Diweddariad am ap ymchwil symudol Ofcom


Nid yw Ofcom yn casglu data mwyach o’r ap ymchwil symudol. Hoffen ni ddiolch i’r rhai hynny wnaeth lwytho i lawr yr ap, gan ei fod wedi ein helpu ni i ddarganfod mwy am brofiadau defnyddwyr wrth iddyn nhw ddefnyddio eu ffonau symudol.

Mae’r ymchwil wnaeth redeg am ddwy flynedd, yn rhan o waith ehangach oedd yn canolbwyntio ar ansawdd gwasanaeth ar gyfer cwsmeriaid symudol.

Os wnaethoch chi osod yr ap ar eich dyfais, rydym yn argymell eich bod yn ei ddileu. Byddwn yn cyhoeddi diweddariad cyn hir i’r ap fydd yn ei atal rhag casglu data.

Bydd y diweddariad hefyd yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr am y newid hwn. Fodd bynnag, os nad ydy eich dyfais yn gallu derbyn diweddariadau awtomatig, bydd yr ap yn parhau i gasglu data. Ni fyddwn yn cael mynediad i’r data hwn nac yn ei ddefnyddio, ond rydym yn eich cynghori chi i naill ai dileu'r

Byddwn hefyd yn cyflwyno’r darganfyddiadau diweddaraf o’r ymchwil hwn fel rhan o adroddiad y blynyddol y Farchnad Gyfathrebu 2018 fydd yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan ar ddechrau Awst.