Datganiad ac ymgynghoriad: Lleolrwydd ar radio masnachol

  • Dechrau: 26 Hydref 2018
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 30 Tachwedd 2018

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys datganiad ac ymgynghoriad pellach.

Mae’r datganiad yn nodi ein penderfyniadau i wneud y canlynol:

  • bwrw ymlaen â'r diwygiadau arfaethedig i'n canllawiau lleolrwydd, sy'n ymwneud â'r nifer sylfaenol o oriau sy'n cael eu gwneud yn lleol y dylai pob gorsaf eu darparu, pryd y dylai'r rhaglenni hyn gael eu hamserlennu, a darparu deunydd lleol;
  • cymeradwyo'r ardaloedd roeddem yn eu cynnig ar gyfer gorsafoedd yn Lloegr, Gogledd Iwerddon ac Ynysoedd y Sianel lle ystyrir bod eu rhaglenni yn cael eu gwneud yn lleol.

Mae'r elfen ymgynghoriad pellach yn gofyn am safbwyntiau rhanddeiliaid erbyn dydd Gwener 30 Tachwedd 2018 ar yr ‘ardaloedd cymeradwy’ arfaethedig yn yr Alban a Chymru yr ydym wedi’u hadolygu yng ngoleuni'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

Ymateb i’r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio’r ffurflen ymatebion ymgynghoriadau (RTF, 710.5 KB).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon