Datganiad: Amrywio Trwyddedau Mynediad i Sbectrwm yn y band 3400 i 3680 MHz

  • Dechrau: 18 Ebrill 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 19 Mai 2019

Yn gynharach eleni, fe wnaeth pedwar gweithredwr (EE Limited, Hutchison, Telefonica, a Vodafone) wneud cais am newid (amrywio trwyddedau) eu trwyddedau sbectrwm yn yr ystod rhwng 3410 MHz a 3680 MHz. Byddai’r newidiadau hyn yn diweddaru’r amodau technegol ym mhob trwydded, i’w gwneud yn gydnaws â Phenderfyniad Cysoni diweddar yr Undeb Ewropeaidd (“Penderfyniad yr UE”) yn y band 3.4 GHz i 3.8 GHz.

Ar 18 Ebrill 2019, fe wnaethom gyhoeddi dogfen ymgynghori a oedd yn nodi penderfyniad dros dro ein bod yn ystyried cytuno â'r ceisiadau am amrywio’r drwydded, oherwydd byddai hyn yn gyson ag amodau arfaethedig y drwydded ar gyfer y band 3.6 GHz i 3.8 GHz (a nodir yn ein dogfen ymgynghori “Dyfarnu'r bandiau sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz” (yr “Ymgynghoriad Dyfarnu”).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Ericsson (PDF File, 151.7 KB) Organisation
Hamilton, B. (PDF File, 90.5 KB) Individual
Telefonica (PDF File, 177.2 KB) Organisation
Three (PDF File, 169.7 KB) Organisation
UKWISPA and INCA (PDF File, 87.3 KB) Organisation