Datganiad: Adolygu’r sbectrwm a ddefnyddir gan wasanaethau di-wifr sefydlog

  • Dechrau: 07 Rhagfyr 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 01 Chwefror 2018

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein penderfyniadau a’n blaengynllun ar gyfer sbectrwm a ddefnyddir gan gysylltiadau sefydlog di-wifr ar gyfer y 5 mlynedd nesaf ar ôl llawer o ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid. Mae’r sector hwn eisoes yn darparu amrywiaeth o fanteision pwysig ac mae'r cynllun hwn yn nodi ein dull gweithredu i barhau i gefnogi twf yn y sector hwn a’n blaenoriaethau i hwyluso defnyddio cysylltiadau di-wifr sefydlog yn y dyfodol.

Rydym yn cymryd camau ar unwaith i newid y drefn rheoleiddio yn yr amrediad 57-66 GHz yn ogystal â gwneud sbectrwm newydd ar gael yn 66-71 GHz.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Blu Wireless Technology Ltd (PDF File, 121.2 KB) Sefydliad
British Entertainment Industry Radio Group (PDF File, 117.2 KB) Sefydliad
British Telecommunications Plc and EE Limited (PDF File, 150.9 KB) Sefydliad
Cambridge Broadband Networks Ltd (PDF File, 103.7 KB) Sefydliad
Cambridge Communication Systems Ltd (PDF File, 116.0 KB) Sefydliad