Newid eich darparwr ffôn neu fand-eang heb ganiatâd


Mae yna nifer o gwmnīau yn cystadlu bellach i gynnig gwasanaethau band-eang a ffôn i gwsmeriaid.

Gall gwmnïau ddefnyddio amrywiaeth o weithgareddau gwerthu a marchnata i ennill cwsmeriaid. Tra bod y mwyafrif o'r rhain yn cael eu gweithredu'n gyfrifol, gall rai cwmnïau ddefnyddio gweithgareddau anonest fel cam-werthu.

Mae yna sawl gwahanol ffordd o gam-werthu, un ohonynt yw 'slamio' -sef cael eich symud o'ch darparwr i un arall heb yn wybod i chi a heb eich caniatâd.

Weithiau, ni fyddwch chi'n ymywybodol o hyn nes eich bod yn cael bil wrth gwmni gwahanol.

Rwyf eisiau cyflwyno cwyn am slamio