Canfyddiadau: Adolygiad o'r rhyngweithio rhwng BBC Studios a Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC

  • Dechrau: 09 Hydref 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Datganiad wedi'i gyhoeddi 22 Mehefin 2022

Amlinellir rôl Ofcom mewn perthynas â gweithgareddau masnachol y BBC yn y Siarter a'r Cytundeb Fframwaith. Nod ein rheoleiddio yw sicrhau nad yw gweithgareddau masnachol y BBC yn rhoi mantais annheg iddi dros gystadleuwyr yn rhinwedd eu perthynas â'r BBC. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, rydym wedi rhoi gofynion masnachu a gwahaniad ar waith drwy set o ofynion a chanllawiau. Mae'n rhaid i'r BBC roi mesurau rheoli a gweithdrefnau priodol a chadarn ar waith i sicrhau ei bod yn dilyn y rheoleiddio, yn enwedig wrth i'r farchnad newid ac wrth i BBC Studios barhau i esblygu.

Yn yr arolwg hwn rydym wedi ceisio deall yn well sut mae'r BBC wedi gweithredu'r rheolau rydym wedi'u rhoi yn eu lle.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BBC (PDF File, 105.3 KB) Sefydliad
Directors UK (PDF File, 164.6 KB) Sefydliad
Name withheld 1 (PDF File, 120.4 KB) Ymateb
Name withheld 2 (PDF File, 120.2 KB) Ymateb
Pact (PDF File, 419.0 KB) Sefydliad