Cloi a datgloi ffonau symudol


Locked mobile

Weithiau bydd ffonau symudol yn cael eu ‘cloi’ i’r rhwydwaith y cafodd y ffôn hwnnw ei brynu oddi wrtho. Mae hyn yn golygu mai dim ond drwy ei ddefnyddio gyda’r darparwr penodol hwnnw y bydd y ffôn yn gweithio.

Os ydych chi eisiau newid i ddarparwr gwahanol ond cadw eich ffôn, efallai bydd angen i chi ei ddatgloi.

Efallai byddwch chi hefyd angen datgloi eich ffôn os ydych chi eisiau defnyddio cerdyn SIM lleol yn eich ffôn pan fyddwch chi’n teithio dramor i osgoi costau crwydro.