Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Radio Cymunedol: adolygiad o drwyddedu a pholisi technegol

  • Dechrau: 28 Hydref 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 22 Rhagfyr 2016

Mae 250 o orsafoedd radio cymunedol wedi’u trwyddedu gan Ofcom yn darlledu mewn lleoliadau ledled y DU. Gwasanaethau bach dielw yw’r gorsafoedd hyn sy’n dod ag amrywiaeth o fuddion i’r cymunedau y maent yn eu targedu, ac maent yn cael eu rhedeg gyda chymorth gwirfoddolwyr.

Mae’r datganiad hwn yn nodi ein penderfyniad i gynnal pedwerydd cylch trwyddedu ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol, a sut y byddwn yn ceisio sicrhau y bydd ein prosesau ar gyfer dyfarnu trwyddedau yn gynt ac yn fwy penodol nag mewn cylchoedd trwyddedu blaenorol.

Rydym hefyd wedi gwneud newidiadau i’n polisi technegol mewn perthynas â'r amleddau a'r ardaloedd darlledu ar gyfer y gwasanaethau hyn er mwyn ystyried gofynion gorsafoedd unigol, a all fod yn wahanol.

Yn olaf, mae’r datganiad yn nodi ein safbwynt ar flaenoriaethu ein gwaith yn y dyfodol ar radio cymunedol.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
25 Transplan (PDF File, 49.1 KB) Organisation
Awaz FM (PDF File, 17.0 KB) Organisation
BBC (PDF File, 10.2 KB) Organisation
Belfast FM (PDF File, 12.8 KB) Organisation
Cambridge 105 FM (PDF File, 21.3 KB) Organisation