Galwadau marchnata awtomatig


Nid yw pob galwad farchnata yn alwad gan ganolfan alwadau sy'n ceisio gwerthu cynnyrch-weithiau dim ond clywed neges wedi ei recordio y byddwch chi.

Mae'n bosibl y bydd y negeseuon hyn yn honni bod iawndal yn ddyledus i chi, oherwydd damwain bersonol o bosibl neu oherwydd bod polisi yswiriant wedi cael ei gamwerthu i chi, neu dim ond ceisio marchnata cynnyrch neu wasanaeth i chi, o bosibl.

Mae'r canllaw hwn yn esbonio rhagor am alwadau marchnata sy'n cynnwys negeseuon wedi eu recordio a beth allwch chi ei wneud i'w stopio.

Os nad oedd y neges yn cynnwys unrhyw farchnata, ond yn neges wybodaeth gan gwmni yn dweud ei fod wedi ceisio eich ffonio chi ond nad oes staff yn rhydd i gymryd yr alwad, gelwir hyn yn 'alwad sy'n cael ei gadael'. Gallwch ddysgu rhagor am hyn drwy ddarllen y canllaw am alwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?