Datganiad: Adolygiad o drwyddedu gwasanaethau cyfyngedig tymor byr

  • Dechrau: 03 Hydref 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 31 Hydref 2019

Datganiad wedi'i gyhoeddi 19 Tachwedd 2019

Ar hyn o bryd, yn gyffredinol nid yw Ofcom yn dyfarnu:

  • mwy na dau SRSL i’r un ymgeisydd mewn blwyddyn, na mwy nag un SRSL y flwyddyn os ydy'r gwasanaeth o fewn yr M25
  • SRSLs pan nad yw’n ymddangos bod y gwasanaeth y cynigir ei ddarparu yn wahanol i’r hyn sydd eisoes ar gael ar y gwasanaethau masnachol a chymunedol yn yr ardal darlledu.

Roedd ein hymgynghoriad yn cynnig rhoi’r gorau i weithredu'r polisïau hyn. Yn dilyn adolygiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad, rydyn ni wedi penderfynu na fyddwn yn gweithredu'r ddau bolisi mwyach.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Ahmed, S (PDF File, 109.4 KB) Ymateb
Asian Broadcasters and Journalists Association UK (PDF File, 126.4 KB) Sefydliad
Bath Hospital Radio (PDF File, 70.7 KB) Sefydliad
Community Media Association (PDF File, 139.3 KB) Sefydliad
Heeley, P (PDF File, 112.8 KB) Ymateb