Datganiad: Sut mae Ofcom yn rheoleiddio’r BBC

  • Dechrau: 21 Gorffennaf 2021
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 15 Medi 2021

Datganiad a gyhoeddwyd 22 Mehefin 2022

Ers sefydlu Siarter y BBC, bu newidiadau sylweddol yn y ffordd y mae cynulleidfaoedd y DU yn gwylio ac yn gwrando ar gynnwys. Rydym hefyd wedi gweld twf yn y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau ffrydio fideo a sain byd-eang. Yn yr arolwg hwn rydym wedi bwrw golwg ar ba mor dda y mae'r BBC wedi cyflawni ar gyfer holl gynulleidfaoedd y DU ers 2017, a sut rydym yn rheoleiddio'r BBC, er mwyn sicrhau ei fod yn addas i'r diben am weddill cyfnod presennol y Siarter. Rydym yn adeiladu ar gasgliadau Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr, ein hadolygiad o gyfryngau gwasanaeth cyhoeddus.

Yn dilyn ein hymgynghoriad ym mis Gorffennaf, mae'r arolwg hwn yn nodi ein newidiadau arfaethedig i'r ffordd rydym yn rheoleiddio'r BBC, er mwyn sicrhau y gall barhau i gyflawni ar gyfer cynulleidfaoedd mewn tirwedd cyfryngau sy'n newid, a pharhau i fod yn berthnasol iddynt. Rydym wedi cynnwys argymhellion i Lywodraeth y DU eu hystyried fel rhan o'i Harolwg Canol Tymor o Siarter y BBC.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
All-Party Parliamentary Group on Commercial Radio (PDF File, 78.9 KB) Sefydliad
Audio UK (PDF File, 163.6 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 250.1 KB) Sefydliad
Camera UK (PDF File, 245.3 KB) Sefydliad
Campaign for Regional Broadcasting Midlands (PDF File, 152.6 KB) Sefydliad