Ein gwaith ar ansawdd gwasanaeth

11 Mehefin 2018

Nod Ofcom ydy codi safonau ansawdd y gwasanaethau a gaiff pobl a busnesau. Yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol, roedden ni wedi dweud bod arnom eisiau gweld ‘newid sylweddol mewn ansawdd gwasanaethau’. Dyma rai o'r camau rydyn ni’n eu cymryd.