Llwyfannau rhannu fideos: Cynllun a dull gweithredu Ofcom

24 Mawrth 2022

Mae'r ddogfen hon yn nodi dull a chynllun gwaith Ofcom o amgylch llwyfannau rhannu fideos (VSP) – gwefannau ac apiau, a sefydlwyd yn y DU, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr rannu fideo, megis TikTok, OnlyFans a Twitch.

Ers i'r rheoliadau llwyfannau rhannu fideos gael eu trosglwyddo i gyfraith yn hydref 2020, rydym wedi bod yn datblygu ac yn gweithredu'r fframwaith rheoleiddio i gefnogi'r rheolau newydd,  gan gynnwys ymgynghori ar ganllawiau newydd. I gyd-fynd â chyhoeddi ein canllawiau, mae'r ddogfen hon yn nodi'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod y drefn hon i godi safonau o ran diogelu defnyddwyr a mynd i'r afael â meysydd cydymffurfiaeth wael. Rydym hefyd yn amlinellu'r meysydd ffocws blaenoriaeth ar gyfer y 12 mis nesaf.

Llwyfannau rhannu fideos: Cynllun a dull gweithredu Ofcom (PDF, 867.5 KB)