Canllaw Cyflymderau Codau Band Eang


Mae nifer o ffactorau’n effeithio ar gyflymder y band eang y byddwch chi’n ei gael gartref. O ganlyniad, nid yw bob amser yn bosibl i gwsmeriaid gael amcangyfrif union o gyflymder pan fyddant yn prynu gwasanaeth gan ddarparwr band eang.

Mae’r Codau Ymarfer ar Gyflymderau Band Eang yn golygu bod cwsmeriaid yn cael y wybodaeth orau pan fyddant yn prynu gwasanaeth band eang. Ac oherwydd nad yw bob amser yn bosibl i’r wybodaeth hon fod yn fanwl gywir, mae’r codau hefyd yn cynnig ffordd i gwsmeriaid adael eu contract os nad yw’r cyflymder cystal â’r hyn yr oedd eu darparwr wedi’i addo.

Mae’r arweiniad hwn yn egluro pa wybodaeth y dylech chi ei chael nawr pan fyddwch chi’n prynu eich gwasanaeth band eang. Rydym hefyd yn gwella’r wybodaeth sy’n cael ei rhoi i gwsmeriaid, a bydd y gwelliannau hyn yn dod i rym o 1 Mawrth 2019 .

Gwybodaeth ddefnyddiol