Ffurflen ar gyfer cyflwyno ymateb i ymgynghoriad

24 Mehefin 2010

Cwblhewch y ffurflen hon a'i hatodi gydag unrhyw ymatebion a gyflwynwyd drwy ebost neu drwy'r post. Cewch fanylion cyswllt ar gyfer ymatebion o dan pob ymgynghoriad unigol. Rydym yn croesawu ymatebion yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol nag unrhyw ohebiaeth Saesneg.

Ffurflen gyflwyno mewn ymateb i ymgynghoriad gan Ofcom (DOC, 74.0 KB)