Ymgynghoriad: Adolygiad Ofcom o'r sianel deledu BBC Three arfaethedig

  • Dechrau: 16 Medi 2021
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 14 Hydref 2021

Diweddariad 16 Medi 2021 - penderfyniad dros dro

Yn unol  â gofynion  Siarter a Chytundeb y BBC, rydym yn ystyried cynigion y BBC trwy asesiad cystadleuaeth o'r BBC (BCA).

Rydym wedi cyhoeddi ein casgliadau dros dros y dylid caniatáu i'r BBC ail-lansio BBC Three fel sianel deledu ddarlledu. Rydym yn awr yn ceisio barn gan sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb neu sydd wedi'u heffeithio ar ein casgliadau dros dro.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Gofynnir i chi gyflwyno ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (ODT, 49.3 KB) (Saesneg yn unig).

Diweddariad 20 Gorffennaf 2021 - asesiad cychwynnol

Rydym wedi cwblhau ein hasesiad cychwynnol o gynnig y BBC i lansio BBC Three fel sianel deledu yn Ionawr 2022.

Er mwyn diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol, mae’n rhaid i Ofcom archwilio unrhyw newidiadau arwyddocaol y mae’r BBC yn dymuno eu gwneud i’w gwasanaethau teledu, radio ac ar-lein. Cyhoeddodd y BBC gynnig i lansio BBC Three fel sianel deledu yn Ionawr 2022. Mae wedi ymgymryd â phrawf lles y cyhoedd ac mae Bwrdd y BBC wedi dod i’r casgliad bod y cynnig yn pasio’r prawf lles y cyhoedd.

Ar 8 Gorffennaf 2021, bu i ni gyhoeddi ‘gwahoddiad i roi sylwadau’ ar ddechrau ein hasesiad o gynnig y BBC. Rydym yn nawr wedi ysgrifennu at y BBC i gyflwyno ein casgliadau o’n hasesiad cychwynnol a’r camau nesaf y byddwn yn eu cymryd.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
COBA (PDF File, 130.7 KB) Sefydliad
Directors UK (PDF File, 198.9 KB) Sefydliad
Henry, D (PDF File, 112.6 KB) Ymateb
Lawliet, A (PDF File, 1.5 MB) Ymateb
Name withheld 1 (PDF File, 118.8 KB) Ymateb