Datganiad: Asesiad o sylwedd y newid yn sgil BritBox

  • Dechrau: 19 Gorffennaf 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 12 Awst 2019

Datganiad: 19 Medi 2019

Mae’r ddogfen hon yn esbonio ein penderfyniad terfynol ynghylch a yw rhan y BBC yn BritBox, sef gwasanaeth fideo ar-alw newydd drwy danysgrifio ar y cyd ag ITV, yn cael ei ystyried yn ‘newid sylweddol’ i’w weithgareddau masnachol.

Pan fydd y BBC yn cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd neu wahanol iawn, mae Siarter y BBC yn mynnu bod angen ystyried a yw’n newid sylweddol i’w weithgareddau masnachol. Os felly, byddai angen archwilio’r newid yn fanwl cyn ei lansio.

Aeth Bwrdd y BBC ati i asesu rhan arfaethedig y BBC yn BritBox, a phennu nad oedd yn sylweddol. O dan y Siarter, mae’n rhaid i Ofcom ystyried y cwestiwn hwn hefyd, fel rhan o’n rôl i amddiffyn cystadleuaeth deg ac effeithiol.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BBC (PDF File, 102.6 KB) Sefydliad
Commercial Broadcasters Association (PDF File, 165.2 KB) Sefydliad
Directors UK (PDF File, 159.2 KB) Sefydliad
Equity (PDF File, 138.7 KB) Sefydliad
ITV (PDF File, 180.0 KB) Sefydliad