Ymgynghoriad: Cais am newid amodau trwydded mewn perthynas â darparu allbwn newyddion ar Channel 5

  • Dechrau: 30 Mehefin 2021
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 30 Gorffennaf 2021

Rydym yn bwriadu derbyn yr amrywiad trwydded y mae Channel 5 wedi gofyn amdano mewn perthynas â'i gofynion darpariaeth newyddion.

Mae Channel 5 wedi gofyn am ddileu'r gofyniad am gynnwys o leiaf un raglen newyddion yng nghanol y noson ac i ostwng y gofyniad am gynnwys o leiaf 120 awr o raglenni newyddion rhwng 18:00 a 22:30 (h.y. oriau brig) i 20 awr. Mae Channel 5 wedi gofyn am y newid hwn er mwyn hwyluso newid y ddau ddarllediad tri deg munud am 17:00 a 18:30 yn ei hamserlen noson bresennol i un darllediad newydd a fydd yn para am un awr o 17:00.

Rydym yn gofyn am ymatebion i'r cynigion hyn gan randdeiliaid erbyn 30 Gorffennaf 2021 y byddwn yn eu hystyried cyn gwneud ein penderfyniad ar ba un a ddylid derbyn y cais gan Channel 5 ai beidio. Rydym yn bwriadu cyhoeddi datganiad ar hyn o beth ym mis Medi eleni.


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.