Datganiad: Lleoliad BBC Sounds yn y Farchnad

  • Dechrau: 14 Hydref 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 11 Tachwedd 2020

Datganiad wedi'i gyhoeddi 25 Tachwedd 2021

Yn y datganiad hwn rydym yn amlinellu ein canfyddiadau ar leoliad marchnad a dylanwad BBC Sounds yn sector sain y DU.

Mae sector sain y DU yn newid yn gyflym oherwydd esblygiad gwasanaethau ar-lein a thwf llwyfannau ffrydio byd-eang. Mae radio masnachol a'r BBC wedi ymateb i hyn drwy ddatblygu eu cynigion ar-lein.

BBC Sounds yw gwasanaeth ffrydio a lawrlwytho sain y BBC, sy'n cynnwys radio byw, cerddoriaeth ar-alw, cynnwys lleferydd a phodlediadau. Mae ar gael ar amrywiaeth o ddyfeisiau, gan gynnwys ffonau clyfar, llechi, seinyddion clyfar a systemau sain ceir.

Ym mis Mai 2021, gwnaethom ymgynghori ar ein barn dros dro ar leoliad marchnad a dylanwad BBC Sounds. Roedd hyn yn dilyn y cais am dystiolaeth a gyhoeddwyd gennym ym mis Hydref 2020, pan wnaethom ofyn am dystiolaeth a gwybodaeth gan randdeiliaid.

Ar ôl ystyried yr ymatebion i'r cais am dystiolaeth, yr ymgynghoriad a gwybodaeth arall am y sector, yn y datganiad hwn rydym yn amlinellu ein casgliadau ar leoliad marchnad a dylanwad BBC Sounds yn sector sain y DU.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 119.9 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Wales (PDF File, 212.6 KB) Sefydliad
AudioUK (PDF File, 162.2 KB) Sefydliad
AudioUK [response to consultation] (PDF File, 275.9 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 252.6 KB) Sefydliad