Ymgynghoriad: Sut mae Ofcom yn rheoleiddio’r BBC

  • Dechrau: 21 Gorffennaf 2021
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 15 Medi 2021

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi dechrau ein hadolygiad o reoleiddio’r BBC, a bydd yn sail i’n cyngor i lywodraeth y DU ar gyfer ei adolygiad canol tymor y Siarter.

Bu adolygiad Ofcom Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr yn edrych ar y newidiadau hyn ac yn edrych ar ffyrdd o adnewyddu a chryfhau system cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus y DU ar gyfer y degawd nesaf a thu hwnt. Yn benodol, mae Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr yn nodi angen brys i foderneiddio rheoleiddio i sicrhau bod cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn gallu ffynnu yn yr oes ddigidol.

Rydym yn gwahodd sylwadau gan bartïon â diddordeb ar gwmpas ein hadolygiad ac ar sut y gallwn ddiweddaru ein rheoliadau.


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.