Ymgynghoriad: Safle BBC Sounds yn y Farchnad

  • Dechrau: 14 Hydref 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 11 Tachwedd 2020

Mae Ofcom ymgynghori ar ein safbwyntiau cychwynnol ynghylch safle BBC Sounds yn y farchnad a’i effaith ar y farchnad.

Mae BBC Sounds yn wasanaeth lawrlwytho a ffrydio sain gan y BBC, ac mae’n cynnwys radio byw, cynnwys ar-alw a phodlediadau. Mae’r gwasanaeth nawr wedi sefydlu o fewn cynnig clywedol y BBC, felly mae’n addas i ystyried safle ac effaith BBC Sounds yn y farchnad. Gwnaethon ni chwilio am dystiolaeth a gwybodaeth o’i gystadleuwyr a phartïon â diddordeb i lywio ein barn.

Ar ôl ystyried yr adborth hwn a'n tystiolaeth ein hunain yn ofalus, rydym yn nodi ein barn dros dro. Y rheswm am hyn yw nad oes sail resymol dros gredu bod BBC Sounds yn cael effaith andwyol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol ar hyn o bryd.

Rydym yn bwriadu mynd i'r afael â chwestiynau am reoleiddio BBC Sounds yn y dyfodol yn ein harolwg cyfnodol cyntaf o'r BBC, a'n gwaith ar sut y dylai ei Drwydded Weithredu esblygu – a fydd yn cynnwys sut y dylid ystyried gwasanaethau ar-lein y BBC, gan gynnwys BBC Sounds.

Rydym yn gwahodd sylwadau a thystiolaeth gan bartïon â diddordeb ar ein canfyddiadau dros dro erbyn 29 Mehefin 2021. Ein nod yw cyhoeddi ein datganiad yn yr hydref.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 119.9 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Wales (PDF File, 212.6 KB) Sefydliad
AudioUK (PDF File, 162.2 KB) Sefydliad
AudioUK [response to consultation] (PDF File, 275.9 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 252.6 KB) Sefydliad