Cais am dystiolaeth: Adolygu’r rhyngweithio rhwng BBC Studios a Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC

  • Dechrau: 09 Hydref 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Mae’r BBC yn ymgymryd â gweithgareddau masnachol i gynhyrchu elw, y gellir ei ail-fuddsoddi yn rhaglenni a gwasanaethau’r BBC ac ategu incwm o ffi’r drwydded. Bydd angen i’r gweithgareddau hyn addasu i’r amgylchedd sy’n newid ac ymateb i gyfleoedd wrth iddynt godi. Ein rôl ni fel rheoleiddiwr yw sicrhau nad yw’r berthynas rhwng y rhan o’r BBC sy’n cael ei hariannu gan ffi’r drwydded (y Gwasanaeth Cyhoeddus) a’r gweithgareddau masnachol yn effeithio ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. Rydym yn cefnogi’r angen i’r BBC arloesi, tyfu a newid cyn belled â bod hyn yn cael ei wneud yn deg.

Mae’r rhan fwyaf o weithgareddau masnachol y BBC yn cael eu cyflawni drwy’r is-gwmni masnachol, BBC Studios. Mae BBC Studios yn cynhyrchu ac yn dosbarthu cynnwys i ddefnyddwyr ei wylio yn y DU ac o gwmpas y byd. Mae’n berchen ar ac yn gweithredu sianeli (UKTV), ac mae ganddo fenter ryngwladol ar y cyd sy’n wasanaeth fideo ar alw drwy danysgrifio (BritBox yn UDA a Chanada), ac mae’n gwerthu fformatau rhaglenni yn rhyngwladol a chynhyrchion defnyddwyr fel DVDs a nwyddau.

Mae’r ddogfen hon yn lansio ein hadolygiad o’r rhyngweithio rhwng BBC Studios a’r Gwasanaeth Cyhoeddus.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BBC (PDF File, 105.3 KB) Sefydliad
Directors UK (PDF File, 164.6 KB) Sefydliad
Name withheld 1 (PDF File, 120.4 KB) Ymateb
Name withheld 2 (PDF File, 120.2 KB) Ymateb
Pact (PDF File, 419.0 KB) Sefydliad