Datganiad ac ymgynghoriad: Helpu defnyddwyr i gael bargen well mewn marchnadoedd cyfathrebiadau - ffonau llaw symudol

  • Dechrau: 22 Gorffennaf 2019
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 16 Medi 2019

Mae Ofcom eisiau i gwsmeriaid allu siopa gyda hyder, er mwyn iddyn nhw allu gwneud dewisiadau doeth a chael bargen deg.

Rydyn ni wedi bod yn poeni bod llawer o gwsmeriaid ffonau symudol, sy'n talu am y ffôn ei hun ac am amser ar yr awyr gyda’i gilydd mewn contract wedi’i fwndelu, yn dal i dalu'r un pris ar ôl i gyfnod sylfaenol eu contract ddod i ben pan fyddent yn gallu arbed arian drwy gael cynllun SIM yn unig. Felly gwnaethon ni gynnal adolygiad trwyadl o'r farchnad.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu ein dadansoddiad, ein penderfyniadau a’n cynigion i helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg.

Ymateb i'r ymgynghoriad yma

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (RTF, 729.9 KB).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
BT Group (PDF File, 1008.2 KB) Organisation
Citizens Advice (PDF File, 223.6 KB) Organisation
Citizens Advice Eastbourne (PDF File, 110.2 KB) Organisation
Communications Consumer Panel and the Advisory Committee for Older and Disabled People (PDF File, 135.2 KB) Organisation
Courtney, C. (PDF File, 121.0 KB) Individual