Adolygiad Ofcom o'r Farchnad Mynediad Lleol Cyfanwerthol: Gwella Mynediad i Bolion a Phibelli

  • Dechrau: 20 Ebrill 2017
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 15 Mehefin 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn yn disgrifio cynigion Ofcom i wella mynediad i rwydwaith polion a phibellau tanddaearol BT sy’n cludo ceblau telegyfathrebiadau. Bydd gwella mynediad i bibellau a pholion yn ei gwneud hi’n gynt ac yn haws i ddarparwyr sy’n cystadlu adeiladu eu rhwydweithiau ffibr eu hunain, gan hyrwyddo cystadleuaeth seiliedig-ar-seilwaith. Mae’r ddogfen hon yn rhan o’n hadolygiad o'r farchnad Mynediad Lleol Cyfanwerthol ac yn esbonio sut bydd y cynigion hyn yn mynd i'r afael â’r pryderon sy’n gysylltiedig â chystadleuaeth sy’n codi yn sgil pŵer sylweddol BT yn y farchnad.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Callflow (PDF File, 87.7 KB) Organisation
CityFibre (PDF File, 1.6 MB) Organisation
CityFibre (further response) (PDF File, 372.5 KB) Organisation
Colt (PDF File, 189.0 KB) Organisation
Flomatik Network Services (PDF File, 237.4 KB) Organisation