Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Galwadau marchnata awtomatig


Nid yw pob galwad farchnata yn alwad gan ganolfan alwadau sy'n ceisio gwerthu cynnyrch-weithiau dim ond clywed neges wedi ei recordio y byddwch chi.

Mae'n bosibl y bydd y negeseuon hyn yn honni bod iawndal yn ddyledus i chi, oherwydd damwain bersonol o bosibl neu oherwydd bod polisi yswiriant wedi cael ei gamwerthu i chi, neu dim ond ceisio marchnata cynnyrch neu wasanaeth i chi, o bosibl.

Mae'r canllaw hwn yn esbonio rhagor am alwadau marchnata sy'n cynnwys negeseuon wedi eu recordio a beth allwch chi ei wneud i'w stopio.

Os nad oedd y neges yn cynnwys unrhyw farchnata, ond yn neges wybodaeth gan gwmni yn dweud ei fod wedi ceisio eich ffonio chi ond nad oes staff yn rhydd i gymryd yr alwad, gelwir hyn yn 'alwad sy'n cael ei gadael'. Gallwch ddysgu rhagor am hyn drwy ddarllen y canllaw am alwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?