Rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP): beth mae angen i chi ei wybod

06 Hydref 2021

Cyflwynodd Llywodraeth y DU ddeddfwriaeth newydd yn hydref 2020 a rodd bwerau Ofcom i reoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP) yn y DU. Daeth y pwerau hyn i rym ar 1 Tachwedd 2020.

Mae rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos yn bwriadu diogelu defnyddwyr gwasanaethau VSP rhag fathau arbennig o ddeunydd niweidiol mewn fideos. Mae hyn yn cynnwys diogelu plant dan 18 oed rhag cynnwys a allai fod yn niweidiol a phob defnyddiwr rhag cynnwys troseddol; cynnwys sy'n torri cyfreithiau brawychiaeth; dangos neu gynnwys ymddygiad sy'n gyfystyr â cham-drin plant yn rhywiol; a hiliaeth neu senoffobia. Bydd angen i VSPs sicrhau y bodlonir safonau mewn perthynas â hysbysebu hefyd.

I gael mwy o wybodaeth am y rheoliadau a chategorïau deunydd niweidiol, darllenwch Adrannau 1-3 o'n canllaw i ddarparwyr ar fesurau  i ddiogelu defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol.