n rhaid i raglenni gynnig is-deitlau, disgrifiadau sain neu arwyddo (“gwasanaethau mynediad” ydy'r enw ar y rhain).

Crynodeb Gweithredol: Hygyrchedd gwasanaethau rhaglenni ar-alwad – Datganiad (PDF, 92.5 KB)


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Action on Hearing Loss (PDF File, 187.9 KB) Sefydliad
Channel 5 (PDF File, 724.4 KB) Sefydliad
COBA (PDF File, 184.0 KB) Sefydliad
Curzon (PDF File, 14.9 KB) Sefydliad
K. Ghulam (PDF File, 103.6 KB) Ymateb