Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Spectrum management strategy - Ofcom’s approach to and priorities for spectrum management over the next ten years

  • Dechrau: 02 Hydref 2013
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 03 Ionawr 2014

Ofcom is extending the deadline for responses to that consultation to 3 January 2014.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ARM.pdf (PDF File, 17.1 KB) Sefydliad
Arqiva.pdf (PDF File, 74.0 KB) Sefydliad
BBC.pdf (PDF File, 220.2 KB) Sefydliad
BEIRG.pdf (PDF File, 160.8 KB) Sefydliad
British_APCO.pdf (PDF File, 32.3 KB) Sefydliad