Cynllun Gwaith 2020-2021

  • Dechrau: 07 Ionawr 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 25 Chwefror 2020

Datganiad a gyhoeddwyd 30 Ebrill 2020 

Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi ein cynllun gwaith ar gyfer 2020/21 -sy’n nodi ein blaenoriaethau a’n rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.

Bydd eleni yn flwyddyn anarferol, wrth i Ofcom – a'r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw – ganolbwyntio ar ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19). Mae’r bobl, y busnesau a’r marchnadoedd rydym yn eu rheoleiddio yn wynebu amgylchiadau heriol unigryw.

Rydym wedi addasu ein cynllun i ystyried yr amgylchiadau eithriadol sydd wedi datblygu ers ein hymgynghoriad. Yn ogystal â chefnogi pobl a busnesau drwy'r heriau presennol, mae gennym raglen waith bwysig sydd wedi'i chynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Ein ffocws yw cyflawni'r gwaith rydyn ni wedi ei gynllunio'n llawn dros y flwyddyn hon. Ond byddwn yn monitro'r sefyllfa coronaferiws sy'n newid yn barhaus ac yn cadw'n cynlluniau'n hyblyg. I adlewyrchu hyn, byddwn yn cyhoeddi cynllun diwygiedig ym mis Medi a'n diweddariadau cwarterol yn nodi'n cynnydd yn erbyn y cynllun.

Diweddariad 29 Medi 2020 – diweddariad chwarterol ein Cynllun Gwaith

Rydyn ni wedi cynnal adolygiad o’r allbynnau cerrig milltir a nodir yn ein rhaglen waith i ganfod unrhyw newidiadau amseru ers cyhoeddi ac i roi tabl wedi’i ddiweddaru o waith ein prosiect.

Cynllun Gwaith 2020/21 – Diweddariad Medi 2020 ar allbynnau a cherrig milltir (PDF, 777.1 KB)


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee England (PDF File, 115.8 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 134.5 KB) Sefydliad
Boydon, M (PDF File, 215.3 KB) Ymateb
British Entertainment Industry Radio Group (PDF File, 172.5 KB) Sefydliad
British Standards Institution (PDF File, 212.5 KB) Sefydliad