Datganiad: Dyfeisiau Mwyhau ar gyfer Ffonau Symudol

  • Dechrau: 05 Ebrill 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 06 Mehefin 2017

Mae'r ddogfen hon yn nodi penderfyniad Ofcom i lunio rheoliadau a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr weithredu dau gategori o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol ar sail esemptiad trwydded, hy heb yr angen am drwydded:

  1. dyfeisiau mwyhau statig ar gyfer ffonau symudol i'w defnyddio dan do; a
  2. dyfeisiau mwyhau mantais isel ar gyfer ffonau symudol i'w defnyddio mewn cerbydau.

Mae dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol yn cynyddu'r signal rhwng ffôn symudol a gorsaf sylfaen gweithredwr rhwydwaith, ac maent yn gallu cynyddu'r ddarpariaeth mewn sefyllfaoedd lle mae'r signal yn wan. Mae'n anghyfreithlon i ddefnyddwyr eu defnyddio ar hyn o bryd, gan fod y mathau o ddyfeisiau mwyhau band llydan rydym yn dod ar eu traws heddiw yn gallu tarfu'n ormodol neu gael effeithiau andwyol eraill ar wasanaethau symudol i ddefnyddwyr eraill. Yr unig eithriad yw lle bo'r dyfeisiau mwyhau yn cael eu cyflenwi a'u gweithredu dan reolaeth gweithredwr rhwydwaith symudol.

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gofynion technegol y mae'n rhaid i ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol eu bodloni er mwyn i ddefnyddwyr allu eu defnyddio'n gyfreithlon ar sail esemptiad trwydded, gan sicrhau hefyd nad ydynt yn debygol o darfu'n ormodol neu gael effaith andwyol ar ansawdd technegol gwasanaeth. Mae hyn yn ymwneud yn benodol â dyfeisiau mwyhau statig ar gyfer ffonau symudol i'w defnyddio dan do; a dyfeisiau mwyhau mantais isel ar gyfer ffonau symudol i'w defnyddio mewn cerbydau.

Dylid nodi bod defnyddio dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol, ar wahân i'r rheini a gyflenwir ac a weithredir dan reolaeth gweithredwr rhwydwaith symudol, yn anghyfreithlon nes i'r rheoliadau esemptiad trwydded ddod i rym yn gynnar yn 2018.

Bydd defnyddio mathau eraill o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol, ar wahân i'r rheini a gyflenwir ac a weithredir dan reolaeth gweithredwr rhwydwaith symudol, yn dal yn anghyfreithlon hyd yn oed ar ôl i'r rheoliadau ddod i rym.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT and EE (PDF File, 632.0 KB) Sefydliad
MOD (PDF File, 183.9 KB) Sefydliad
NATS (PDF File, 118.8 KB) Sefydliad
NET Coverage Solutions Limited (PDF File, 112.1 KB) Sefydliad
NET Coverage Solutions Limited 2 (PDF File, 120.3 KB) Sefydliad