12 Tachwedd 2021

Prif Weithredwr Melanie Dawes yn trafod y Mesur Diogelwch Ar-lein yn Web Summit 2021

Wythnos ddiwethaf mynychodd Prif Weithredwr Ofcom, Melanie Dawes, 'Web Summit', cynhadledd dechnoleg fwyaf Ewrop. Yno cafodd ei chyfweld gan y darlledwr Kay Burley. Trafododd Fesur Diogelwch Ar-lein y DU a fydd yn rhoi pwerau i Ofcom reoleiddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a goblygiadau hyn i bawb sy'n defnyddio'r llwyfannau hyn.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg.

Photo credit: Web Summit under a CC  Attribution 2.0 licence

Related content