Featured content

Bilio a chostau

Gwybodaeth am beth i’w wneud os oes gennych chi broblem bilio a chyngor am sut i'w osgoi.

Newid darparwr

Ydych chi’n cael problemau’n newid eich ffôn neu’ch band eang?

Namau a phroblemau gyda gwasanaeth

Os ydych chi’n cael problemau gyda’ch llinell sefydlog/band eang neu’ch ffôn symudol, mae ein canllawiau’n egluro sut gallwch chi eu datrys.

Contractau

Gwybodaeth a chyngor am broblemau gyda chontractau.

Y ffordd cafodd gwasanaeth ei werthu

Cyngor ar beth i’w wneud os ydych chi’n credu bod gwasanaeth wedi cael ei gam-werthu i chi.

Gwasanaeth i gwsmeriaid

Cyngor os ydych chi’n cael problemau gwasanaeth i gwsmeriaid.