Cais am fewnbwn i adolygu ein harolygon Amrywiaeth yn y Gweithlu Darlledu

  • Dechrau: 07 Ebrill 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 19 Mai 2022

Mae Ofcom yn gwahodd mewnbwn a sylwadau ar sut y gallem newid yr arolwg a anfonwn at ddarlledwyr am amrywiaeth eu gweithluoedd, gan gynnwys sut y gallwn wella ehangder ac ansawdd y data a gasglwn bob blwyddyn.

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i hyrwyddo cyfle cyfartal yng ngweithluoedd darlledwyr. Ers 2016, mae wedi bod yn ofynnol i ddarlledwyr teledu-ac yna radio -i ddarparu gwybodaeth ynghylch eu polisïau cyfleoedd cyfartal a nodweddion amrywiaeth eu staff. Rydym hefyd wedi adrodd ar y canfyddiadau hyn yn fanwl.

Mae Crynodeb Iaith Arwyddion Prydain ar gael (BSL).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 168.1 KB) Sefydliad
Antisemitism Policy Trust (PDF File, 122.5 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 196.3 KB) Sefydliad
BT Sport (PDF File, 181.3 KB) Sefydliad
Channel 4 (PDF File, 228.3 KB) Sefydliad