Datganiad: newidiadau i amodau trwyddedau darlledu

  • Start: 10 September 2020
  • Status: Open
  • End: 08 October 2020

Cyhoeddwyd y datganiad 20 Tachwedd 2020

Mae’r Datganiad hwn yn nodi’r newidiadau y mae Ofcom yn eu gwneud i’r amodau sydd wedi’u cynnwys mewn trwyddedau darlledu teledu, radio ac amlblecs a gyhoeddwyd o dan Ddeddfau Darlledu 1990 a 1996.

Mae’r rhain yn cynnwys dau ddiwygiad i drwyddedau darlledu teledu i adlewyrchu gofynion newydd y Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol (“AVMSD”) ddiwygiedig a sut bydd Llywodraeth y DU yn gweithredu’r Gyfarwyddeb drwy’r Rheoliadau Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol 2020 (“Rheoliadau AVMS”) a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd 2020.

Bydd ein cynigion ar gyfer trwyddedau teledu hefyd yn adlewyrchu newidiadau i’r ddeddfwriaeth a ddaw i rym ar ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben. Yn olaf, mae’r Datganiad hwn hefyd yn nodi rhai newidiadau eraill rydym yn eu gwneud i bob trwydded darlledu.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Comux (PDF File, 97.6 KB) Sefydliad
LG Electronics (PDF File, 156.9 KB) Sefydliad
Lyons, Mr J (PDF File, 119.0 KB) Ymateb
Maxxwave (PDF File, 87.2 KB) Sefydliad
Name withheld 1 (PDF File, 96.9 KB) Ymateb