Defnyddio apiau’n ddiogel


Mae apiau’n ffordd bwysig o gyfathrebu a mynd ar y rhyngrwyd drwy ein ffonau, dyfeisiau tabled a’r teledu.

Er bod apiau’n darparu ffordd syml o gael mynediad at gynnwys a gwasanaethau, mae’n bwysig gwybod sut i’w defnyddio’n ddiogel. Dyma ambell i awgrym i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r apiau ar eich dyfais a sut i’w defnyddio’n hyderus. Mae’r canllaw hwn wedi’i gynhyrchu gan Ofcom ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, PhonepayPlus a’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.