Gwahoddiad i fynegi diddordeb: Gweithredu'r Ymrwymiad Gwasanaeth Cyffredinol Band eang

  • Dechrau: 19 Mehefin 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Awst 2018

Ym mis Mawrth 2018, fe wnaeth Llywodraeth y DU gyflwyno deddfwriaeth ar gyfer ymrwymiad gwasanaeth cyffredinol (“USO”) band eang sy’n rhoi hawl i gartrefi a busnesau cymwys gael cysylltiad band eang digonol.

Mae Ofcom nawr yn gyfrifol am weithredu'r USO. Mae’r ddogfen hon yn nodi ein hamcanion a sut y byddwn ni’n dynodi Darparwr/wyr Gwasanaeth Cyffredinol i ddarparu’r cysylltiadau band eang hynny. Mae hefyd yn galw ar gyrff sydd â diddordeb i'w cyflwyno eu hunain fel darpar Ddarparwr/wyr Gwasanaeth Cyffredinol, ac mae’n esbonio beth yw’r rhwymedigaethau tebygol y bydd yn rhaid iddyn nhw eu bodloni, a sut gallan nhw ddisgwyl cael eu digolledu.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Bentley Walker (PDF File, 46.9 KB) Organisation
Broadband Speed Checker ltd (PDF File, 150.3 KB) Organisation
Broadway Partners (PDF File, 4.8 MB) Organisation
BT (PDF File, 979.1 KB) Organisation
CityFibre (PDF File, 263.3 KB) Organisation