Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cais i Newid Amlblecs DAB Lleol: Canolbarth a Gorllewin Cymru

  • Dechrau: 30 Ionawr 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 28 Chwefror 2017

Mae Ofcom wedi gwrthod cais gan iMuxCo Wales Limited ("MuxCo"), deiliad y drwydded amlblecs radio lleol ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, i ymestyn yr ardal drwyddedig ar gyfer ei wasanaeth er mwyn cynnwys Abertawe.

Cafodd y cais hwn ei gyflwyno gan MuxCo yn unol ag adran 54A o Ddeddf Darlledu 1996 (“Deddf 1996”). Mae’r adran hon yn mynnu bod Ofcom yn ymgynghori ar unrhyw geisiadau o’r fath cyn gwneud penderfyniad, ac felly cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 30 Ionawr a 28 Chwefror 2017.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Muxco Wales (PDF File, 1.0 MB) Sefydliad
Name withheld 1. (PDF File, 29.5 KB) Ymateb
Oakwood Theme Park (PDF File, 12.4 KB) Sefydliad
Switchdigital (S&S) Limited (PDF File, 15.9 KB) Sefydliad