Ymgynghoriad: Helpu defnyddwyr i gael bargen well mewn marchnadoedd cyfathrebiadau - ffonau llaw symudol

  • Dechrau: 26 Medi 2018
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 07 Tachwedd 2018

Mae gennym raglen waith i sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwybod am y dewis eang sydd ar gael yn y farchnad telegyfathrebiadau a’u bod yn gallu manteisio ar y dewis hwnnw. Dylai defnyddwyr gael eu grymuso i fod yn hyderus wrth chwilio am wasanaeth a chael y fargen orau ar gyfer eu hanghenion nhw.

Yn y sector symudol, rydym wedi gweld bod llawer o gwsmeriaid ar gontractau ffôn llaw symudol ac amser-ar-yr-awyr wedi’u bwndelu yn dal i dalu'r un pris ar ddiwedd cyfnod sylfaenol eu contract. Mewn sawl achos, mae hyn yn golygu bod cwsmeriaid yn dal i dalu am y ffôn ei hun, er eu bod, mae’n debyg, wedi talu amdano. Mae Ofcom wedi bod yn asesu maint y broblem hon ac yn awr yn gofyn barn am nifer o atebion posibl i sicrhau bod gwasanaethau amser-ar-yr-awyr symudol a’r ffonau eu hunain yn cael eu gwerthu i gwsmeriaid mewn ffordd deg.

Gwahoddir pobl i anfon ymatebion erbyn dydd Mercher 7 Tachwedd 2018.


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.