Cyngor i’r Llywodraeth: Dewisiadau pellach i wella darpariaeth symudol

14 Medi 2018

Mae Ofcom heddiw wedi cyhoeddi cyngor technegol i'r Llywodraeth ar ddewisiadau ychwanegol ar gyfer gwella darpariaeth symudol, yn dilyn cais gan y Llywodraeth yn gynharach eleni.

Cafodd y cyngor ei gyflwyno’n wreiddiol i’r Llywodraeth ym mis Mehefin, ac mae’n defnyddio cipolwg o’r data darpariaeth symudol o fis Ionawr 2018. Mae’n darparu dadansoddiad technegol o'r dewisiadau ar gyfer gwella darpariaeth symudol, fel cymhorthdal cyhoeddus, mynediad cyfanwerthol gwledig, (sy’n cael ei adnabod fel crwydro gwledig), rhannu seilwaith a diwygio cynllunio.

Bydd y Llywodraeth yn ystyried y cyngor ac yn penderfynu ar unrhyw gamau ychwanegol mae’n dymuno eu cymryd.

Mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.