Fframwaith llwyfannau rhannu fideos Ofcom: canllaw i'r diwydiant

09 Rhagfyr 2021

Mae llwyfannau rhannu fideos (VSPs) yn fath o wasanaeth fideos ar-lein sy'n galluogi defnyddwyr i uwchlwytho fideos a’u rhannu â'r cyhoedd.

Ers 1 Tachwedd 2020, mae'n rhaid i VSP a sefydlir yn y DU gydymffurfio â rheolau newydd o gwmpas diogelu defnyddwyr rhag fideos niweidiol.

Mae'r canllaw hwn yn ateb rhai cwestiynau sydd gennych am ein fframwaith ar gyfer rheoleiddio VSPs.

Gallwch chi lawrlwytho fersiwn PDF (PDF, 166.5 KB) o'r canllaw hwn.