Adolygiad o’r farchnad ar gyfer gwasanaethau ffôn llinell dir yn unig

  • Dechrau: 28 Chwefror 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 09 Mai 2017

Cyhoeddwyd y datganiad 26 Hydref

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein casgliadau ar gyfer y farchnad ar gyfer gwasanaethau ffôn llinell dir yn unig yn dilyn ein Hymgynghoriad ym mis Chwefror.

Roedd gennym bryderon am ddefnyddwyr sy’n prynu gwasanaethau mewn cytundeb ar wahân ac nid fel rhan o fwndel gyda gwasanaethau eraill fel band eang neu deledu-drwy-dalu. Yn arbennig, roedden ni’n pryderu am gwsmeriaid nad ydynt yn prynu band eang sefydlog gan fod y farchnad yn eu trin yn annheg. Fe wnaethon ni sylwi bod defnyddwyr yn wynebu prisiau oedd yn codi ar gyfer rhentu’r llinell, er bod y costau cyfanwerthol yn disgyn.

Yn ein hymgynghoriad ym mis Chwefror, fe wnaethon ni gynnig gostyniadau prisiau wedi’u rheoli a’r gofyniad bod BT yn gweithio gyda ni i annog eu cwsmeriaid i ystyried pa fargeinion gwell oedd ar gael.

Rydym ni yn nawr wedi derbyn cynnig wrth BT sy’n cydfynd gydag ein cynigion rheoleiddio ar gyfer defnyddwyr llais yn unig. Yma rydym yn cyflwyno sut aethom ati i ystyried cynnig BT.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 1.0 MB) Sefydliad
BT (Annex 3) (PDF File, 713.1 KB) Sefydliad
Communications Consumer Panel and ACOD (PDF File, 266.1 KB) Sefydliad
Drummond, J. (PDF File, 293.2 KB) Ymateb
Ellen, R. (PDF File, 289.6 KB) Ymateb