Sgamiau ‘profi ac olrhain’ y GIG

10 Mehefin 2020

Rydyn ni wedi clywed adroddiadau am sgamwyr yn defnyddio gwasanaeth profi ac olrhain y GIG fel ffordd o gael gwybodaeth bersonol neu ariannol gan bobl.

Mae’r sgam yn fath o ffugio rhif. Mae hyn yn cynnwys sgamwyr yn eich twyllo i feddwl eu bod yn galw o rif ffôn gwahanol i’r un maent yn ei ddefnyddio go iawn. Yn yr achos hwn, y rhif mae nhw o bosib yn ceisio ei ddynwared i guddio pwy ydyn nhw yw rhif y gwasanaeth profi ac olrhain - sef 0300 0135 000.

Mae cwmnïau ffôn yn gweithio’n galed i’w gwneud hi’n anodd i’r sgamwyr i wneud y galwadau hyn, ond dyma wybodaeth gallai fod yn ddefnyddiol i chi.

Wrth gwrs, os byddwch yn derbyn galwad go iawn gan y gwasanaeth profi ac olrhain, mae’n bwysig eich bod yn gallu ymddiried ynddo a gweithredu ar yr wybodaeth rydych chi’n ei chael.

Felly, dyma rywfaint o gyngor am beth i’w ddisgwyl gan alwad profi ac olrhain go iawn.

Yr unig wefan bydd y gwasanaeth yn gofyn i chi ymweld â hi fydd https://contact-tracing.phe.gov.uk.

Ar alwad go iawn, ni fyddan nhw byth yn gofyn i chi wneud y canlynol:

 • deialu rhif cyfradd premiwm (er enghraifft y rheini sy’n dechrau gyda 09 neu 087);
 • gwneud taliad o unrhyw fath;
 • gofyn am fanylion eich cyfrif banc;
 • rhoi manylion eich cyfrifon cymdeithasol, manylion mewngofnodi, neu fanylion eich cysylltiadau;
 • rhoi unrhyw gyfrineiriau neu PIN, neu’n gofyn i chi osod unrhyw gyfrineiriau neu PIN dros y ffôn;
 • prynu cynnyrch;
 • llwytho unrhyw feddalwedd ar eich dyfais neu ofyn i chi roi eich cyfrifiadur personol, ffôn clyfar neu dabled dan eu rheolaeth nhw; neu
 • mynd ar unrhyw wefan sydd ddim yn perthyn i Lywodraeth y DU neu'r GIG.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i Loegr. Am wybodaeth ynghylch y rhaglenni profi yn y cenhedloedd nesaf, gweler y dolenni i’r gwefannau perthnasol isod.

Yr Alban

 • Mae gwefan Llywodraeth yr Alban yn cynnwys rhestr gwirio byr ynghylch beth i ddisgwyl gan alwad olrhain cysylltiadau dilys a dolen i wefan GIG yr Alban.
 • Mae Safonau Masnach yr Alban yn rhoi’r un wybodaeth ynghylch beth i ddisgwyl gan alwad dilys, ffyrdd i adnabod sgam a rhai o’r rhifau swyddogol y gallwch ddisgwyl cael galwadau wrthyn nhw, yn dibynnu ar eich ardal breswyl. Mae’r wefan hefyd yn cysylltu i wefan Llywodraeth yr Alban, gwefan GIG yr Alban ac Iechyd Cyhoeddus yr Alban.

Cymru

Gogledd Iwerddon

Os byddwch yn derbyn galwad ffôn gan rywun yn honni eu bod yn gweithio i’r GIG ac yn gofyn i chi wneud y pethau hyn, rhowch y ffôn i lawr a rhoi gwybod am yr alwad:

 • i Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040 neu drwy fynd ar eu gwefan os ydych chi’n Lloegr, Cymru neu yng Ngogledd Iwerddon; neu
 • I’r Heddlu, drwy 101, os ydych chi’n yr Alban.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?