Datganiad ac ymgynghoriad: Helpu defnyddwyr i gael bargen well mewn marchnadoedd cyfathrebiadau - ffonau llaw symudol

  • Dechrau: 22 Gorffennaf 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 16 Medi 2019

Mae Ofcom eisiau i gwsmeriaid allu siopa gyda hyder, er mwyn iddyn nhw allu gwneud dewisiadau doeth a chael bargen deg.

Rydyn ni wedi bod yn poeni bod llawer o gwsmeriaid ffonau symudol, sy'n talu am y ffôn ei hun ac am amser ar yr awyr gyda’i gilydd mewn contract wedi’i fwndelu, yn dal i dalu'r un pris ar ôl i gyfnod sylfaenol eu contract ddod i ben pan fyddent yn gallu arbed arian drwy gael cynllun SIM yn unig. Felly gwnaethon ni gynnal adolygiad trwyadl o'r farchnad.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu ein dadansoddiad, ein penderfyniadau a’n cynigion i helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
[Response to July 2019 consultation] BT (PDF File, 684.3 KB) Sefydliad
[Response to July 2019 consultation] Citizens Advice (PDF File, 178.5 KB) Sefydliad
[Response to July 2019 consultation] Communications Consumer Panel (PDF File, 182.6 KB) Sefydliad
[Response to July 2019 consultation] Gamma (PDF File, 192.2 KB) Sefydliad
[Response to July 2019 consultation] giffgaff (PDF File, 127.8 KB) Sefydliad