Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Datganiad: Ansawdd Gwasanaeth ar gyfer WLR, MPF a GEA

  • Start: 31 March 2017
  • Status: Closed
  • End: 09 June 2017

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein penderfyniadau ar gyfer rheoleiddio ansawdd gwasanaethau cyfanwerthu Openreach sy'n cael eu defnyddio gan ddarparwyr telegyfathrebiadau i ddarparu gwasanaethau ffôn a band eang adwerthol i gwsmeriaid a busnesau. Mae'r mwyafrif o ddarparwyr gwasanaethau ffôn a band eang adwerthol yn y DU (ar wahân i Ardal Hull) yn dibynnu ar allu cael mynediad i rwydwaith Openreach ar gyfer darparu'r gwasanaethau hyn.

Mae’r penderfyniadau sy'n cael eu nodi gennym yma yn rhan o ddau adolygiad ffurfiol, sef yr adolygiad o’r Mynediad Lleol Cyfanwerthol a’r adolygiad o’r Farchnad Band Cul. Mae’r ddau adolygiad marchnad hyn yn nodi nifer o benderfyniadau ar gyfer rheoleiddio marchnadoedd cyfanwerthol sy'n defnyddio cysylltiadau sefydlog i ddarparu gwasanaethau ffôn a band eang.

Diben y rheoliadau rydym yn eu nodi yn y ddogfen hon yw cryfhau ac adeiladu ar y mesurau ansawdd gwasanaeth y gwnaethom eu cyflwyno yn 2014, a byddant yn dod i rym o 1 Ebrill 2018 ymlaen.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Older documents

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 332.3 KB) Sefydliad
CWU (PDF File, 132.4 KB) Sefydliad
Deloitte (PDF File, 829.4 KB) Sefydliad
Isherwood, Mr M. (PDF File, 62.5 KB) Ymateb
Openreach (Updated 22/08/17) (PDF File, 3.3 MB) Sefydliad