Negeseuon e-bost marchnata


Mae ebost wedi chwyldroi ein cyfathrebiadau.

Ond mae'r ffaith ei bod hi mor hawdd i gysylltu â phobl drwy ebost ag anfanteision hefyd, yn enwedig os ydych chi'n gweld bod eich mewnflwch yn llawn ebyst sy'n hysbysebu nwyddau nad ydynt o ddiddordeb i chi.

Gall ebyst marchnata gael eu hanfon gan gwmnïau cyfrifol (rydych chi wedi ymgysylltu gyda nhw yn y gorffennol), yn hysbysebu eu cynnyrch diweddaraf.

Fodd bynnag, gallan nhw hefyd gael eu hanfon gan sefydliadau llai cyfrifol sy'n anfon miloedd o ebyst i gyfeiriadau ar hap. Mae hyn yn cael ei adnabod fel 'ebost sbam'.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?