Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Sicrhau Openreach mwy annibynnol

  • Dechrau: 17 Mawrth 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 28 Ebrill 2017

Datganiad a gyhoeddwyd 13 Gorffennaf 2017

Ar 10 Mawrth 2017, rhoddodd BT wybod i Ofcom am ymrwymiadau gwirfoddol i ddiwygio Openreach ymhellach. Mae hyn yn golygu y bydd Openreach yn dod yn gwmni ar wahân, gyda’i staff, ei reolwyr, ei bwrpas a’i strategaeth ei hun.

Rydym o'r farn fod yr Ymrwymiadau sy’n cael eu rhoi gan BT yn mynd i'r afael yn ddigonol â'r pryderon o ran cystadleuaeth a nodwyd yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol. Ym mis Mawrth 2017 roedden ni wedi cyhoeddi ein Hymgynghoriad yn cynnig y dylid rhyddhau BT o’r Rhwymedigaethau yr oedd wedi’u cynnig i Ofcom yn 2005, o dan y rhain y cafodd Openreach ei greu yn wreiddiol.

Mae’r datganiad hwn yn cadarnhau ein penderfyniad i ryddhau BT o’r Rhwymedigaethau ar ôl i’r Ymrwymiadau ddod ar waith yn llawn. Mae’r ddogfen hon hefyd yn egluro sut byddwn ni’n mesur cydymffurfiad â’r trefniadau newydd ac yn asesu a ydynt yn darparu canlyniadau cadarnhaol i ddefnyddwyr ac i fusnesau.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ACNI (PDF File, 91.1 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 437.3 KB) Sefydliad
BT Pension Scheme (PDF File, 51.4 KB) Sefydliad
CWU and Prospect (PDF File, 111.8 KB) Sefydliad
FCS (PDF File, 147.9 KB) Sefydliad