Adolygu’r Amodau Hawliau Cyffredinol

  • Dechrau: 02 Awst 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 11 Hydref 2016

Mae’r datganiad hwn yn sôn am newidiadau rydym yn eu gwneud i’r Amodau Hawliau Cyffredinol – y rheolau rheoleiddio y mae’n rhaid i bob darparwr cyfathrebiadau eu dilyn er mwyn gweithredu yn y DU.

Mae’r datganiad hwn yn sôn am y canlynol:

  1. diweddaru cyfarwyddyd sy’n nodi pa gyrff cyhoeddus gaiff ofyn i’r diwydiant wneud trefniadau i adfer gwasanaethau cyfathrebiadau os bydd trychineb;
  2. ymestyn ein pŵer ymhellach o ran dileu rhifau ffôn sydd ddim yn cael eu defnyddio’n unol â’r Cynllun Rhifau Ffôn Cenedlaethol, neu sy’n cael eu camddefnyddio mewn ffordd arall;
  3. cynnig canllawiau ar gyfer gweithdrefnau terfynu contractau.

Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym ar 1 Hydref 2018, sef yr un diwrnod y mae’r Amodau Cyffredinol yn dod i rym.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.