Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gweithdrefnau newydd ar gyfer delio â chwynion am safonau cynnwys, ymchwiliadau a sancsiynau ar gyfer rhaglenni’r BBC

  • Dechrau: 01 Rhagfyr 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 28 Chwefror 2017

Dan Gytundeb a Siarter newydd y BBC, rhaid i wasanaethau darlledu a rhaglenni ar alwad y BBC yn y DU[1] gydymffurfio â Chod Darlledu Ofcom (“y Cod”) a rhaid i Ofcom sicrhau safonau cynnwys ar gyfer y BBC.

Pan fydd Ofcom yn cael cwyn neu’n penderfynu ymchwilio i weld a yw’r BBC wedi torri'r Cod, byddwn yn dilyn ein gweithdrefnau cyhoeddedig. Ar ôl ymgynghori, mae’r ddogfen hon yn nodi’r gweithdrefnau terfynol y bydd Ofcom fel arfer yn eu dilyn ar gyfer gwasanaethau darlledu a rhaglenni ar alwad y BBC yn y DU a ariennir gan ffi'r drwydded wrth:

  • ystyried ac ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â safonau cynnwys o dan y Cod;
  • ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion am Degwch a Phreifatrwydd o dan y Cod; ac
  • ystyried rhoi sancsiynau am dorri’r Cod.

Bydd y gweithdrefnau hyn yn dod i rym pan fydd Ofcom yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros reoleiddio’r BBC ar y Dyddiad Dod i Rym sy’n cael ei nodi yn y Siarter, sef 3 Ebrill 2017.

1) Fel BBC iPlayer ac iPlayer Kids (rhaglenni clyweledol a sain).

Gweithdrefnau newydd ar gyfer delio â chwynion am safonau cynnwys, ymchwiliadau a sancsiynau ar gyfer rhaglenni’r BBC


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

WCT model 2016
(File, 15.4 MB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
ATT Global Network Services UK BV (PDF File, 387.5 KB) Organisation
BT (PDF File, 1.1 MB) Organisation
Colt (PDF File, 663.4 KB) Organisation
KCOM (PDF File, 327.9 KB) Organisation
Magrathea (first response) (PDF File, 161.3 KB) Organisation