Datganiad: Adolygiad Ofcom o'r sianel deledu BBC Three arfaethedig

  • Dechrau: 16 Medi 2021
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 14 Hydref 2021

Datganiad a gyhoeddwyd 25 Tachwedd 2021

Mae'r BBC wedi cyflwyno cynnig i ail-lansio BBC Three fel sianel ddarlledu. Mae wedi ymgynghori ac wedi hynny ymgymryd â Phrawf Lles y Cyhoedd (‘PIT’) ar ei chynlluniau.

Yn unol â gofynion Siarter a Chytundeb y BBC, rydym wedi cyflawni asesiad cystadleuaeth. Rydym wedi adolygu sut mae'r BBC wedi datblygu ei chynigion a'i hasesiad o'u gwerth cyhoeddus, yn ogystal ag asesu effaith cynigion y BBC ar gystadleuaeth. Gwnaethom ymgynghori ar ein penderfyniad dros dro y gallai'r BBC fwrw ymlaen â'r cynlluniau ac rydym wedi ystyried adborth gan randdeiliaid mewn ymateb.

Yn y ddogfen hon rydym yn esbonio ein penderfyniad terfynol y gall y BBC fwrw ymlaen â'i chynnig.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BBC (PDF File, 136.5 KB) Sefydliad
Channel 4 (PDF File, 285.9 KB) Sefydliad
COBA (PDF File, 188.0 KB) Sefydliad
COBA [response to invitation to comment] (PDF File, 130.7 KB) Sefydliad
Directors UK (PDF File, 189.8 KB) Sefydliad