Cynllun Gwaith 2020-2021

  • Dechrau: 07 Ionawr 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 25 Chwefror 2020

Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi ein cynllun gwaith ar gyfer 2020/21 -sy’n nodi ein blaenoriaethau a’n rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.

Bydd eleni yn flwyddyn anarferol, wrth i Ofcom – a'r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw – ganolbwyntio ar ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19). Mae’r bobl, y busnesau a’r marchnadoedd rydym yn eu rheoleiddio yn wynebu amgylchiadau heriol unigryw.

Rydym wedi addasu ein cynllun i ystyried yr amgylchiadau eithriadol sydd wedi datblygu ers ein hymgynghoriad. Yn ogystal â chefnogi pobl a busnesau drwy'r heriau presennol, mae gennym raglen waith bwysig sydd wedi'i chynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Rydym yn canolbwyntio ar gyflawni’r gwaith rydym wedi’i gynllunio’n llawn yn ystod y flwyddyn. Ond byddwn yn monitro’r sefyllfa sy’n esblygu o ran y coronafeirws yn agos ac yn cadw ein cynlluniau’n hyblyg. Er mwyn adlewyrchu hyn, byddwn yn cyhoeddi cynllun wedi’i ddiweddaru ym mis Medi, yn ogystal â diweddariadau chwarterol ar ein cynnydd yn erbyn y cynllun.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Advisory Committee England (PDF File, 115.8 KB) Organisation
BBC (PDF File, 134.5 KB) Organisation
Boydon, M (PDF File, 215.3 KB) Individual
British Entertainment Industry Radio Group (PDF File, 172.5 KB) Organisation
British Standards Institution (PDF File, 212.5 KB) Organisation