Ymgynghoriad: Helpu defnyddwyr i gael bargen well mewn marchnadoedd cyfathrebiadau - ffonau llaw symudol

  • Dechrau: 26 Medi 2018
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 07 Tachwedd 2018

Mae gennym raglen waith i sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwybod am y dewis eang sydd ar gael yn y farchnad telegyfathrebiadau a’u bod yn gallu manteisio ar y dewis hwnnw. Dylai defnyddwyr gael eu grymuso i fod yn hyderus wrth chwilio am wasanaeth a chael y fargen orau ar gyfer eu hanghenion nhw.

Yn y sector symudol, rydym wedi gweld bod llawer o gwsmeriaid ar gontractau ffôn llaw symudol ac amser-ar-yr-awyr wedi’u bwndelu yn dal i dalu'r un pris ar ddiwedd cyfnod sylfaenol eu contract. Mewn sawl achos, mae hyn yn golygu bod cwsmeriaid yn dal i dalu am y ffôn ei hun, er eu bod, mae’n debyg, wedi talu amdano. Mae Ofcom wedi bod yn asesu maint y broblem hon ac yn awr yn gofyn barn am nifer o atebion posibl i sicrhau bod gwasanaethau amser-ar-yr-awyr symudol a’r ffonau eu hunain yn cael eu gwerthu i gwsmeriaid mewn ffordd deg.

Gwahoddir pobl i anfon ymatebion erbyn dydd Mercher 7 Tachwedd 2018.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
BT Group (PDF File, 1008.2 KB) Organisation
Citizens Advice (PDF File, 223.6 KB) Organisation
Citizens Advice Eastbourne (PDF File, 110.2 KB) Organisation
Communications Consumer Panel and the Advisory Committee for Older and Disabled People (PDF File, 135.2 KB) Organisation
Courtney, C. (PDF File, 121.0 KB) Individual